Lite hopp med kritiska röster i EU och FN

  • Irlands europaparlamentariker Clare Daly angriper makteliten i EU.

Nu säger hon att EU är motsatsens till demokratins försvarare, och kallar EU-kommissionens ordförande för ”Fru Folkmord”.
Detta med anledning av brutaliteten i Gaza.

Bild från reuters.com


– Gång på gång uppmanas vi att tro att EU är en bastion för demokrati, inför överväldigande bevis på motsatsen. Snarare föraktar man demokratin. När medborgare väljer fel regering, som i Grekland, åker handskarna av i Bryssel, och den regeringen krossas. När medborgare röstar fel i en folkomröstning i Irland, tvingas de att rösta igen. Och efter att ha fördömt lagar om utländska agenter i andra länder vill kommissionen nu ha en här.
Enligt Daly har 200 organisationer varnat för att EU:s nya ”Defence of Democracy”-paket utgör ett hot mot civilsamhället.
– Och kronan på verket är att det här paketet kommer från Ursula von der Leyens kommission – en person som höjts upp till makten utan en enda röst från medborgarna, och som har ägnat de senaste två månaderna till att svepa in och åsidosätta de folkvalda regeringarnas utrikespolitik, allt för att heja på en brutal apartheidregim som hon kallar för en levande demokrati samtidigt som den pulveriserar en stad av barn, fortsätter hon.
– Ja, herregud, med sådana försvarare av demokratin, jag tror att jag talar för många, många medborgare i Europa när jag säger Nein Danke – Nej Tack, Fru Folkmord.” https://www.globalpolitics.se/eu-parlamentarikern-clare-daly-talar-ut/

Sachs tar upp

”Ukrainakriget, som startade 2014 med det våldsamma störtandet av Ukrainas president Viktor Janukovitj; Israel-Palestinakriget, som har blossat upp upprepade gånger sedan 1967; Syrienkriget, som började 2011; och Sahelkrigen, som började 2012 i Mali och nu har spridit sig över hela Sahel. Dessa och andra krig nyligen har krävt miljontals liv, förött miljarder dollar i militära utgifter och förstört kulturella, naturmässiga och ekonomiska rikedomar som byggts upp under generationer och faktiskt årtusenden. Krig är den värsta fienden till en hållbar utveckling…” https://www.globalpolitics.se/prof-jeffrey-sachs-viktiga-vittnesmal-till-fns-sakerhetsrad-20-november-2023/

Han hävdar att dessa krig enkelt kunde avslutas om stormakterna i FN:s säkerhetsråd hade viljan, men det har de inte. De föredrar krig istället för diplomati. Därefter går han igenom de bakomliggande orsakerna till dessa krig.

Ukraina:

Natos expansion i Ukraina, förtrycket av etniska ryssar som efter kuppen under 2014 vädjade om skydd och självstyre. Efter störtandet av president Janukovitj 2014 bröt etniska ryska regioner sig loss från regeringen efter kuppen och vädjade om skydd och självstyre, som FN:s säkerhetsråd godkände genom Minsk avtalet 11, men som aldrig implementerades av Ukrainas regering. EU:s svek mot Ryssland som de utestängde från samtal om frihandelsavtal mellan EU och Ukraina.

Sachs förhoppning är att Ukraina kan fungera som en levande ekonomisk bro mellan östra och västra Eurasien, som kräver att FN:s säkerhetsråd inrättar en ny freds- och utvecklingsfond, för att hjälpa Ukraina och andra krigszoner att vända sig bort från krig mot återhämtning och långsiktig hållbar utveckling.

Israel/Palestina:

Där hårdföra ledare på båda sidor har förhindrat genomförande av FN:s många resolutioner  som antagits under flera decennier. Israels bosättningspolitik måste upphöra, gränserna återställas som de var sedan 1967, en två stads lösning måste genomföras och Palestina måste erkännas som stat och få bli medlem i säkerhetsrådet och dess ekonomiska utveckling måste stödjas, där gasfyndigheter utanför Gazas kust kan bidra. En fredsbevarande styrka från FN behövs sannolikt för att en varaktig fred skall möjliggöras.

Syrien

Rådet kan på liknande sätt avsluta kriget i Syrien. Syrienkriget bröt ut 2011 när flera regionala makter och USA gick samman för att störta Syriens president Bashar al-Assads regering. Denna djupt missriktade regimändringsoperation misslyckades, men utlöste ett utdraget krig med enorm blodsutgjutelse och förstörelse, inklusive av antika kulturarv. Rådet bör klargöra att alla P5-länder och länderna i Syriens grannskap är helt överens om att alla försök till regim ändring nu är permanent avslutade, och att FN:s säkerhetsråd avser att arbeta nära samman med den syriska regeringen för återuppbyggnad och utveckling…..”

Sahel:

Kriget i Sahel har liknande rötter som kriget i Syrien. Precis som regionala makter och USA siktade på att störta Bashar al-Assads regim 2011, siktade de stora Natomakterna på att störta Moammar Gaddafis regim i Libyen 2011. När de strävade efter detta mål överskred de grovt mandatet i FN:s Säkerhetsråds resolution 1973, som hade godkänt skyddet av Libyens civilbefolkning, men sannerligen inte en Nato-ledd regimändringsoperation. Det våldsamma störtandet av den libyska regeringen spred sig snabbt över till de fattiga länderna i Sahel. Fattigdomen i sig gjorde Sahels länder mycket sårbara för inflödet av vapen och miliser. Resultatet har blivit fortsatt våld och flera kupper, vilket allvarligt undergräver möjligheten till ekonomisk förbättring….”

——————————————————————————————————————-

Min egen reflektion är Sachs övertro på vad FN med dess instabila säkerhetsråd kan utföra, när stormakternas veto ständigt förhindrar genomförande av fredssamtal, diplomati och hållbar utveckling.

Hur de ständiga attackerna mot civilbefolkningen i Israel från kringliggande arabstater med terror rörelserna Hamas, Houthi, Hizbollah skall kunna stoppas finns i dag inget svar på.

Ett svar ger dock Israels finansminister Bezalel Smatrich med radikala religiösa krafter. Om de får bestämma så är tvångsförflyttning av palestinier ett medel, gärna till Europa, där risk finns att Sverige åter vill vara bäst i klassen. https://nyadagbladet.se/utrikes/israels-finansminister-tvangsforflytta-palestinierna/

WEF skolade Justin Trudeau i Kanada har redan öppnat dörren på glänt, i sin iver att tillfredsställa Klaus Schwab. Därutöver skall fortsatt krig och sedan återuppbyggnad i Ukraina finansieras av EU, när senaten trilskas i USA. För de nedtystade tyskarna planeras nu höjd inkomstskatt för att bekosta mer vapenleveranser till detta korrupta land. Det är som om USA:s Nord Stream sabotage aldrig har ägt rum. Att inte folket gör revolution! Kanske det beror på tidigare generations följsamhet till Hitlers judehat? När hans industriella avrättningar ägde rum då var det för sent att protestera om du ville behålla livet. Efter den förmjukande freden i Versailles, så fanns ett uppdämt behov av en stark man för att ta revansch.

Tyvärr tror jag att samma blindhet råder för både islam och islamism, vänstern har ännu en motvilja att erkänna migrationens konsekvenser och snart är det försent för att rädda Sverige.

Bild från SR FN:s säkerhetsråd