Nej till Nato – fyra förslag till ställningstagande om Rysslands invasion av Ukraina

I dag den 27 april på Nej till Nato:s medlemsmöte skall medlemmarna rösta om vilket förslag föreningen skall anta.

Ställningstagande till Nato med ett stort NEJ är föreningens själ, sedan dess bildande under 2016.

Visa källbilden
Bild; nya.nu

Först några kloka ord från Pierre Schori, som historiker Christer Nilsson citerar i en Newsvoice artikel.

Att föra in Sverige under Nato:s kärnvapenparaply vore att ta på sig en global självmordsväst”
Om Magdalena Andersson följer Sanna Marin (globalt skolad i Klaus Schwabs elitskola för unga ledare) då stämmer det nog med självmordsväst, konstaterar Christer Nilsson.

https://newsvoice.se/2022/04/nato-medlemskap-sjalvmordsvast-pierre-schori/

Fyra exempel på uttalanden om Ukraina  

1. Svensk-Kubanska Föreningen 2022-02-27 

Svensk-Kubanska Föreningen är emot Rysslands invasion av Ukraina. 
Vi, liksom Kuba, kräver att internationell rätt och FN-stadgan ska följas. 
Källa: https://svensk-kubanska.se/svensk-kubanska-foreningen-ar-emot-rysslands-invasion-av ukraina [läst 2022-04-18] 

2. Kvinnor för Fred, Stockholm 2022-02-26 

Vi står inför en tragedi. Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina och det motstånd det möter, militärt och  med en mobilisering av alla män över 18 år, riskerar att leda till tusentals döda och hundratusentals  flyktingar. Vi tar avstånd från den krigsretorik som nu en längre tid framställt militära lösningar på  konflikter som de enda möjliga. I solidaritet med Ukrainas folk, begär vi att alla krigshandlingar upphör  och att förhandlingar återupptas för att finna en politisk lösning på konflikten. Vi uppmanar Sveriges  regering att, med hänvisning till vår alliansfrihet, erbjuda personella och materiella resurser för medling,  förhandlingar och diplomati. 

Ukraina har blivit offer för konflikten mellan Ryssland och USA/Nato om den europeiska  säkerhetsordningen. I stället för att tvingas försvara sig militärt mot en invasion skulle landet behöva satsa  resurser på ekonomisk utveckling och demokratisk konsolidering. För Ukraina liksom för oss i Sverige kan  alliansfrihet vara en väg framåt, samtidigt som de båda stormakterna förbinder sig att inte införliva landet  i militärallianser och inte heller placera markbaserade offensiva missiler eller permanenta trupper där.  

Inför de anspelningar som kommit om att kärnvapen kan komma att användas i den pågående konflikten,  är det viktigare än någonsin att alla kärnvapenmakter tar upp förhandlingar om att begränsa dessa vapen,  för att långsiktigt totalt avskaffa dem. Förhandlingar för nedrustning av alla vapen är den enda vägen mot  en fredlig och hållbar framtid. 

Källa: Kvinnor för Freds Facebook-sida 2022-02-27 [läst 2022-04-18] 

3. Text av Christer Lundgren 2022-02-26 

Rysslands invasion av Ukraina är ett klart brott mot folkrätten. Samtidigt är den en reaktion på den USA ledda fientliga inringningen av Ryssland, som syftar till total amerikansk hegemoni över hela den eurasiska  kontinenten.  

Ur ryskt perspektiv var det i längden omöjligt att acceptera en fientlig militär inringning, och särskilt  uppladdning i Ukraina, ett strategiskt känsligt gränsområde som vid flera tillfällen tidigare i historien varit  bas för förödande invasioner, inklusive Nazitysklands ”Operation Barbarossa” under andra världskriget,  som kostade dåvarande Sovjetunionen 27 miljoner människors liv. 

