Risker med 5G-från strålskyddsstiftelsen

Från en bloggföljare kommer denna information.

5G och de nya elmätarna – De avsevärda riskerna som döljs för dig

Onsdagen den 22/2 kl.18.45 -21.45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm 

Inträde: 200:-

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen kommer att berätta om de avsevärda hälso- och miljöriskerna med 5G-utbyggnaden och vad detta kan innebära för dig. Vad kan du göra för att skydda dig och andra? Hon kommer även att tala om de nya elmätarna som alla elbolag sedan en tid byter ut och vad de innebär för risker.

Mona Nilsson är verksamhetsansvarig vid Strålskyddsstiftelsen, författare till ”Mobiltelefonins hälsorisker (2010)”, ”Spelet om 3G” (2005) samt till hundratals artiklar i ämnet hälsorisker med strålning. Hon har granskat de flesta aspekter av frågan, bland annat den vetenskapliga forskningen i över 15 år, och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området.

I januari 2023 publicerade hon tillsammans med Dr Lennart Hardell den första studien av hälsoeffekter av 5G i världen.

Paus med fika. Passa på att ställa dina frågor samt träffa andra medvetna i frågan.

Vid frågor, maila: info@stralskyddsstiftelsen.se

Varmt välkomna!

Strålskyddsstiftelsen
www.stralskyddsstiftelsen.se

5G

Bild från wikipedia.

Här är en länk som inte ser några större risker med 5 G, vad som är rätt och fel beror på vem avsändaren är och vår egen mottaglighet. https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.729875/5g

11 tankar kring ”Risker med 5G-från strålskyddsstiftelsen

 1. Om statsmedierna, Sveriges Radio och Sveriges Television, ville belysa nya tekniker och medicinska nyheter från olika håll, så vore det antagligen enkelt för programmakarna att ordna paneler där skilda ”läger” kunde mötas i samtal. Det vore därtill att uppfylla sändningstillståndets krav på allsidighet.

  Men det verkar som om mainstream media ryggar för den tanken. Är de styrda av någon intressegrupp, som är dold för oss andra?

 2. Några länkar.
  —5G: är det nya mobilnätet en hälsofara?
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/5g-ar-det-nya-mobilnatet-en-halsofara
  —Vill du veta allt om 5g? Här är jätteguiden
  https://www.nyteknik.se/digitalisering/vill-du-veta-allt-om-5g-har-ar-jatteguiden-6982387
  —China to lead global 5G revolution, reaching 600 million subscribers by 2025
  https://www.rt.com/business/471510-china-smartphones-5g-subscribers/
  —5G: är det nya mobilnätet en hälsofara?
  https://www.rt.com/business/471510-china-smartphones-5g-subscribers/

  Det gick inte att sakligt debattera häxprocesserna på medeltiden. Det går heller inte på samma grunder att debattera med dagens häxprocesser, alltså med aktivisterna och agitatorerna. Vetenskap, kompetens och erfarenhet räknas inte och existerar inte i deras värld. Alla som har utbildning och erfarenhet i telekommunikation är jäviga och lögnare.

  Det verkliga problemet är att Sverige allvarlig halkar efter i utvecklingen och välstånd genom dessa moderna häxprocesser som bara ställer frågor och sprider tvivel helt utan saklighet eller kompetens, men har inga svar eller bevis. Man kan ställa ändlösa frågor och sprida konspirationsteorier. Är nylon farligt för hälsan. Är skor av plast hälsofarliga. Bevisa att mjölk är ofarligt. Bevisa att te är ofarligt. Bevisa att LED belysning är ofarligt. Bevisa att det är ofarligt. OSV. Det går att visa att något är farligt, men inte att det är ofarligt. Hur gör man det.

 3. Till slut en historia som är sanning. Det hände. Ett företag satte upp en mobilmast i ett bostadsområde. Plötsligt klagade folk att dom blev sjuka, hade yrsel, utvecklade cancer osv. Man krävde att chefen för telebolaget skulle komma och lyssna på alla klagomål, vilket han gjorde. Det blev långa utläggningar om ”strålning”. När alla sagt sitt tog chefen till orda. ”Det första ni bör veta är att masten aldrig har varit i drift. Det finns inge elektricitet, för elverket har ännu inte dragit fram kablarna. Ni kan själva kolla. Det betyder att det aldrig funnits någon ”strålning”. Den inbillade sjuke, film från 1959

 4. Eftersom Vännerna till 5G och annan dylik teknik är säkra på dess ofarlighet, så borde de välkomna paneldebatt med motståndarna. Hittills har de senare inte inbjudits. Varför?

  En parallell ser vi i vaccinfrågan. Professor Peter C. Götzsche, Köpenhamns universitet, varnar för vaccinering mot just muterande smittor. När statsmedia ombads att bjuda in forskare som Götzsche, eller andra vetenskapare som delar hans uppfattning, blev svaret: ”vi bjuder endast in vetenskapen”. Media anser sig således kunna avgöra vad som är vetenskap.

