”Stå emot krigshetsen – Nej till Nato”

Från Nobels fredspris till skurkstat i USA:s tjänst”, skriver ordförande Eva Jonsson i riksorganisationen Nej till Natos tidning nr 5.

”Så är vi nästan medlemmar i Nato. Det återstår endast Turkiets godkännande. Som motkrav ställs att Sverige utlämnar ett 70-tal politiskt aktiva kurder, så kallade ”terrorister” som beviljats asyl i Sverige, då våra politiker ansåg att Turkiet var en diktatur. Hur långt regeringen är beredd att gå president Erdogan till mötes återstår att se…..

….Den nya lagen om ”Utlandsspioneri” som krävde en grundlagsändring antogs den andra gången av riksdagen den 16 november 2022. Det första godkännandet gavs under våren, under största möjliga tystnad. Lagen som kraftigt inskränker yttrandefriheten är en Nato anpassning från våra politiker liksom regeringens vägran att att skriva under FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD: Mot folkets vilja.

Risken för ett kärnvapenkrig ökar hela tiden. Med ett Nato medlemskap blir vi ett utsatt mål, särskilt som både vår nye utrikesminister Tobias Billström och ÖB Mikael Bydén välkomnar kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium. Även det mot folkets vilja. Att Alva Myrdal 1982 fick Noberls fredspris för sitt nedrustningsarbete glömmer man gärna i dag.

Ett Natomedlemskap kommer inte att handla om att försvara Sveriges territorium utan att upplåta det för Natos angreppskrig, Vi måste göra motstånd….”

Du kan göra motstånd genom att bli medlem i riksorganisationen ”Nej till Nato” !

Medlemsavgift per kalenderår endast 100 kr för pensionärer och under 16 år. 200 kr för vuxna.

Betala till bg 619-9905 eller Swish nr 12353 464 99 och maila namn, adress, telefonnummer och mailadress till
anders.aasman@hans-nyberg

I tidningen Nej till Nato nr 5 finns många intressanta artiklar som jag återkommer till i framtida blogginlägg.

Några exempel på rubriker

 • Krigsalliansen Natos egentliga funktion
 • Ny lag gör journalister till spioner
 • Nils Melzers bok Fallet Julian Assange
 • Så tillverkas en opinion
 • Att tysta lammen – så fungerar propaganda
 • Peo Österholms bok Folkmordet i Irak
 • När sanningen blir brott i Väst
 • En ny global världsordning och många, många fler kunskapsfyllda artiklar
Hur mycket svensk frihet får Natoansökan kosta? frågar sig Vávra Suk redaktör för Nya tider i Nr 4/2023

”Den svenska Natoansökan har, om inte havererat, så åtminstone kapsejsat med allvarlig slagsida. Vi kan nu se att alla löften om att det skulle bli en snabb och smidig resa in i Nato visade sig felaktiga. Lika felaktigt var det att vår frihet bäst kunde värnas genom att gå med i Nato. Nu förhandlas tvärtom allt fler friheter bort för att tillfredsställa Turkiet och Recep Erdogan. Vi måste dystert konstatera att de argument som kablades ut för att folket skulle acceptera politikernas helomvändning, samtliga visade sig falska….”

Problemet är inte att vi har för mycket frihet i Sverige, utan att det råder för lite frihet i andra länder. Att visa sig anpassningsvillig gentemot regeringar som vill begränsa vår yttrandefrihet är inte att tjäna vårt nationella intresse…..” skriver filosofi professor Per Baum och konstaterar att när man ställer yttrandefrihet mot nationell frihet på detta sätt utan att klargöra vem som hotar vad, så riskerar man att försätta sig själv i en utpressningssituation genom att göra motståndarens problembeskrivning till sin egen…..”
https://www.svd.se/a/GMj2Em/det-ar-erdogan-inte-hans-kritiker-som-hindrar-nato-anslutning

5 tankar kring ””Stå emot krigshetsen – Nej till Nato”

 1. Om nu politikerna är de som ska “representera” det svenska folket, gör man det när det gäller NATO medlemskapet? Är det verkligen det svenska folket vilja att VI vill bli medlemmar i krigsmakten NATO?
  Svenska ”folkomröstningar” har de ”fråntagits” folket?
  I den lokala folkomröstningen i Örebro gällande snabbussar fick man in 15 000 namnunderskrifter mot detta, men bara 10 000 godkändes!
  Därmed nådde man inte upp till att stoppa detta MILJARDPROJEKT. Med det vill jag ha sagt att när ”politikernas vilja” ska genomdrivas till vare pris får inget stoppa det.
  Man gör det utan skam och dessutom utan medborgarnas samtycke!
  Nu måste väl alla snart bli medvetna om att ”våra” politiker betjänar oss i 2:a hand.
  I 1:a hand handlar det enbart om att säkra sin framtid åt sig själva. Jag kan inte minnas något POSITIVT som man gjort av dignitet för det svenska folket de senaste 40 – 50 åren.
  Skulle man rada upp ALLT NEGATIVT man åstadkommit under denna tid, då skulle vi säkert få 1000 tals rader med ”tvivelaktigheter”.
  ALLIANSEN var de som gjorde oss till en krigsförande nation från att varit en fredsbevarande Nation i 200 år, glöm inte det.
  Vi får väl se om politikerna tillåter oss att folkomrösta om UT UR EU. Det vore en bra början på att visa att man ”ska gå” folkets ärenden och inga andras.
  Det är väl det som är en politikers huvuduppgift, eller vad är det som ingår i politikernas huvuduppgifter?

  1. Att värna sitt eget folk enligt grundlagen har mycket låg prioritet. Den globala eliten kan garantera välbetalda reträttplatser för den politiker efter avslutad karriär, som är betydligt mer lönsamma än att ha satt folkets väl främst under sin karriär.

   1. Tänkvärt, Harriet!
    Idag förväntar man sig framtida ”ostörda” reträttplatser.
    Vad hjälper det när sanningen så småningom kommer att avslöja deras oavbrutna korruption mot det svenska folket. Några ostörda viloplatser kan DE förmodligen glömma, när sanningen har uppdagats för alla svenska medborgare. Risken att ett framtida ”politiskt gatulopp” kan stå framför deras dörr verkar öka dag efter dag.
    Det verkar som alla de tidiga politiska ”avhoppen” är de som har största ”tvivelaktigheterna” i sina ryggsäckar/bagaget.
    Kan det vara en anledning till att medborgarna tidigt ska ”glömma” politikern?
    För om/när det drar ihop sig, då finns DE inte med i det mediala och/eller på ”tapeten”.

 2. Att med hjälp av PK-media lura oss in i USA:s krigspakt Nato, är inte det att rejält rubba vår säkerhet? När regeringen talar om säkerhetsrisker, så kan den börja med att se sig själv i spegeln!

Kommentarer är stängda.