”Juridiken är förklädd politik,” när hets mot folkgrupp tillämpas.

I två inlägg på bloggen ”Invandring och mörkläggning” analyserar Karl-Olof Arnstberg  gummi-paragrafen ”Hets mot folkgrupp” (HmF) som inte är någon lag utan endast en av 18 bestämmelser i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), men som missbrukas av rättsväsendet.

”Juridiken är förklädd politik.” K-O A har bistått en jurist med analys av domar, samt juridiska skrivelser vid överklaganden. Han konstaterar att det är politikerna som behöver paragrafen hets mot folkgrupp inte juridiken och knappast medborgarna heller.
Nu används HmF, som skrämsel, när kritiken mot politikernas ansvarslösa migrantpolitik ökar. Antalet fällande domar uppgick under 2017 till 2140, en fördubbling jämfört med 2016. Att begreppet ”flykting” missbrukas med råge, tydliggjorde både Frontex och EU parlamentarikern Frans Zimmerman under 2016 är inget som politiker med sin korrekta journalistkår tar in.

I del 1, diskuteras hur bestämmelsen HmF skall tolkas och hur den ofta misstolkas av domstolarna. När juristen inte sköter sitt jobb, så är det fritt fram för åklagaren.

Muslimer är ingen folkgrupp, lika lite som ”hudfärg, bögar, transor eller fönsterputsare” är. Folkgrupp utgörs av etniska grupper ofta i minoritet till skillnad från majoritetsbefolkningen i ett land och där sammanhanget där ordet används har stor betydelse.

Media knyter med förkärlek medborgarskapet till att kallas ”Svensk”, till skillnad från etnisk tillhörighet/blodsbandet, som man föds in i. En invandrare från t.ex, Etiopien, Somalia, Iran osv är en etiopier, somalier och iranier med svenskt medborgarskap och intet annat.
https://mail.google.com/mail/#label/Arnstberg/163848acd628e838

I del 2, granskar han ett 20-tal domar, som avslöjar juridikens förklädnad.

”…..När det gäller hets mot folkgrupp kan åtal väckas av allmän åklagare utan att något brottsoffer har gjort en anmälan. Det är för övrigt praxis – den folkgrupp som det hetsas emot är i sammanhanget irrelevant. I tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott är Justitiekanslern ensam åklagare. Och vems uppdragsgivare är Justitiekanslern? Just det, regeringens! Med andra ord, med den tolkning och den hantering som gäller för ”Hets mot folkgrupp” har manegen krattats för politiska åtal. Nu ska det tilläggas att det är ytterst sällan som Justitiekanslern väcker åtal men om det sker, är det näst intill omöjligt att stoppa. Justitiekanslern skapar lagar….”

Citat:
De som tjänar på domen:
För polisen: Ett plus i statistiken – ett polisanmält brott har klarats upp.
För åklagaren: Ett åtal har förts till fällande dom, också ett plus i statistiken.
För försvararen: Arvodet, som betalas av staten: 5.946 kr.
För makteliten: Stärker den förda invandringspolitiken.

De som förlorar på domen:
Den åtalade: Ekonomiskt och socialt.
Skattebetalarna: En kostnad de borde ha besparats.
Medborgarna: Ännu en spik i yttrandefrihetens kista.
Demokratin: Med rättssamhällets bistånd, ytterligare ett steg in i det totalitära samhället.”

”……….Domarna avslöjar ganska lite om advokaternas insatser. Av ersättningsnivåerna att döma görs inget kvalificerat arbete. Det borde till exempel vara möjligt att tvinga domstolarna till att ta ställning till om exempelvis ”blattar” är en folkgrupp eller inte. När advokaterna inte gör sitt jobb är det väldigt lätt för åklagarna att vinna sina mål.”
https://morklaggning.wordpress.com/2018/05/26/hets-mot-folkgrupp-del-2/#more-17687

………………………………………………………………………………………….

”Vill Du hjälpa oss att hjälpa främst pensionärer som orättvist blivit dömda för ”Hets mot folkgrupp”?
Kontakta Lars-Erik Nilsson – seje@telia.com – ordförande i ideella föreningen MagMa 
https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

Att bara kunna få en liten peng, skulle glädja bötfällda pensionärer.  Vetskap om stöd från många kan mildra detta statens övergrepp. Däremot skulle nog glädjen helt utebli från multikulturella politiker och deras väljare. Således kan en Sverigevän slå två flugor i en smäll!
Polisen skall jaga riktiga brottslingar och våldtäktsmän, inte pensionärer för några obetänksamma och arga ord på nätet.

I Jönköpings län skenar anmälningarna, för nu har frivilligorganisationer fått upp farten med att anmäla. Kanske dessa räknar med framtida bonus hos Vår Herre?