Varje Big Pharma lojal regering är skyldig till mord och till uppror i el.krisens spår

I min lokaltidning ”Corren” den 30 augusti:

Nu erbjuder regionen en höst dos mot covid-19. Från och med den 1 september erbjuds alla vuxna i länet en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Erbjudandet skickas ut i åldersordning – med de äldsta först…..”

Bild;rtl

Regionernas vaccinsamordnare är både blinda och döva för otaliga rapporter och forskningsstudier om vaccinets biverkningar och död, de mässar vidare att vaccinet är det bästa sättet för att förhindra svår sjukdom och död, vilket är precis det som dessa experiment vacciner kan göra mot våra kroppar.
https://nyadagbladet.se/vetenskap/svenske-harvard-professorn-ifragasatter-sakerheten-kring-mrna-vaccinen/

SwebbTV; Människorättsadvokaten professor Francis Boyle: ”Covidinjektionerna är folkmord!” får ingen uppmärksamhet i statens media.

Då känns det välgörande att läsa följande inlägg från Snapphanen den 1 september, som en bloggföljare mejlade.

Här kommer inledningen på artikeln.

—————————————————————————————————-

Varje regering kommer undan med mord”

EU:s militär förbereder folkliga uppror i höst

I praktiken lever européer i undantagstillstånd under EU:s epidemiska tyranni. Ovalda personer i kommissionen styr oss alla och demokratin har i praktiken avskaffats. Nürnbergkodexen , som förbjuder bland annat medicinska experiment på människor, har upphävts. Militären i EU förbereder folkuppror i höst  och i det har de nog inte helt fel.

Frederiksen, Heunicke, den danska hälsomyndigheten och danska läkare återupptar sitt brott (förlåt, det finns inget annat ord för det) mot befolkningen om två veckor , och pressen är fortfarande tyst om den 10-20 procentiga överdödligheten i hela väst och de många invaliderna.

England har ytterligare 1000 döda – per vecka(!) Det totala antalet som är funktionshindrade är okänt, men en av 5000 injicerade är en rimlig gissning från det tyska hälsoministeriet. ( Thalidomid drogs tillbaka i Danmark efter 20 missbildade barn, Pandemrix (svininfluensavaccin) likaså.)
USA upplever den största minskningen i förväntad livslängd på 100 år. Vi befinner oss i en extraordinär situation med mRNA som har orsakat mer skada än alla andra vaccin tillsammans, och det råder dödlig tystnad om det………)

————————————————————————————————————-

Jag tror folkligt uppror mer kan orsakas av el.krisen, när EU:s medborgare får duscha kallt, knappt ha råd att värma mat och många får gå från hus och hem, när el räkningarna blir oöverstigliga. Småföretagare tvingas i konkurs, arbetslösheten ökar och inflationen gör resten. Medan statsministerns vän Per Bylund (MP) lovar oss EU:s billigaste el med vindkraftverk på varenda ledig plätt, som inte producerar en kilowatt timma, när det inte blåser.
Ringhalsstoppet riskerar nu el kaos och avstängning från el.nätet, trots att reservkraftverket med kol i Karlshamn går för fullt, trots att det ännu är sensommar, men alla partiledare mässar unisont, att allt är Putins fel!

Det är endast invandringen som har frisedel från allt vad besparingar heter. Nu vill Märta Stenevi (MP) locka till sig röster, när hon föreslår att alla bidragstagare skall inflations skyddas, precis som utsugarna i EU:s parlament och kommission. Hon påstår att fattigdom är orsak till invandrares rekord i brott, när det handlar om Svenneförakt och allsköns djävulskap inom islam som återfinns i hennes och övriga rödgrönas väljarimport. Jag orkar inte längre höra hennes verklighetsfrånvarande haranger.

https://www.tn.se/den-akuta-elkrisen/

I Tyskland pågår protester mot ledarnas vapenleveranser till Ukraina och mot Ursula van der Leyens råd om att tvingas spara på el för landets falska solidaritet. Hantverkare protesterar och organiserar folkets uppror. https://freewestmedia.com/2022/08/30/germany-dessau-craftsmen-protest-against-war/

Nu tvingas EU att vekna, när stora folkliga manifestationer äger rum främst i Nederländerna och Tyskland.
Nu funderar höjdarna på om det går att frikoppla gaspriset från el. priset, när medborgarna tvivlar på deras ensidiga förklaringar att allt är Putins fel.
https://www.svd.se/a/kEW8Q6/sa-kan-elpriserna-i-sodra-sverige-halveras

