Klimatalarmisterna är tyvärr inget aprilskämt och inte regeringen heller!

Av Olle Ljungbeck

Aldrig en konsekvensanalys!
Generaldirektörerna vid de stora och betydelsefulla myndigheterna klagade alltsedan den Löfvenska regeringens tillträde på att denna aldrig gjorde några konsekvensanalyser.
Grundlagen säger nämligen att regeringen var gång den sänder ett förslag till ny lag för granskning till myndigheterna (detta är man skyldig till) så skall man ha gjort en konsekvensanalys.
Tyvärr skedde detta aldrig under Löfvens tid och inte nu heller. När man i dagarna hör vad som händer om och hur Sverige är rustat för ett eventuellt krig blir frågan om konsekvensanalys åter aktuell. 
Då visar det sig att regeringen med Miljöpartiet som regeringspartner fortfarande inte gjort/gör några konsekvensanalyser.
Om man hade gjort detta kunde man självklart inte beslutat om den s k  reduktionsplikten som snart gör det omöjligt att ha bil eller annat fordon.

I ett eventuellt krig måste alla fordon vara möjliga att använda. Inför ett sådant kan man självklart inte knäcka jordbrukare, åkare etc etc som behövs i händelse av ett sådant. Redan nu har många jordbrukare lagt ner sina jordbruk för att de inte klarar drivmedelskostnaderna etc.

Hur går det då med självförsörjningen på en rad områden som är nödvändiga?

Vi kan inte importera det vi tidigare gjort utan i stället måste odla själva. Men, när jordbruken är nedlagda är detta försent!
Att det sedan skulle vara människan som orsakat klimatförändringar genom höga koldioxidutsläpp är ren lögn bryr sig inte partier som SAP och MP m fl sig om eftersom politikerna i dessa är fanatiker och inte realister.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591, Gävle


Läs gärna om politikers och tyvärr även majoritetens kollektiva förnekelse om energi försörjningens framtid. https://detgodasamhallet.com/2022/03/30/patrik-engellau-fornekelse/#more-56928

Resterande länkars rubriker, räcker för att ge förskräckelse;


Bildresultat för energibrist
Bild från https://ulsansblogg.wordpress.com/