Den författningsvidriga USA-regisserade statskuppen i Kiev 2014, där nazistiska och andra högerextrema  grupperingar spelade en nyckelroll, återuppväckte motsättningar från andra världskriget, polariserade  motsättningarna inom Ukraina och ledde till att stora områden med huvudsakligen rysktalande befolkning  vägrade underordna sig landets nya regim. Befolkningen på Krim valde att återansluta sig till Ryssland,  medan Donetsk och Lugansk formerade sig som separata folkrepubliker. 

Ett försök gjordes att genom Minsk-avtalen lösa den inrikespolitiska konflikten och behålla Ukrainas  territoriella integritet genom en federaliseringsprocess som skulle återföra de republiker som brutit sig ut.  Men regimen i Kiev vägrade att genomföra överenskommelsen och siktade i stället på att med militära  medel och västmakternas stöd ”återta” dessa områden, vilket ledde till ett utdraget inbördeskrig med svåra umbäranden för befolkningen, där Ryssland på olika sätt stödde utbrytarna samtidigt som man  uppmanade till genomförande av Minsk-överenskommelsen. 

I december 2021 ställde den ryska regeringen krav på USA och Nato om stopp för Natos militära  expansion i Europa och vad man såg som krigsförberedelserna mot Ryssland. Västmakternas ovilja att ta  den ryska oron på allvar och göra några som helst försök att lösa konflikten med diplomatiska medel  ledde till det ryska beslutet att möta hotet med militära medel. 

Ännu pågår strider i Ukraina och detaljerna är oklara. Det finns risk för att konflikten utvecklas till ett  långvarigt utnötningskrig eller utvidgas till en större internationell kraftmätning.  

Ett slut på stridigheterna förutsätter  

 • att såväl de ryska trupperna som västliga militära enheter dras bort ur landet, 
 • att USA/Nato i praktiken accepterar att Ukraina blir en neutral och fredlig stat,  
 • att Ukraina löser sina interna konflikter genom förhandlingar i linje med Minsk-överenskommelsen, 
 • att USA/Nato slutar bygga upp hotande offensiva militära resurser i Rysslands gränsstater, särskilt  Baltstaterna, Polen och Georgien, men också Sverige och Finland. 
 • Sverige borde som alliansfritt land ta båda sidors berättigade intressen på allvar och bidra till en fredlig  lösning på konflikten i enighet med folkrätten, inte bidra till att ytterligare polarisera motsättningarna.  

Källa: Förslag nr 2 till Nej till NATOs Riksstyrelsemöte 2022-03-02. 

4. Folket i Bild/Kulturfront 2022-02-26 

Vi fördömer Rysslands angrepp på Ukraina. Det är ett flagrant brott mot internationell rätt. Relationer  mellan stater måste vila på FN-stadgans grund som förbjuder angrepp på andra länder. Samtidigt måste vi  också se att internationell rätt under flera decennier har undergrävts av USA:s och västvärldens  bombningar av Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien, något som nu Ryssland anser rättfärdigar  deras erkännande av Donetsk och Luhansk och övergrepp på Ukraina. 
Rysslands invasion av Ukraina måste också ses mot bakgrund av att USA svikit sina löften till  Sovjetunionens ledare att inte utvidga Nato österut. Därför är det också viktigt att Sverige fortsätter att  stå utanför Nato. 
I vår tidning kommer vi fortsättningsvis bevaka det nya läget och vi välkomnar skribenter att belysa frågan  utifrån olika perspektiv. 

FiB/K styrelse  Karin Rosenqvist ordförande 
Källa: https://fib.se/foreningen/vi-fordomer-rysslands-angrepp [läst 2022-04-18]

—————————————————————————————

Av textstorleken framgår att jag helhjärtat stödjer nr 3 Christer Lundgrens förslag.

USA:s bulvaner Jens Stoltenberg och Ursula von der Leyen är nu i farten med sina snabbspår till Nato och EU.

