Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?

Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?
Är en provocerande fråga som gästkrönikör Olle Ljunbeck ställer, men när man läst hans inlägg, förstår vi att den är helt berättigad. Sjuklöverns politiker verkställer bara EU:s reducering av demokratin. Med deras fega acceptans av lag- och regelbrott i invandrartäta förorter, där hederskultur får frodas, förstår vi att en skyddskår behovs för värdlandets befolkning, som inte fått ge sin åsikt om den mångkulturella politiken.
………………………………………………………………………………………………

”Till
Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin. Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.

Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet.

Undertecknads fråga är: Har Stefan Löven sina sympatier hos pedofilerna?

Medborgarbehov; en skyddskår
Med hänsyn till ovanstående måste vi medborgare ovillkorligen bygga upp en skyddskår för att försvara oss från de våldsmän ni släppt in i landet. Ni (Sjuklövern) har genom massinvandringen försatt Sverige och svenska folket i en situation, som är jämförbar med ockupation från främmande makt. Det innebär att ingen svensk man/kvinna/flicka/pojkekan längre kan gå trygg någonstans var han/hon än befinner sig i vårt land.

Vilken dag som helst kan vi mördas, våldtas, rånas etc av någon av de vettvillingar och våldsmän ni utan att höra oss, släppt in i landet. Ert brott är det värsta de styrande någonsin utsatt Svenska folket för. Därför måste vi innan det är för sen, vidta åtgärder som är nödvändiga för att skydda oss och vårt folk. Det kommer nödvändigtvis innebära behovet av skapandet av en skyddskår, som kan ingripa var helst de invandrade unga männen från en medeltida kultur hotar oss.

EU-reducering av demokratin
Efter anslutningen till EU har demokratin hela tiden inskränkts av sjuklöverpartierna. I dag återstår inget av den reella demokrati som gällde fram till 1980-talet. Eftersom jag nu är på mitt 86 år har jag kunnat följa den politiska utvecklingen sedan 30-talet.

Det som framförallt väcker min oro är att se hur det finns en gemensam nämnare mellan Stefan Löfvens ”politik” å ena sidan och nazister, kommunister å andra. Hur dessa innan de tog regeringsmakten steg för steg förödmjukade, förnedrade och kränkte vissa befolkningsgrupper och när de nått makten slutgiltigt också avvecklade demokratin.

Detta är också vad sjuklövern nu håller på med. Inte minst mot Sverigedemokrater (SD) agerar man på detta sätt. Trots att partiets medlemmar i stort sett är som i övriga partier behandlar man dem som just nazisterna gjorde mot oliktänkande. Detta visar också vad för slags människor ni är som sitter i sjuklöverns partitopp.

DÖ spiken i kistan för folkviljan
Trots att SD i motsats till er, bl a föredömligt följt och hävdat grundlagen sedan man kom in i parlamentet. I detta fall skiljer ju sig sjuklövern på ett anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt från SD. Så sent som 2015 gjorde man sig skyldig till grovt grundlagsbrott genom ”Decemberöverens-kommelsen”. Trots detta vill man att vi medborgare skall respektera er!

Jag kan inte erinra mig att regeringarna efter införandet av demokrati i början på 20-talet fram till 1980-talet någon gång bröt mot grundlagen.  Brott mot grundlagen har åtminstone fram till sjuklövern började regera, varit ett oförsvarligt sådant. Därefter har de närmast blivit legio.

I dag lägger socialdemokratin det ena förslaget efter det andra innebärande inskränkningar i yttrande och tryckfriheten m m. Men de ger också de nya befolkningsgrupper, som ni släppt in utan att höra medborgarna, inflytande på den inhemska befolkningens bekostnad. Eftersom ni inte kräver att de skall anpassa sig efter vår grundlagsfästa värdegrund är vi på väg att få ett tudelat samhälle.

Urholkad värdegrund genom muslimska eftergifter
En och samma grundläggande värdegrund måste vara styrande i ett land, i annat fall blir det ständiga konflikter där människor hela tiden ställs mot varandra. Tyvärr har sjuklöverns politiker hyllat den kulturella identiteten, då identitetspolitiken fått segra över den lagfästa medborgerliga.
Det är redan verklighet i vissa förorter genom de uppväxande och accelererande parallell och klansamhällena och pga de eftergifter regeringen gör till de insläppta muslimerna vad gäller krav om att leva efter de svenska lagarna.

