Vaccinpass och tvångsvaccinering är brott mot mänskliga rättigheter.

Detta inlägg har till min överraskning publicerats på DN.se https://www.dn.se/insandare/vaccinpass-ar-brott-mot-manskliga-rattigheter/ så nu är jag i skottgluggen från alla fullvaccinerade Big Pharma vänner:

Trots otaliga artiklar från forskare om Covid-19 vaccinets biverkningar, avtagande skydd med smittspridning så ökar farten från världens ledare att sätta våra mänskliga rättigheter ur spel.

Stora protester mot vaccinpass och tvångsvaccinering sker i hela Europa, där medias rapportering är mycket återhållsam.

Bildkälla; gp.se

Bildresultat för demonstrationer mot vaccinpass

När det handlar om migration och utvisning efter grova brott då är konventioner med mänskliga rättigheter en helig ko, som inte får petas på, men nu förordas slakt på både grundlag, regeringsform, barnkonvention, FN:s mänskliga rättigheter och Nürnbergdeklarationen.
Pfizers och Modernas mRNA vaccin är inte ett vaccin i vanlig mening utan genterapi, vars framtida följder ingen vet, eftersom det fick grönt ljus av Anthony Fauci (USA:s smittskyddsexpert) redan i Fas 1, vilket innebär att de massvaccineringar vi idag ser inte är något annat än ett steg i FAS3-delen av kliniska försök.

Både vaccinerade och ovaccinerade kan bära på smitta, vilken grupp som smittar mest är forskare oense om. Julbordet i Oslo där smittan florerade bland fullt vaccinerade är välkänt och Aftonbladet hade en artikel den 12 december om att 114 danskar fått Omikron trots tre sprutor.

Fakta är att vaccinerade inte blir lika sjuka av den första varianten, som nu ersatts av andra, där vaccinets antikroppar går vilse, för de känner inte igen de nya spikarna. Trots flera utbrott av den senaste mutationen omikron bland fullt vaccinerade efter 2-3 sprutor så har vaccinpass genomförts utan att rådfråga etiska rådet. Vaccinpass kan ge falsk säkerhet och blir bränsle för fortsatt spridning av smitta.

På tur står tvångsvaccinering. Syndabockstänkandet når nya höjder, katter under pesten och judar har alltid råkat illa ut och nu får de sällskap av personer som vägrar utsätta sin kropp för detta icke långtidsutvärderade genexperiment, som ger världens makthavare tillfälle till ökad kontroll över sina medborgare, som tvingas finansiera läkemedelsbolagens och bioteknikindustrins enorma vinster. Tyvärr verkar det som makthavare hellre följer pengarna än vetenskapen.”

———————————————————————————————

https://www.gp.se/debatt/utvidga-vaccinpass-till-h%C3%A4lsopass-1.61463416

Läs gärna;

——————————————————————————————————-

”Hej!

Utgivaren av namninsamlingen Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering! har godkänt din underskrift. Du har mottagit detta e-postmeddelande därför att din e-postadress användes för att skriva under en namninsamling kallad Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering! på vår hemsida Skrivunder.com.

Med vänliga hälsningar
Skrivunder.com

Skriv under Du också, fler protester behövs mot tvångsvaccinering.

———————————————————————————————–

Relaterat faktaunderlag; som bifogades till redaktionerna.

 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 6 & 3:

  ”Alla förebyggande, diagnostiska och terapeutiska medicinska ingrepp får endast utföras med den berörda personens föregående, fria och informerade samtycke, grundat på adekvat information. Samtycket bör, när så är lämpligt, vara uttryckligt och kan när som helst och av vilken anledning som helst återkallas av den berörda personen utan nackdel eller skada. Den enskildes intressen och välbefinnande bör prioriteras framför vetenskapliga eller samhälleliga intressen.”

 • FN:s barnkonvention blev svensk lag sedan den 1 januari 2020 och innebär att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård. Nu förordas oetisk vaccinering för en sjukdom som nästan inga barn blir sjuka eller dör av.
 • Nürnbergdeklarationen
  I samband med rättegångarna i Nürnberg efter 2:a världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig kod för medicinsk forskning, Nürnbergkodexen 1947. Här slogs bland annat fast att informerat samtycke krävs, att forskningen skall ha goda konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner skall minimeras.
 • Regeringsformen (RF)
  Enligt 2:6 är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, samt mot betydande intrång i den personliga integriteten som sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden
 • Offentlighets-skretss lagen
   
  Enligt 1:21 är en person ej skyldig att uppge vaccinationsstatus till arbetsgivaren.