Bildresultat för Jens stoltenberg och Ursula von de Leyen
Bildkälla; Bildt Glada miner hos Jens Stoltenberg och Ursula von der Leyen

Rösten från Riksföreningen Nej till Nato blir allt svagare i media, där enbart Nato euforin får plats. Samtidigt som Ursula von der Leyen viftar med ett snabbspår in i EU för Ukraina. Vilket skulle innebära enorma kostnadsökningar för medlemsländerna, där våra nationsförrädiska politiker glatt skulle tömma medborgarnas redan tunna plånböcker.

När tom DN:s kulturchef Björn Wiman är tveksam till Nato medlemskap borde fler inse det som statsvetarna Frida Stranne och Trita Parsi varnade för i SvD ” att den ”uppskruvade” och känslostyrda diskussionen riskerar att få oss ”att agera utifrån en romantiserad bild av vad ett Nato medlemskap innebär.” https://www.svd.se/a/7dOqVv/parsi-och-stranne-ett-splittrat-usa-gor-nato-mindre-stabilt

Känslor i stället för förnuft går igen på alla områden, massinvandringen, gymnasieamnestin, pandemin, vaccinering och nu Rysslands invasion av Ukraina. Politikers högsta prioritet är den egna karriären, inte folkets väl. EU och FN lockar för att inte tala om Davos brödernas belöning till de som säljer ut landet. Den störste Natovurmaren Ulf Kristerssons förebilder är Bildts och Reinfeldts ekonomiska oberoende som tack för deras öppna hjärtans politik. Belöningen från Natos välgörare kan bli mångdubbelt större.

11 tankar kring ”Nej till Nato – fyra förslag till ställningstagande om Rysslands invasion av Ukraina

 1. Kan ett inträde i FN avse att man kommer göra både Sverige och Finland till (framtida) ”barrikadstater”. Det är här ”skyttegravarna” ska grävas till det kommande framtida ”krigsområdet”. Isolerat från andra, förutom att Norge kan bli indraget. Ingen vill ha krig framför sin ”egen dörr”. Därför är det bra att hitta andra ”lovliga” platser för kommande ”uppgörelser”. Vi och Finland ligger väl bäst till med vad man åstadkommit hitintills med att ”lägga sina näsor i blöt”. Detta underminerar Riksdagens roll gällande ett eventuellt kommande beslut rörande NATO medlemskap. Ett beslut om eventuellt inträde till NATO skall tas av folket och inte av jäviga, inkompetenta, likgiltiga, ansvarslösa, penningstinna, korrupta Riksdagsledamöter? Punkt slut.
  Svenska Folket: Vill Vi att DE 349 ska besluta över våra liv?
  Svar: NEJ.

 2. Kan ett inträde i FN avse att man kommer göra både Sverige och Finland till (framtida) ”barrikadstater”. Det är här ”skyttegravarna” ska grävas till det kommande framtida ”krigsområdet”. Isolerat från andra, förutom att Norge kan bli indraget. Ingen vill ha krig framför sin ”egendörr”. Därför är det bra att hitta andra ”lovliga” platser för kommande ”uppgörelser”. Vi och Finland ligger väl bäst till med vad man åstadkommit hitintills med att ”lägga sina näsor i blöt”. Detta underminerar Riksdagens roll gällande ett eventuellt kommande beslut rörande NATO medlemskap. Ett beslut om eventuellt inträde till NATO skall tas av folket och inte av jäviga, inkompetenta, likgiltiga, ansvarslösa, penningstinna, korrupta Riksdagsledamöter? Punkt slut.
  Svenska Folket: Vill Vi att DE 349 ska besluta över våra liv?
  Svar: NEJ.

