Upprop till alla medborgare i Linköpings kommun – protestera mot moskébygget i Lambohov

Stöd SD i deras kamp för en folkomröstning om moskébygget som kräver 10 % av de röstberättigade i Linköpings kommun.

På Stora torget finns SD medarbetare med listor som Du kan skriva på, du kan också använda E-post : linkoping@sd.se.
På deras hemsida https://linkoping.sd.se finns mer information.

En stor moské planeras i Kåparp i närheten av förorten Lambohov, troligen finansierad av diktatur i Mellanöstern. Där motkrav om spridning av islam brukar finnas bakom generositeten. Kopplingar finns hos de som driver moskébygget till islamism genom Förenade Islamiska föreningar i Sverige.

Om du inte vill ha framtida böneutrop flera ggr varje dag så protestera nu – inte när det är försent. Böneutrop är ett brott mot religionsfriheten som också innebär rätten att slippa religion i det offentliga luftutrymmet.

Kom nu inte dragande med våra kyrkklockor som endast ljuder några minuter vid söndagens gudstjänst. Välbelagt är hur moskéer bidrar till segregation, parallellsamhällen och även till rekrytering till IS-terrorister.

Sverige är Sverige och vår egen kultur skall värnas som makteliten ständigt försöker svärta ner, medan allt utifrån hyllas och beskyddas i mångkulturens namn, där varken svenskar eller kristendomen ingår.

3 tankar kring ”Upprop till alla medborgare i Linköpings kommun – protestera mot moskébygget i Lambohov

 1. En ny mätning som Sentio har genomfört på uppdrag av Riks visar att nära åtta av tio M-väljare öppnar för att stänga moskéer som sprider extremistiska budskap.

  Jag hoppas att det blir Linköpingsbornas vilja som blir startskottet till att ”All offentlig makt utgår från folket” också kan bli verklighet. Hoppas att dess valresultat kan resultera i att fler lokala folkomröstningar följs, som en slags ledsagare. Vår s.k. makt är en central del i regeringsformen, jag hoppas verkligen att de som ”företräder” oss också gör det. Vad ska vi med er politiker till annars?

  https://samnytt.se/nara-8-av-10-m-valjare-oppnar-for-att-stanga-moskeer

 2. Man får hoppas att SD i deras kamp för en folkomröstning om att avslå moskébygget får mer än de 10 % av de röstberättigade i Linköpings kommun. Det finns en STOR hake och det är de som ska kontrollera namnunderskrifterna. När Örebro hade folkomröstning där kommunen skulle satsa på ”snabbussar” för 1 MILJARD. När kommunen granskade namnunderskrifterna godkändes cirka 10 500 av drygt 15 000 inkomna underskrifter! Anmälan upprättades då det visade sig att ”tjänstefolk” hade manipulerat med personnummer m.m. när man granskade underskrifterna. De som granskade det hela har getts både immunitet som sekretess kring vilka DE var! Det hela ansågs nog som en ”uppgjord” manipulation på uppdrag Örebro kommuns styrande. Man till och med gör det ”inför öppen ridå” och kommer undan med det! Javisst ja, vi har ju inget tjänstemannaansvar och då spelar det ingen roll vad den svenska befolkningen vill.
  Till alla medborgare i Linköpings kommun: Se till att säkra kontrollera ”namnunderskrifterna med dess personnummer. I Örebro var ovanligt många som ”råkade” ha skrivit fel personnummer! En 3 blir en 8, en 7 blir 9, en 1 blir en 7 o.s.v.
  Det värsta är att manipulanterna samt deras uppdragsgivare får fortsätta med ”sitt arbete” som inget har hänt!

  https://www.bussmagasinet.se/2022/10/fortsatt-strid-om-folkomrostning-om-brt/

Kommentarer är stängda.