  1. Nisse efterlyser paneldebatter. Dom har emellertid verkligen flödat genom åren, men bara de som håller med konspirationsteoretikerna bjuds in.

   ”Media anser sig således kunna avgöra vad som är vetenskap.” Det stämmer exakt. För att kunna bedöma vettenskap krävs kompetens och utbildning. Journalister påroducerar bara känslomässiga åsikter, som regel poltiska sådana.

  2. Nisse, 5G är inge ny teknoilogi, det är sdamma fysekaliska fenomen som debatterats i nära 100 år. 5G är ett mjukvarusystem. Om du byter programvara i din dator så är det rätt osannoligt att hälsorisker uppstår. 5G använder ännu samma frekvensband som tidigare system. 5G är bara smartare och drar petydligt mindre eneri och folk exponera för betydligt mindre av radiovågor. Hittils r inge seroös och kompetent person kunnat påvisa några risker eller efekter. Åsikter och konspirationsteorier flödar från de okunniga kulterna.

 5. Mer autocensur. Mona Nilsson är int verksam, det är hennes privata stiftelse för aktivism och konspirationsteorier. Det är en Kult

 6. Mona Nilsson äe aktivist och konspirationsteoretiker och är inte ”verksam” vid Strålskyddsstiftelsen. Hon grundade den, det är hennes privata stiftelse, hon driver den, och Strålskyddsstiftelsen är namnet för hennes aktivism och konspirationsteorier. Hon sakna helt bildning i ämnet och Strålskyddsstiftelsen har av erfarna läkare och kompetenta specialister avfärdats som en personkult. Hon är helt enkelt en välkänd bedragare och aktivist.

  Björn Cedervall, radiologispecialist vid Vattenfall och docent i medicinsk strålningsbiologi vid
  Karolinska institutet, har avfärdat henne som en bedragare och en kult ledare som spelar på det okända med att leda en personkult som desinformerar.

  Dessa konspirationsteorier med radiovågor, man felaktigt kallar ”strålning” har pågått sedan dåvarande Radiotjänst startade sin rundradioutsändningar 1925, och argumenteringen har inte ändrats. Det har aldrig påvisats några medicinska effekter, bara inbillade psykologiska. Detta är inga antaganden eller åsikter, det bygger på över hundra år erfarenhet.

  Forskning visar tvärt om klart att människan inte påverkas och ingen cancer uppstår.

  Ordvalet ”strålning” har valts av propagandisterna i sensations syfte.

  Dessutom sker ingen ”långtidsexponering” med 5G. Olika äldre system stänger 5G systemet ner, går i dvala när det inte används, och använder en starkt riktad stråle endast mot den plats som behöver kommunicera, ungefär som en ficklampa vara lyser upp en liten punkt, inte hela omgivningen.

  Jag brukar säga, OK stäng ner all strålning i Sverige. Det betyder att stoppa all radiosändningar, all radiokommunikation, all mobiltelefonsystem, alla satelliter, och alla radarstationer. Det betyder att all flygtrafik stannar, GPS navigation upphör, polis, brandkår, och räddningstjänst, upphör att fungera.

  I Kina är det olagligt att sprida falska rykten som Mona Nilsson gör. Det krävs att alla bevisar sina påståenden, inte bara med åsikter och opinion, utan med vetenskaplig fakta från erkänt kompetenta källor.

  Kina har byggt ut 5G med fulltäckning i landet, och inga problem har rapporterats.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mona_Nilsson

  Jag har själv arbetat internationellt i omkring 60 år med detta och är disputerad kvalificerad ingenjör med medicinsk utbildning. Jag har aldrig någonsin träffat på de uppgifter som Mona Nilsson sprider. De är helt fabricerade.

  —Strålningssekten
  https://falsknyhet.wordpress.com/2019/04/05/stralningssekten/
  —5g-uppror på Facebook: Det här är sant och falsk om strålning
  https://digital.di.se/artikel/5g-uppror-pa-facebook-det-har-ar-sant-och-falsk-om-stralning

   1. Frågan har diskuterats i närmre 100 år, och just 5G har sparkats runt till leda i åratal, men aktivisterna och konspirationsteoretikerna ger sig inte om dom inte får medhåll. Det blir tjatigt. Låt dom istället bevisa, vetenskapligt med fakta, inte åsikter, att det är farligt. Allt detta ryktesspridning och häxprocesser skadar allvarligt Sveriges framtid, ekonomi och välstånd

   2. Jag tror snarare att vi inte behöver mer prat. Vad vi behöver är korrekta fakta och information, och det från kompetent håll. Vi skulle även behöva ny lagstiftning så ryktesspridare som skadar Sveriges välstånd och utveckling kan lagföras.

Kommentarer är stängda.