Statsministerns ynklighet kan bana väg för inbördeskrig
Det innebär att vi redan nu har ett tudelat Sverige, med samhällen där svenska lagar och bestämmelser gäller och ett samhälle där koranen, sharia styr människorna. Detta vågar varken Stefan Löfven eller övriga sjuklövern ta itu med. Det gör att vi ovillkorligen styr mot ett inbördeskrig.

Vi som inte tänker acceptera att bli era offerlam måste därför bygga upp en beväpnad skyddskår.

Maktambitioner rättfärdigar barnäktenskap.
Så blev det som väntat. En halvmesyr och muslimerna kan fortsätta att gifta bort flickor, för att inte stöta bort viktiga invandrarröster.

Av taktiska skäl gör Stefan Löfven  hellre som pedofiler vill, än bryr sig om flickors rätt till ett eget val och ett bra liv, vilket var förväntat.

Individer – som bara är ute efter makt – gör alltid i en situation då de får problem, som berör flera, alltid det som gagnar honom själv mest.
Då gynnar han alltid den starkare parten för att inte själv få problem.
Den svagaste parten i detta sammanhang är flickorna och de starkare är de fundamentalistiska pedofilerna.

Därför låter han dessa vinna.
Påståendet att det inte går att helt förbjuda barnäktenskap enligt Europakonventionen är osant. För det första finns inget nämnt om barnäktenskap i denna och det finns ett flertal konventioner förutom svensk lag att åberopa för att helt förbjuda barnäktenskap.

Som den skrupelfria person Löfven är, offrar han givetvis flickorna för att inte bli kritiserad av den starkare parten, de muslimska pedofilerna.

Fega maktgalna individer utan moral gör så. Detta har jag ofta fått bekräftat som personalchef. Sådan är ju hans personlighet. Det visade sig, när han offrade de kvinnliga ministrarna under besöket i Iran. Men samma gäller hur han sviker de könsstympade kvinnorna. De 80 tusen ungdomar som inte själva får välja partner, omskurna unga flickor, som inte kan sitta efter semester i ett land, som familjen nyss flytt ifrån och de tusentals av invandrare våldtagna svenska kvinnorna etc.

Hur en sådan person kan känna någon självrespekt är för mig en gåta.

Ytliga och räddhågade politiker
Samma slags cynism finner vi hos Jan Björklund, när han inte helt vågar avskaffa de religiösa skolorna.
Annie Lööfs påstående att vi kan ta emot 30 miljoner invandrare visar också på en cynism, jämförbar med nazism.
Efter att vi har sett vad ”endast” tvåhundratusen invandrare har orsakat det svenska samhället och dess medborgare borde hon be svenska folket om förlåtelse, för detta yttrande flera gånger om. Men det visar mer än nog, vilken katastrof hon är som politiker. Det tyder inte på någon djupare analys- eller in-levelseförmåga. Endast ytlighet.

”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”
http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-aren/pristagare-2017

”Årets svenska skönlitterära bok av Johannes Anyuru. Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar”.

Mångkultur har aldrig fungerat
För Johannes Anyuru är det viktigt att visa att den fascism som åter är på frammarsch i Europa inte är en mytologisk historisk fascism, utan en fullt möjlig politisk realitet.

Det Sverige han skildrar har blivit en fascistisk stat, som kör med benhård exkludering och negativ särbehandling av judar och muslimer. Helt vid sidan av uppfattningar och värderingar av olika religioner lämnar Johannes Anyurus skildring inget tvivel gällande det totalt orealistiska och ansvarslösa projektet mångkultur för Sveriges del.

Helt klart är att det svenska samhället – innebärande en fungerande ekonomi, ett socialt välfärdssystem, välfungerande skola, sjukvård, äldreomsorg, etc – aldrig är förenligt med ett samtidigt växande tillskott av muslimer.
Även om dessa endast till en mindre del består av radikala anhängare av IS, Daesh eller annan form av Kalifatets fundamentalism.