Birger Schlaug är av annan intressant åsikt. Det är politikernas hyllade marknadsperspektiv som fått övertrumfa medborgarperspektivet, som är grundproblemet till skenande el.priser. Tag gärna del av länken, som en bloggföljare skickade. https://schlaug.blogspot.com/2022/09/dom-vill-forvirra-dig.html

Enligt Schlaug är lösningen är sänkt skatt för låg/medel inkomsttagare och beskatta el.bolagens övervinster, som paradoxalt kan ge dem likviditetsbrist, eftersom bolagens värdeökning leder till att mer likvida medel måste visas upp som säkerhet för att finnas med på börsen; Nasdaq Clearing AB, för att utjämna skillnaden mellan billiga terminsavtal och dagens rörliga pris, som inget tak verkar ha.

Regeringen går nu snabbt som attan in med enorma krediter till de feta el.bolagen för att lugna den finansiella marknaden. Tyskland väljer en annan väg, de kompenserar medborgarna, som våra ledare skyr som pesten. De vill se hur mycket till de kan suga ut ur deras plånböcker.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/atgarder-for-att-varna-den-finansiella-stabiliteten/

Ursula van der Leyen, denna icke folkligt valda dam är självklart med i WEF styrelse, vilket gör Klaus Schwab mycket glad. Hos oss tvingas vi se leende stats- och försvarsminister, när de skänker bort skattepengar och vapen, så det står härliga till.

Ukrainas sak är inte vår, utan västs oligarkers som vill åt landets naturtillgångar och få Putin ner på knä.

Nu ojar de sig och tycker att det är hemskt att han stänger av gasen till Europa.

Varför skulle han inte göra det?

När EU bara ökar sanktionerna för att tillfredsställa ropen från USA:s marionett, vars plånbok blir tjockare ju högre han ropar med hela sin skådespelartalang. Folket som bara vill ha fred har ingen röst och får fortsätta att fly undan krigets fasor.

Västs ledare glömmer att Bric ländernas förakt och hat mot väst är större och har mer folkligt stöd, än dessa EU – pampar har med sin överstatliga politik, som urholkar nationernas suveränitet och gör medborgarna allt fattigare.
Vilket passar Agenda 2030 och den stora återställningen perfekt, som handen i handsken. Befolkningsminskning med vaccinet och el. ransonering, så de fattigaste får lämna värmen i huset och riskera att frysa ihjäl ute i Europa.
Det är som pågår är ett stort pussel vars bitar med vaccin, el.brist, Nato utvidgning och inflation tycks passa perfekt in i den stora återställningsplanen.

Bild: Neue Zurcher Zeitung

De såta vännerna Klaus Schwab och Ursula van der Leyen


WEF är globalisternas viktigaste redskap – Hans Erixon i Fjärde Statsmakten 143 Swebbtv.

11 tankar kring ”Varje Big Pharma lojal regering är skyldig till mord och till uppror i el.krisens spår

 1. Kan VI åtala ”våra” politiker för mord efter deras egen lagändring gällande nya regler för straffet för mord?

  Straffet för mord, Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU4
  Beslut
  Livstidsstraff ska oftare komma i fråga vid mord (JuU4)

  Regeringen föreslår att straffet för mord ska skärpas. Enligt förslaget ska det stå i straffbestämmelsen att rätten särskilt ska beakta om gärningen har föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller på annat sätt varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2020.

  Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att mord och vissa andra allvarliga brott inte längre ska kunna preskriberas, om inte den person som begick brottet var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

  Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att mord och vissa andra allvarliga brott ska kunna preskriberas endast om lagöverträdaren var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Avslag på övriga motioner.
  Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

  Den stora frågan är väl om VI kan åtala ”våra” politiker för mord efter deras egen lagändring gällande nya regler för straffet för mord?

  Straffet för mord, Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU4
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/straffet-for-mord_H701JuU4

  1. Tack för denna viktiga upplysning!
   Carl Bildt med Estonias vapensmuggling borde med denna ändring leva farligt, samt Reinfeldt med sina öppna hjärtan och en drös andra mångkulturella och globala politiker.