Övrigt

 • EMA, EU”Effekten av vaccination med Comirnaty på spridningen av SARS-CoV-2-viruset i samhället är ännu inte känd. Det är ännu inte känt hur mycket vaccinerade människor fortfarande kan bära och sprida viruset”.
 • Matti Sällberg, professor, KI: ”Vaccin skyddar mot sjukdom, inte smitta”, SVT 28 januari 2021.
 • Anders Tegnell, FHM ”… finns inget i studierna som säkerställer att man inte blir smittsam”, Aftonbladet 5 januari 2021; ”Vi vet att vaccinerna inte skyddar jättebra mot smitta”, DN 18 november 2021.
 • Luc Montagnier, nobelpristagare och professor “Vaccinerna Pfizer, Moderna, Astra Zeneca hindrar inte överföring av viruset från person till person … De vaccinerade är lika smittsamma som de ovaccinerade”.
 • Shaun Griffin: “Vuxna som har vaccinerats fullt ut mot SARS-CoV-2 kan bära samma virusbelastning av deltavarianten som de som är ovaccinerade”, British Medical Journal, 21 augusti 2021.-
 • Professor Christian Peronne, tidigare rådgivare till franska regeringen gällande vaccineringar och tidigare vice ordförande i en rådgivande expertgrupp åt WHO: ”Vaccinerade människor riskerar att drabbas av de nya varianterna … vaccinerade människor bör sättas i karantän och isoleras från samhället. Ovaccinerade människor är inte farliga; vaccinerade människor är farliga för andra”.-
 • Dr Robert Malone, uppfinnare av mRNA-teknik: “Idén om att om du har en arbetsplats där alla är vaccinerade, så kommer du inte att få virusspridning, är helt falsk. En total lögn.”
 • Gûnter Kampf: “Det finns allt fler belägg för att vaccinerade individer fortsätter att ha en viktig roll i smittspridningen”, The Lancet, 20 november 2021.
 • Geert vanden Bossche”Genom att vaccinera våra ungdomar, barn och generellt alla människor med utmärkt hälsa, berövar vi en betydande del av befolkningen dess ”antivirala” kapacitet och förvandlar dem istället till en grogrund för mer smittsamma och alltmer NAb-resistenta varianter”.
 • Enligt en studie som utfördes vid ett covidutbrott i juli i ett fängelse i Texas av en stor grupp forskare från CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och det amerikanska Justitiedepartementet, är det ingen skillnad mellan fullvaccinerade och ovaccinerade fångar eftersom vaccinerade fångar var smittsamma lika länge samt lika allvarligt som ovaccinerade fångar. Texas prison study shows zero benefit for vaccinated
 • Jätteutbrottet vid ett julbord i Oslo bland full vaccinerade, men mycket tyder på att omikron ger mild variant av Covid-19:s mutationer. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GoamO/60-tal-fall-av-misstankt-omikron-pa-julbord-var-fullvaccinerade
 • Egen reflexion: Kan den nya mildare, men mer smittsamma varianten omikron ge flockimmunitet, med naturlig immunitet, som gör att denna sjukdom eller rättare sagt svåra influenza helt dör ut? Men då skulle läkemedelsbolagen och bioteknisk industris enorma vinster minska.

Till sist, som förväntat > 10.000 anmälningar i papperskorgen; JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.
https://www.jo.se/sv/Om-JO/Press1/Presskatalog/JO-utreder-inte-klagomalen-om-vaccinpass/

Men vem som skall granska regeringen med statsråden, finner jag inget svar på, när makthavare inom regering, riksdag, utskott, råd, myndigheter samt större delen av media är totalt ense om vaccinpass. Endast Medborgerlig samling och Alternativ för Sverige är emot av alla partier.

20 tankar kring ”Vaccinpass och tvångsvaccinering är brott mot mänskliga rättigheter.

 1. När ska vi få se i live sändning när alla 349 Riksdagsledamöterna får sitt Cov vaccin som inte innehåller koksalt eller annat placeboinnehåll?
  De tuggar om hur viktigt det är att ALLA ska bli vaccinerade, men något om hur viktigt att de själva måste injicera det som vi alla andra får!
  Man undrar om HELA Poliskåren, Rättsväsendet, Brandkåren, Ambulanskåren är FULLT UT vaccinerade och att de står inför en framtida katastrof?
  Vad tror NI politiker att NI kommer att bli blir värda då, sett ur det svenska folkets perspektiv?
  Är det därför som det 1996 byggdes världens största underjordiska bunker i Sverige på 30 kvadrat ”miles” som UN betalade 2 Triljoner dollar för då!
  Är det där NI ska gömma er medan djungelns lag gör rent hus ovanför på den fasta svenska marken?
  Var ligger dessa Gigantiska utrymmen?
  Ni 349, var finns de? Är de bara till för er och era ”käraste”? Nej, fram med 349 ”stupstockar” eller fler, där ingen kommer glömma era förrädiska trynen.

