Skyll inte på Corona – ta ansvar för sjukvårdens kris! 

Skriver Nils Littorin på Facebook. Han är läkare och ledare för Malmölistan.

Littorin betonar att sjukvårdens kris i grunden inte beror på Covid-19 utan på regionernas byråkratiska slukhål till doktor.se. Politikerna anställer tusentals kommunikatörer, strateger, mellanchefer och HR konsulter, för att förbättra varumärket, medan personal och patienter får det allt sämre. Sedan 2014 arbetar det fler byråkrater än läkare i sjukvården. Eftersom denna gynnade samling är okunnig om vårdens realiteter, så ägnar de sig åt skyltfönster verksamhet, medan det ekar tomt i verkstaden. Standard svaren från högre chefer vid konfrontation är; det är inte min bild av läget, jag tar det till mig och sedan fortsätter allt som förut.

———————————————————————————————–

”Skyll inte på Corona – ta ansvar för sjukvårdens kris! 
Jag går på nattjoursskiftet och träffar en av mina underbara kollegor nedsjunken bakom skrivbordet. I det bleka skenet från datorn ser jag att hon är ledsen. På mottagningen där hon precis har börjat är det kaos. De erfarna läkarna har slutat eller är sjukskrivna för stressrelaterade symptom. Hon har lämnats ensam på ett sjunkande skepp. Patienter, anhöriga, personal – alla drar i henne från olika håll. Stödet uppifrån är obefintligt. Kommer hon att brista? undrar jag för mig själv. Min kollega är smart och kunnig, intresserad. I början av sin karriär. Men hon funderar på att säga upp sig och sluta.

Våra rop på hjälp och larm om underbemanning, stress och vårdplatsbrist har hörts i decennier. Så snälla politiker, skyll inte på Covid. Sjukvårdskrisen startades av er långt innan pandemin.
Jag läser ur Socialstyrelsens rapport Kapaciteten i sjukvården (2018):
“Vårdplatsbeläggningen och den stress som överbeläggningar medför för personalen har varit ett genomgående tema sedan 1990-talet. Vid Socialstyrelsens granskningar 1999, 2003 och 2008 konstaterades att överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter har kommit att accepteras som ett normaltillstånd av personalen, och att återkommande riskfyllda händelser inte identifieras som avvikelser”

På 90-talet fanns i Sverige enligt olika beräkningar mellan 800-2000 IVA-platser. År 2020, när pandemin startade, hade vi bara 526 platser, trots att vi blivit 1,8 miljoner personer fler. Vi har näst lägst antal IVA-platser per invånare i Europa. Bara Portugal har färre.
Antalet vårdplatser per 1000 invånare har under samma period minskat från knappt 7 till 2. Det är lägst i hela EU. Samtidigt ökar andelen äldre och kroniskt sjuka med stora vårdbehov. En ekvation som är omöjlig att kombinera med god vård, menar Svenska läkarförbundet: 
 “Väntetider, överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter är numera ett normaltillstånd … Risken för medicinska misstag, vårdskador och försämrad vårdkvalitet ökar …. Det är inte god vård.”

Vårdfacken signalerar nu återigen att det är kris i den skånska sjukvården. Hittills i år har Vårdförbundet begärt åtgärder på åtta olika arbetsplatser på Skånes universitetssjukhus och flera har gått vidare till Arbetsmiljöverket.
Samtidigt som antalet vårdplatser och sjuksköterskor minskar har antalet höga chefer och administratörer ökat med nästan 36 procent, visar en granskning gjord av Vårdfokus. Trenden är tydlig. Politikerna anställer tusentals kommunikatörer, strateger, mellanchefer och HR konsulter. Sedan 2014 arbetar det fler byråkrater än läkare i sjukvården.

En hel samhällsklass av administratörer som inte har något med kärnverksamheten att göra utan som har låtsasjobb med värdegrund, sociala medier och hållbarhet. Upphandling av privat vård för med sig enorma administrativa kostnader. 
Sjukvården får inte mindre pengar. Sedan 2011 har dess andel av BNP ökat. Men istället för att investera i en schysst arbetsmiljö eller konkurrenskraftiga löner försvinner pengarna in i Regionernas byråkratiska slukhål och till Doktor.se. Decennier av felaktiga prioriteringar – inte ett virus – ligger bakom dagens kris.