 2. Intressant Spaning av Politik och moral av Lasse Malmberg
  https://youtu.be/1JpNXF4q4Hw
  Företräder politikerna folkets intresse?
  Naturvetenskapen har lagt grunden till vårt välstånd.
  – Byggt på logik och intelligens
  Och konsekvensanalyser
  Nu styrs vi av pengamakten – våra politiker går deras ärende.
  Agenda 2030 är målet.
  Folkets väl och ve är underordnat.
  Vi utlovas 10 svåra vintrar med el och troligen också matbrist

  Allt i linje med the great reset folk ska knäckas och bli lyckliga i sin fattigdom

  1. Detta är problemet att majoriteten väljare inte har en susning om den stora återställningen. Agenda 2030 tror de är något bra, efter att Löfven med sina ministrar vinkat med de 17 målen som skall ge rättvisa åt alla.
   De ser inte att Natoutvidgningen, vars mål var att få igång Putins krigs maskineri som skulle leda till förvärrad el.kris och matbrist som bara är medel för Big brödernas penning girighet.
   De har inte en susning om den nya tysken Klaus Schwabs elitskola, som värstingarna till politiker skolats i. Sanna Marin och Justin Trudeau var mönsterelever.
   De tror vad SVT med statsmedia skriver och har itutas sedan barnsben att vänstern är god och högern ond.
   FN betraktas som Guds hemvist på jorden och EU är bra för vi kan resa fritt att tjuven, ligorna gör detsamma struntar 7-klöverns väljare i, tills de själva drabbas, när de är på fel tid och fel plats.

 3. Bidragstagare är redan inflationsskyddade, låtvara med viss eftersläpning, till skillnad från svenska pensionärer. Försörjningsstöd sätts utifrån levnadskostnaderna. För att betala dem har vi avrustat försvaret och infrastrukturen. Elsystemet ger mer till staten ju högre elpriser blir. Jordbruket har inte råd att producera mat för ökande befolkning utan importeras för att försörja ökad befolkning, allt för att S skall få röster. Det kan pågå så länge medelklassen orkar med skatterna.

 4. ”Hela infrastrukturen som håller mänskligheten vid liv avvecklas medvetet för varje dag.”
  https://www.naturalnews.com/2022-09-05-industry-and-infrastructure-collapsing-across-europe-and-usa.html

  ”Men det finns även en ”dark horse” som kan komma att rubba elmarknaden än mer. De vindkraftparker, inte sällan ägda av kinesiska investorer samt de stora serverhallar som de senaste åren byggts i Sverige…” https://ledarsidorna.se/2022/09/kinesisk-svart-hast-riskerar-svensk-elmarknad/

  1. Regeringen meddelar på lördagen att den vill kunna stödja elbolagen med hundratals miljarder därför stt elbolagens vinster är så stora att värdet på bolagen skjutit i höjden…. Smaka på det!

   De kraftigt höjda elpriserna gör nämligen att elbolagen alltså gör så stora vinster att de ökar snabbt i värde – och därmed måste kunna visa upp mer pengar som säkerhet för Nasdaq Clearing AB…..

   Säkerheten är en andel på upp mot 15 procent av det totala hastigt ökade värdet. Istället för gårdagens säkerhet på vs 25 mrd krävs nu närmare 200 mrd….

   När värdet på bolagen ökar snabbt, därför att vinsterna är enorma, riskerar säkerhetskravet att skapa en så kallad likviditetsbrist hos bolagen. Som ni förmodligen förstår är hela systemet sjukt, det gäller att kunna förstå när påhittad marknadslogik är befängd… företag som är livsviktiga för samhället tvingas stänga ned eller till och med gå i konkurs fast deras ekonomiska ställning egentligen är lysande…
   https://schlaug.blogspot.com/2022/09/dom-vill-forvirra-dig.html

   1. Tyskland väljer en annan väg, Scholtz väljer att kompensera kunderna, men socialdemokraterna har alltid suttit i storbolagens knä. Deras vinster med skatt och moms är enorma när el priset skjuter i höjden, men skattebetalarna skall mjölkas ner till minsta sekin. Men statsministern, som låtsas vara landsmoder, ljuger vidare med att jag alltid har svenska folkets bästa för ögonen…..

    1. inget parti pratar tydligt om ”elefanten i rummet” som är att riksdagspartierna utan någon som helst debatt beslöt att Sverige skulle gå med i EUs energiunion ACER 2009. Det innebär att Sverige ingår i EUs elmarknad och elpriset bestäms av det dyraste energislaget, idag det höga gaspriset, som spiller över på framförallt de svenska elprisområden 3 och 4.”
     http://whitetv.se/sv/economic-history/2911.htm

     1. Tack för datum på denna folkfientliga anslutning, som jag inte kände till. Vi har vattenkraft och hade väl fungerande kärnkraft, innan intellektuellt befriande miljöpartisterna fick igenom sin vilja, för att socialdemokraterna fick behålla makten. Sedan trillade mut miljoner ut till vår kurdiske vilde i riksdagen, som nog ännu en gång bidar sin tid.

Kommentarer är stängda.