Media ser till att tjocka skygglappar finns om kriget i Ukraina

I boken ”Operation Z” tar Jacques Baud bort skygglapparna. Han är en tungt meriterad författare med militär bakgrund som arbetar som internationell konsult inom underrättelse- och säkerhets­området.

Tipset kom från en bloggföljare som stödjer organisationen Nej till Nato, eftersom föreningen inte får några statsbidrag. Det klara budskapet stör förmodligen krigshetsarna både hos opposition och regering och organisationen behöver allt stöd de kan få, även om krigshetsarna lyckats med medlemskapet efter Erdogans utpressningar om F-16 från USA och lobbyhjälp med medlemskap i EU.

https://www.nejtillnato.se/

”Jacques Baud gör i boken en inträngande analys av Ukrainakriget­ och dess bakgrund som får skygglapparna att minska.

– Han sätter in kriget i sitt historiska sammanhang alltifrån Ukrainas ­själv­ständighet 1991 över Majdanhändelserna och inbördeskriget i Donbass 2014 till den dramatiska upptrapp­ningen i ­februari 2022.

– Han belyser de stridande styrkorna på båda sidor och deras politiska ideal och ­militära strategier.

– Han diskuterar Sveriges och Finlands Natoansökan.

– Han tar upp propagandakriget och det ekono­miska kriget.

– I ett för den svenska utgåvan nyskrivet kapitel kommenterar han höstens ukrainska motoffensiver och sabotagen mot Nordstream och Kertjbron.

Den detaljerade beskrivning av krigets orsaker, förlopp och möjliga slutpunkt som Jacques Baud gör, utifrån i huvudsak västliga och ukrainska källor, skiljer sig på flera punkter ifrån den som hittills varit dominerande i väst.

VÄST har hävdat att den ukrainska armén, med vapenstöd från Nato, kan vinna över den ryska.

BAUD menar att de idag existerande styrkeförhållandena snarare talar för att Ryssland kommer att uppfylla åtminstone delar av sina krigsmål.

VÄST har motsatt sig att Zelenskyj förhandlar med Moskva.

BAUD ifrågasätter om denna policy varit klok med tanke på att den hittills för Ukraina inneburit ökade förluster både av soldater och territorier.

VÄST har drivit linjen att ekonomiska sanktioner kommer att få Ryssland på fall.
(Nu har EU beslutat om det 13:onde sanktionspaketet, samt skall låta miljarder rulla först till mer vapen, därefter till återuppbyggnad, endast Orbán i Ungern protesterar. Eget tillägg)

BAUD pekar på att Väst­europa i flera avseenden är mer beroende av Ryssland än tvärtom och att kriget förvisso har lett till ekonomisk kris, men inte i Ryssland som det var tänkt, utan i Väst­europa.

»Om du varken känner din fiende eller dig själv, så kommer du att besegras i varje slag«, skrev den kinesiske militärstrategen Sun Tzu.

Denna lärdom tycks ­väster­ländska politiska ledare inte ha tagit till sig när det gäller Ukrainakonflikten, menar Jacques Baud. I brist på djupare kunskap om konfliktens rötter, om kombattanterna och om krigets utveck­ling har de inte förmått att agera rationellt. Därigenom har de, para­doxalt nog, skadat både Ukrainas och ­Väst­europas sak, skriver han.”

Från https://www.adlibris.com/se/bok/operation-z-en-analys-av-ukrainakriget-och-dess-orsaker-9789189494275

……………………………………………………………………………………………………

För en gångs skull håller jag helt med uttalandet från kommunistiska partiets 20:e kongress. Tyvärr står vi i andra frågor långt ifrån varandra.

Slutsats: ”……För alla arbetare och vanliga svenskar innebär ett Natomedlemskap bara olycka. Mer nedskärningar i välfärden till förmån för militären, och mycket större risk att Sverige dras in i krig.

Nej till Nato
Nej till allt samarbete med USA:s krigsmaskin

https://kommunisterna.org/nyheter/2024/01/nej-till-nato

En tanke kring ”Media ser till att tjocka skygglappar finns om kriget i Ukraina

  1. Boken Operation Z är en källa att ösa ur, om man vill rusta sig mot svenska PK-mediers ensidiga information. Om exv alla Public service-lyssnare skulle ta del av författarens budskap, skulle SR/SVT och alla övriga PK snart stå där med brallorna nere. Ty att vara ensidig är att utesluta viktig info. Och det ger samma effekt som att ljuga. De politiskt korrekta mainstream-medierna verkar betrakta oss nyhetskonsumenter som mindre begåvade och lättlurade. Operation Z slår tillbaka. Läs den!

Kommentarer är stängda.