Hur Kina löste problemet med islamistiska terrorister

Från vår statsmedia får vi ständigt höra hur Kina ofta bryter mot mänskliga rättigheter, inte minst när det handlar om den den uiguriska befolkningen, en muslimsk etnisk minoritet som bor i Kinas västligaste provins Xinjiang. Där tom folkmord har förkunnats.

Signaturen ”Karl W” som bor i Kina har tidigare framfört en annan åsikt i kommentatorsfälten. Här får han medhåll av två sociologer via Global Politics. https://www.globalpolitics.se/hur-kinas-regering-loste-problem-med-den-islamiska-terrorismen/

Bild från artikeln om västs propaganda.

Nyligen publicerades en ny rapport från forskare som fullständigt krossar hela den gängse berättelsen om Kinas övergrepp. Nämligen Professor Thomas Heberer och professor Helwig Schmidt-Glintzer som har studerat och besökt Kina i över 50 år.

De inleder sin digra artikel med;

Detta budskap (om Kinas brott mot mänskliga rättigheter) har framförts så många gånger av västerländska medier att det nu allmänt accepteras, utan att ifrågasättas, som den obestridliga sanningen”

Rapporten publicerades i Neue Zürcher Zeitung (NZZ) som är en schweizisk tidning och en av de mest respekterade i den tysktalande världen.

Till skillnad från vår media så lyfts bakgrunden fram till Kinas åtgärder för att skydda sin befolkning, åtgärder som har tolkats som grava övergrepp. I Sverige är det i stället terrorister som skyddas. Återvändande IS-terrorister får bostad, skyddad identitet och arbete gärna med lättpåverkade unga.

”Mellan 2010 och 2016 drabbades regionen av utbredd islamisk terror och tyranniserades av hela 12 separatistiska islamiska rörelser, under vilka hundratals oskyldiga han-kineser och även uigurer hänsynslöst mördades och tusentals allvarligt skadades, och under vilka resten av lokalbefolkningen, inklusive uigurerna, led oerhört……2016 förklarade uiguriska extremister i en ISIS-video att de planerade att ’dränka alla hankineser i ett hav av blod’…och började rekrytera unga uigurer som krigare i södra Xinjiang….Som svar på detta utlyste den kinesiska regeringen undantagstillstånd, flyttade militära enheter till regionen och införde en strikt disciplin” med målet att utrota terrorismen en gång för alla….”

Skillnaden är stor jämfört med västs hantering av terrorister, där USA urskillningslöst bombar terroristceller och alla runt omkring. I Sverige råder silkesvantar och makthavare beskyller den skattetyngda befolkningen för rasism. Ett budskap som deras media välvilligt publicerar.

Bortförklaringar når nya höjder och offerkoftor delas glatt ut till de som bryter mot värdlandets lag och rätt. Vilket har resulterat med rekord i våldtäkter, rån, sprängningar, skjutningar med mord. Bidragsfusket ökar och invandrarkriminaliteten har nu ätit sig in i hela samhället, till låtsas yrvakna politikers förskräckelse. Näringslivets protester borde väga tyngre än arga pensionärers, när företagsledare ser landets sjunkande utbildningsprestationer med en allt dummare befolkning som ett framtida hot.

För här gäller det att få röster och få sitta kvar i riksdagens köttgryta och därför måste väljarimporten av icke integreringsbara och bidragskrävande ”flyktingar” få fortsätta. I Sverige slås nya rekord i uppehållstillstånd genom den generösa anhöriginvandringen, som kräver ökat skatteuttag så protesterande medborgare hålls på mattan.

Kinas kraftfulla åtgärder beskrivs i väst som förtryck och övergrepp. Att Kina också har lagt sig vinn om åtgärder för att inlemma muslimer i landet med satsningar på sjukvård, utbildning, åtgärder mot arbetslöshet därom råder total tystnad i västs media. Muslimer får ha sina moskéer, men är inte rekryteringscentraler för terrorism, utan för andlig spis.

”De två Kinaforskarna avslöjade också att de ”inte kunde fastställa någon allmän diskriminering av det uiguriska språket och kulturen, men att i Xinjiang, liksom i alla etniska minoritetsområden… har mandarin etablerats som det huvudsakliga undervisningsspråket i skolor från och med gymnasienivå, medan det lokala uiguriska språket fortfarande alltid erbjuds som ämne i alla skolor….”

Så fort forskare ger en annan bild av Kina än den förtryckande vedertagna, så anklagas de för att vara köpta av regimen, så även här. Men de som tar del av deras forskningslaster kan lätt se att så inte är fallet, då de i sin forskargärning under 50 år har givit både ros och ris när landets företeelser har studerats. Vilket har fått stöd av andra oberoende forskare.

Med västs silkesvantar mot islamister och medlöpande muslimer så brinner kyrkor i hela Europa, där Frankrike är mest utsatt. Medlet från makthavare har varit att sopa allt under mattan, för att inte folkutbytet skall avstanna med splittring och söndring av nationalstaten efter globalisters agenda.
https://sv.gatestoneinstitute.org/20308/jihad-mot-kyrkor-frankrike,

Med tanke på nödvändiga hårdhandskar mot Jihad terror, så kommer jag att att tänka på hur mina numera medelålders döttrar sammanfattar sin barndoms uppfostran: Diktatur under fullständig frihet.

En tanke kring ”Hur Kina löste problemet med islamistiska terrorister

  1. Här skall påpekas att Xinjiang inte är, och aldrig har varit, ett land eller nation. Det är en region, precis som Europa. Uigurernas hemland heter Altishahr och som nation är ungefär lika gammal och stor som Sverige, har en egen kultur och ett eget språk, vilket man är mycket stolta över. Uigurerna är huvudsakligen ättlingar till invandrare fån öster, alltså idag Kina. DNA är svårt att argumentera med. Kulturen och språket är dock starkt påverkat från väster, alltså Turkiet idag. Påverkan kom med turkiska missionärer för omkring 800 år sedan. 98% av befolkningen i Altishahr är Uigurer och muslimer, det finns nästan inga Han-kineser. Landet ligger i Tarim Bäckenet

    Regionen Xinjiang som en del av Kina etablerades för omkring 2,100 år sedan när Kinas Han dynastins kejsaren Wudi annekterade regionen för att skydda handeln genom Sidenvägen. Samtidigt började invandringen från öster av bland annat Han-kineser. Invandringen till regionen är alltså inget nytt.
    https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/vad-pagar-egentligen-i-xinjiang-i-kina/

    Anledningen att man etablerat ”Mandarin”, Putonghua, som andraspråk är att det öppnar vägen till högre studier vid alla Kinas universitet.

Kommentarer är stängda.