Missnöjet växer mot WEF

En gedigen insändare från den finska dagstidningen Hufvudstadsbladet/HBL, som förklarar WEF:s planer och ett pyrande missnöje mot Finlands unga politiker som skolats i Klaus Schwabs elitskola för unga ledare.

”Insändare: Missnöjet växer mot World Economic Forums planer

POLITIK

DebattWILFRED HILDONEN

11.09.2022 19:19

Edward Mogstad efterlyser (HBL 31.8) mera ljus runt World Economic Forum (WEF) och Young Global Leaders, som bland annat statsminister Sanna Marin och finansminister Annika Saarikko har samröre med. Många har redan länge önskat en bred debatt om dessa organisationer, och vartåt Finland och vår demokrati är på väg.

WEF, ursprungligen European Management Forum, grundades i Schweiz 1971 av Klaus Schwab.
WEF är ett familjeföretag i vars styrelse en familjemedlem alltid skall sitta. Det har en omsättning på fem miljarder dollar. Det är starkt sammankopplat med de multinationella finansbolagen Vanguard och BlackRock. Schwab, som skrivit boken The Great Reset, har med sin organisation fått ett starkt fotfäste i en stor del av världens regeringar.

WEF bjuder in unga, lovande politiker och utbildar dem. De tillhör gruppen ”Young Global Leaders”. I denna grupp finns Alexander Stubb, Boris Johnson, Justin Trudeau, Mark Rutte, Mario Draghi, Jacinda Ardern, Emmanuel Macron med flera.

Flera finländska politiker, bland annat Li Andersson och Eva Biaudet har deltagit i WEF:s sammankomster, som oftast hålls i slutna rum utan transparens för omvärlden. Ungdomar runt om i världen som lobbar för WEF kallas ”Global Shapers”. Greta Thunberg är en av dem.

Schwab har i intervjuer skrutit över hur WEF lyckats nästla in sig i många länders regeringar. Han har sagt ”We penetrate the cabinets”.

Hur är det möjligt att denna privata organisation lyckats tillskansa sig så mycket världspolitiskt inflytande att dess agenda nu blivit hela världens? WEF talar öppet om en världsregering (New World Order), en världsbank, The Great Reset, Build Back Better, Agenda 2030 (globala mål för hållbar utveckling), Agenda 21 och så vidare. Man strävar efter att vi ska leva i en värld där vi ingenting äger, men ändå är lyckliga. Landsbygden skall avfolkas och alla skall ha en digital identitet.

WEF är en ekonomiskt stark, bred och djup lobbyorganisation, som har en tidshorisont på 50-100 år för sina mål. Agendan pekar mot, trots att det inte finns några offentliga dokument för denna, att uppnå global makt och kontroll, samt att minska befolkningsmängden. Detta skall uppnås steg för steg. Frågan blir – är det denna värld vi själva valt och är det denna livsmiljö vi vill lämna över till våra barn och barnbarn?

Det förefaller som om människans naturliga och jordnära förhållande till livet kan upphöra om dessa idéer framskrider.
Kan människans enastående potential tillvaratas under en dylik regim? Klaus Schwabs nära medarbetare och högra hand, Yuval Noah Harari, författare till böckerna Homo Sapiens och Homo Deus, har utvecklat intressanta framtidsutsikter, där han för fram människan som en onödig varelse.

Varför har det inte förts en öppen diskussion om dessa världsomvälvande scenarier och om deras direkta och indirekta följder – demokratins nedmontering och upphörandet av länders nuvarande suveränitet?

Eftersom det tänkta systemet för mången ter sig som tyranniskt och dystopiskt måste vi kritiskt och öppet nu diskutera vad mänskligheten i framtiden på gott och ont står inför i det praktiska livet. Det handlar om fullständig kontroll av människor. Ingenting ska längre vara personligt. Detta leder till allvarliga integritetsintrång. Ett digitalt pass möjliggör ständig övervakning. Det ser dock ut som om opinionen växer i världen mot The Great Reset och dess agenda. Ett folkligt missnöje med stora demonstrationer breder nu ut sig i världen. Det ser ut som om WEF inte längre klarar av att hemlighålla sina avsikter.

Anne-Charlotte Söderström

Anna-Maria Niskanen

Lasse Örsäter

Peter Danielsson, Raseborg”

Bild, Buisness Insider

7 tankar kring ”Missnöjet växer mot WEF

 1. Det verkar som att DE vill skydda sitt ”stulna” kapital från medborgare runt om i världen. Kontrollen verkar inte den vara avsedd till att skydda ”kapitalet”? En digitalisering av valutorna medför inte det att ”alla spår” försvinner, beträffande hur man tidigare förskansat sig ”sina” riktiga pengar. Någon redovisning lär det väl inte bli tal om från varken Svenskt håll eller från alla övriga länder.

  1. ”….98 % av pengarna vi använder har skapats av privata banker. Skapandet sker när bankerna ger ut lån….”
   Makthavare som försöker rubba detta lever farligt.

 2. Delar av en recension , skriven av Jan Tullberg
  Konsten att bli styrd,
  av Anton Stigermark
  68 sidor
  Eget förlag, juli 2022

  Parallellen till vår tids stora frågor är hur västerlandet kunde abdikera från vetenskap och militär makt för att reduceras av förvetenskapliga fördomar och postmoderna teorier.

  I kristendom finns många inslag av skuld och skuldpåtagning, men inte i den här omfattningen som västerlandet bevittnar idag.

  Att kristendomens funktion till exempel skulle vara att underlätta en konvertering till islam är något nytt och oförståeligt.

  När livet är hårt så är människorna inställda på att hålla sig vid liv, men i ett överflödssamhälle så ökar antalet självmord och andra självdestruktiva beteenden. Vi är inte så hårt programmerade för överlevnad och dominans som vi ofta uppfattar oss själva.

  Med fler frihetsgrader får vi mer destruktiva beteenden.

  Hur kan vi så förlora greppet om vårt förnuft och vår civilisation?
  Och detta inte genom våld eller hot om våld, utan genom förvirring.

  Vårt ledarskap ser sig inte längre som våra förtroendevalda utan som globala välgörare – inte främmande för att medvetet gå emot väljarna för dessa ”högre värden”.

  Och vi, deras väljare, reagerar i otillräcklig grad för att förhindra samhällsutvecklingen.

  Det schizofrena lyfts fram i Stigermarks bok och den öppnar upp för en mer kritisk syn på den lydige medborgarens anpasslighet.

  1. Tack för detta boktips, det åker direkt in på bibliotekets lista för inköpsförslag.
   Kanske vi inte mår så bra på det högsta trappsteget i Maslovs behovstrappa.
   Hans behovstrappa är en motivationsteori som säger att fem kategorier av mänskliga behov bestämmer en individs beteende. Dessa behov är fysiologiska, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande behov.
   Att självförverkliga sig efter postmoderna teorier med relativsm och identitet inramat i skuld och skam, ja, då går det åt helvete.

   1. När vet man egentligen att man har blivit lurad? Är det främst en känslomässig upplevelse eller en intellektuell? Erlander hade några tankar om de stigande förväntningarnas tyranni Och förväntningar har en stor del i hur människor uppfattar sin omvärld
    Hur stor roll spelar propagandan i våra uppfattningar? Mänskligheten har ju prövad olika former för samlevnad och samarbete är det demokrati som skall anses bäst enbart för att det ligger oss närmast?

 3. Alla Riksdagsledamöter borde genomgå en offentlig ”lögndetektortest”, innan DE kan ”ta plats”.

Kommentarer är stängda.