Jag har några enkla förslag inför nästa års val:
🇸🇪 Bygg ut IVA-kapaciteten till ett Europeiskt normalläge – och sluta skyll på Covid

🇸🇪 Investera i fler vårdplatser så att vi hamnar på ett europeiskt genomsnitt

🇸🇪 Skär ner kraftigt i byråkratin och säg upp avtalen med privata nätläkare

🇸🇪 Sänk lönen för regionpolitiker och direktörer -Öka lönen för personalen på vårdgolvet

 🇸🇪 Sist men inte minst: Lyssna på vårdpersonalen – erbjud mänskliga scheman och tid för återhämtning.
En sådan satsning tror jag skulle få min kollega att vilja jobba kvar.

Nils Littorin Malmölistan www.malmolistan.se

—————————————————————————————————

Ständiga neddragningar, omorganisationer sker för att dölja bristerna samtidigt som landets befolkning nästan ökat med 2 miljoner invandrare med stora sjukvårdsbehov går inte ihop. Därför avlöser den ena krisen den andra. Kompetensregnet av läkare, sköterskor räcker inte på långa vägar till. Att fattiga länder samtidigt dräneras på utbildad personal ingår inte i den humanitära stormaktens humanitet.

Paul Coller, från Oxford, är en av många självständiga forskare som anser att Migrationen är inte en win-win situation, utan en lose, lose.” sammanfattar i sin digra bok ”Exodus: Immigration and Multikultarism in the 2lst centry”, dagens forskning om migration, från fattiga till rika länder:

”Minskad invandring är ett måste. Man åderlåter fattiga länder på utbildade, vilket försvårar landets utveckling. Ej utbildade personer är mycket svåra att integrera, de hotar värdlandets stabilitet. Lönepress sker i mottagarlandet och nedskrivning av utbildningskapitalet.
Migrationen är inte en win-win situation, utan en lose, lose.”

Men vad bryr sig kunskapslösa och fosterlandsfientliga politiker och byråkrater om fakta, som kan skada deras nuvarande och ev. framtida internationella karriär. Inte ett dugg!

Stress, underbemanning och en trasig blodscanner gjorde att en patient fick fel blod och dog! Båda sjuksköterskorna åtalas nu för vållande till annans död. Enligt åklagaren har de agerat oaktsamt, trots stress med en pressad arbetssituation skall inga misstag ske. Tänk vad enkelt allt är för de som är långt ifrån golvet, följ bara instruktionerna, så sker inga fel!

Repliken Men vem stöpte kulorna? av löjtnanten i Bo Widebergs dramafilm ”Ådalen 31”, där arbetare blev skjutna av militär, när de demonstrerade för bättre levnadsvillkor, är ständigt aktuell.

En tanke kring ”Skyll inte på Corona – ta ansvar för sjukvårdens kris! 

 1. Nr 1: Ett totalt stopp av invandringen är ett måste.
  Nr 2: Alla som uppehåller sig här och fått avslag skall omedelbart eftersökas och utvisas.
  Nr 3: Sker inte detta, då MÅSTE den svenska befolkningen RÖSTA BORT alla partier som inte har detta på sin agenda.
  Nr 4: Inser VI inte NU vad Riksdagsfolket ställt till med om de fortsätter med att tillåta migrationen fortgå i ominskad takt! Då måste vi, det svenska folket agera minst sagt handgripligen, för att dels rädda oss själva och även Sverige.
  Nr 5: Går den svenska Polisen politikernas ärenden före det svenska folkets behov, vilken nytta har vi då av den svenska Polisen? Det är knappt vi har någon som helst nytta av dem redan idag! Det ligger 10 000 tals olösta brott som bara växer! Inte undra på att de söker sig bort till andra jobb.
  Nr 6: ….. kanske andra kan tillföra synpunkter om t.ex. vilka åtgärder som behövs för att få ett normalt fungerande Sverige som vi inte haft på decennier. Eller väntar alla på ”stupet”?

Kommentarer är stängda.