På en samhällelig nivå lär ett kaos jämförligt med Libanons förändring uppstå.
På ett individuellt plan kommer otryggheten att accelerera för gemene man och kvinna ute i samhället – samtidigt som hedersproblematiken tilltar i de muslimska sfärerna.
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/pappa-varfor-lyssnade-du-mer-pa-pedofilerna-pa-mig/

 “När jag var nio, började min pappa antyda att det var dags att bära slöjan. Min pappa tillät mig inte vara med när hans vänner var på besök. ”Du är stor nu” sa han när jag frågade varför. När jag blev tolv, tog pappas tålamod slut. ”Alla säger att du blivit stor och snart är du brud. Du har långt hår och det ska täckas” sa han. Till sist blev det som han ville. Rättare sagt, som hans manliga vänner ville. Pappa, jag vet att du gjorde bra saker i ditt liv, men du förstörde mitt. Det var inte bara en liten tygbit på huvudet jag skulle bära. Det var en hel livsstil. Pappa, du finns inte idag. Men jag kan kanske få andra pappor att förstå. Tvinga inte på dem era religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser”.

#Under ytan
Galaxia Ima Elias
är journalist, föreläsare, personalvetare och socialentreprenör. Hon är 35 år, född och uppvuxen i Syrien och har bott i Sverige i sex år. Initiativtagare och grundare av det nya uppropet #UnderYtan, som synliggör hedersförtryckta kvinnors berättelser.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6831595

Hittills har det saknats vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor, och enligt Galaxia Elias, initiativtagare till #underytan, beror det på att nästan ingen vågat berätta”.

Nedanstående är hämtat ur en artikel av fd moderata riksdagsledamoten och docenten i nationalekonomi Anne-Marie Pålsson. Hon är också författare till boken ”Knapp-tryckarkompaniet.”

Reducerat folkligt inflytande
Dörren för folkligt inflytande över den offentliga makten har stängts. Det gäller både inflytandet över ställningstagandet i enskilda sakfrågor och i valet av vem som skall representera väljarna i riksdagen. Möjligheten att ta initiativ till folkomröstning finns inte och den traditionella vägen att verka politiskt- som medlem i ett politiskt parti – har urholkats på sitt innehåll.

Partimedlemmarna lämnas därmed i samma maktlösa situation, som de icke partipolitiskt aktiva med ett inflytande som stannar vid rätten att vart fjärde år få rösta på parti med i förväg uppgjorda listor och med känd uppfattning bara i de frågor som ingår i partiernas valmanifest eller som blir föremål för diskussion under valrörelsen.

Partieliterna försvarar den rådande ordningen med att väljarna i allmänna val kan visa vad de tycker och utkräva ansvar av den regeringen de inte är nöjda med. Men den argumentationen håller inte. För det första vet väljarna inte alltid vilka partier som ställt sig bakom vilka beslut – det är sällan vi har majoritetsregeringar i Sverige. För det andra röstar man i ett val på ett paket av uppfattningar – enskilda frågor kan inte lyftas ut – utan helheten måste köpas. De flesta av de hundratals olika ärenden som behandlas under en mandatperiod, är också okända för väljaren vid valet. För dessa finns inga mekanismer för väljarna att visa sin uppfattning.

Olle Ljungbeck; ”Att låta oss folkomrösta vågar man inte”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ps. Jag skickar också ett ex till Säpo så behöver de inte ringa mig. Ds.”

……………………………………………………………………………………………………

Vi får ofta läsa i systemmedia att 30-talet går igen, när man jämför dagens utveckling med underlåtenhetssynderna mot den framväxande nazismen. Det är en riktig jämförelse, men med ett undantag, för i dag handlar det inte om främlingsfientliga partier, som vill rädda nationalstaten, utan om framväxten av islam.

4 tankar kring ”Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?

  1. Kommer sent att glömma S.Löfvens första partiledardebatt i oktober efter valet 2014 och som färsk statsminister ska debattera mot J.Åkesson – Löfven inleder;
    ” du Jimmy Åkesson har sagt, och nu citerar jag (han gör citattecken med båda händerna) – islam är ett större hot än nazismen (möjligen Hitler) – så du menar alltså att mina vänner och partikamrater är ett större hot än nazismen”.

    Utspelet från J.Å. skedde 2009. Tänker ofta på detta när jag ser o hör S.L.
    .

    1. Tack för att Du låter oss ta del av Din minnes-och kunskapsbank. Tänk att statsministern kunde få så rätt!

Kommentarer är stängda.