 3. Politiker, Var tog ”All makt som ska utgå från folket” vägen? Försvann ”Folkets makt” när NI tog bort Tjänstemannaansvaret?
  De partier som inte har återinförandet av Tjänstemannaansvaret i sitt partiprogram skall upplösas då de är för korruption. Dessa partier har inget i Riksdagen att göra. De sitter där av egenintresse och hör därför inte ”hemma” där.
  Tänk på det när DU röstar.
  Varje gång!
  Nå, är DU en sådan som röstar på ”korrupta partier” år efter år?
  Har det blivit bättre för oss?
  Har det blivit bättre för POLITIKERNA?

 4. På Svt.se text kan man läsa:
  ”-Det är en fråga som inte lämpar sig
  för en folkomröstning, säger stats-
  minister Magdalena Andersson (S). Även
  M-ledaren Ulf Kristersson avvisar V:s
  krav, men anser däremot att ett Nato-
  beslut kräver demokratisk förankring
  i riksdagen”.
  NÄR ska de 349 kastas ut ur Riksdagen minus V som är för en Folkomröstning om ett
  svenskt medlemskap i Nato.

  https://www.svt.se/text-tv/webb/112

 5. Det är väl det svenska folket som ska avgöra om vi ska gå med i NATO eller inte, genom en ”Folkomröstning”. Inte ska väl 349 inkompetenta ”bänknötare” bestämma över 10 000 000 människors liv?
  De visar ständigt på att man går utomståendes ärenden och därmed har man inte kompetensen till att ta RÄTT beslut utifrån den svenska befolkningens bästa.
  Senast var det Folket som räddade Sverige där vi röstade BORT EURON, korthusvalutan.
  Finns det någon som tror att de 349 Riksdagsledamöterna har stöd och agerar utifrån det svenska folkets vilja och bästa?
  Någon? Inte ens EN Riksdagspolitiker skulle rösta emot ”sin egennytta”. Det är väl därför som man beviljade sig själva (2018) att korruptionen bland tjänstemän sedan 1976 kan fortgå, obehindrat.
  Har inte dessa 349 förbrukat HELA det svenska folkets förtroende?
  Ska vi tillåta dem att få fortsätta haveriet av Sverige eller ska de RÖSTAS BORT (som ett ”sista försök” att rädda oss andra)?

  1. Beslut skall tas efter noggrann analys för Sveriges bästa, mässar Magdalena Andersson. Vilket betyder det bästa för USA med dess bulvan Nato, som får order av västs oligarker med krigsindustrin bakom. Att provocera Putin just nu är att sätta svenska folket på spel för vedergällningsattacker. När jag ser hur Finlands och Sveriges statsministrar kvittrar ihop, då finns bara önskan om att Herren skall förbarma sig över oss. Socialdemokraternas ökade förtroende visar bara på hur sönderindoktrinerade folket är.
   Kanske finns ett hopp om Nato stopp från Kroatien?
   ”Ett mycket farligt äventyr, säger Kroatiens president Zoran Milanovic och uppmanar landets parlament att blockera möjligheten för Sverige och Finland att gå med i Nato, rapporterar Total Croatia News.” https://www.friatider.se/president-hotar-stoppa-svenskt-nato-medlemskap

    1. Problemet är att västs diktatur med Davos bröderna i sätet är inlindat i demokrati och mänskliga rättigheter.

   1. Globalistvänstern börjar så smått antyda att den, som är emot Nato, egentligen går Rysslands ärenden. Ännu ej så tydligt utsagt, men det hänger i luften liksom.

    SR Ekot talar om ryska försök att påverka den svenska opinionen.
    När riksföreningen Nej till Nato pläderar för just nej till Nato, så är ju det i linje med Rysslands önskan.

    Ja visst, men även i linje med fredsrörelsens önskan.

    1. Tiden förändras, mumlar FN entusiasten Margot Wallström, men för oskyldiga människor förändras aldrig lidandet efter att tidens vapen släppts lösa, skadeverkningarna ökar och kärnvapen kan bli allas undergång.

Kommentarer är stängda.