 2. Vi får inte ens ha Folkomröstning kring VÅRA synpunkter om vilka behov som skall tillgodoses i 1:a hand.
  I Örebro hade vi EN folkomröstning för att stoppa ”snabbussar” som kommer kosta mer än 1 MILJARD!
  Vi har andra behov att lägga pengarna på. Det visade sig att man ”tagit bort” ett antal röster som gjorde att folkomröstningens resultat skulle ogiltighetsförklaras. Detta upptäcktes av bl.a. Örebro partiet och nu ska det ske en genomgång av dessa ”borttagna” röster. Något åtal till de som smusslat undan dessa röster kan vi glömma.
  Dessa tjänstemän står ju inte under något som helst juridiskt ansvar, precis som Riksdagsfolket inte heller gör. Den svenska korruptionen är med andra ord NU etablerad från högsta ort till det lägsta. Inte undra på att pensionärer ”drar” till ett annat ”välsinnat land” där ansvar respekteras och är fundamentalt.

 3. awake-society.se.
  Sorry!
  Klipp & klistra.
  Tror någon att något blir bättre under rådande premisser?
  Alla är betalda av oss, bitvis, & stöpta i samma form-vems form?
  Vilka pröjsar MSM?
  Du!
  Jag vill hoppas på tex AfS men vad hände med SD(Socialdemokraterna), de byter bara skepnad.
  Att försöka ta ett land ur det monetära systemet(skuldslaveri) är = döds-straff, vilket historien bekräftar.
  Det var en vacker tanke men var den ärlig?
  Jo, taget att 179 nationer skrev på agendan vid Rio konferanssen 1992 om-alla sk rasernas icke lika värde(om inte ras finns hur kan rasism finns?) mao konflikt.
  Vilka blev kastade under bussen?
  Vilka blir invaderade??
  Hörde en polis erkänna att vi har krig i landet(SVT), asymetriskt sådant.
  Hahaha!
  No $hit!
  Dax att vakna.
  Tungsinnt?

 4. https://checkfact.org/taiwan-stoppar-andra-dosen-av-pfizers-covidvaccin-for-barn-12-till-17-ar-av-oro-for-myokardit/

  Chefen för taiwanesiska Central Epidemic Command Center (CECC) Chen Shih-chung sa i onsdags (10 november 2021) att en expertpanel har beslutat att avbryta administreringen av andra dosen av Pfizers vaccin till barn 12-17 år av oro för att det kan öka risken för myokardit.

  Enligt amerikansk statistik är risken för ungdomar att få myokardit efter att ha fått den andra dosen av Pfizers vaccin tio gånger högre än efter den första dosen.

  Sverige går motsatt väg med Maggan och oppositionsledare Kristersson i spetsen

   1. Uppmaningen kommer från Dr. Robert Malone som utvecklade mRNA vaccinteknologin. Under pandemilagen visar regeringen enorm handlingskraft, som bryter mot deras omhuldade konventioner. Tidigare har de bekvämt suttit i en långbänk och tillsatt utredningar som får ta låååång tid.
    SD med Åkesson protesterar i dag på DN debatt mot missbruket av pandemilagen, men förordar ändå vaccinpass, men att även de som tillfrisknat från covid, samt de som nyligen testat negativt, ska ges samma fri- och rättigheter som fullvaccinerade.
    Hur de vaccinerades pass skall kunna skydda begriper jag inte, när smittan sprids oavsett vaccinationsgrad?
    Men med pass så synliggörs alla osolidariska syndabockar och tar fokus från alla andra missgärningar.
    Kanske Big Pharma inte vill ha någon kontroll grupp att jämföra framtida och nuvarande biverkningsdrabbade med?

 5. Har någon kollat in:awake-socity.se?
  Tidsram & om den stämmer säger allt.
  Vad våra politruker troligtvis skrivit på, utan allmänhetens godkännande är skrämmande.
  Representativ demokrati i ett nötskal.
  Tidsramen bekräftar sanningshalten,i min bok.
  Vill man anstränga sig för en fortsättning på eländet?
  Nopp!
  Detta är vad skatten går till med dessa pundhuvena vid spakarna.
  FN/WHO styr under sk p(l)andemi-kommer de att lämna tbx makten?
  Hahaha!
  U got to be kidding!

  1. https://awake-society.se/om_oss.html ;
   Om awake socity;
   ”Awake Society är en rikstäckande lösningsorienterad organisation som är politiskt och religiöst oberoende.
   Vår intention är att ena och bygga ett bättre Sverige som grundar sig i direkt demokrati, respekt för individen, empati, medkänsla och förståelse för människors olikheter, samt avveckling från polarisering och populism.
   Vi finns i kommunala grupper över hela landet och genom en mindre ledningsgrupp baserad på direkt demokrati tror vi oss göra skillnad.
   Genom att utbilda och informera det svenska folket kring den massiva desinformation vi dagligen utsätts för av media, avser vi påverka det som begränsar vår rörelsefrihet, tankefrihet och möjlighet till inflytande i samhället.
   Vi ser att det sker stora övergrepp på mänskligheten, där våra rättigheter och därmed frihet systematiskt manipuleras, kränks och tas ifrån oss i ett allt högre tempo.
   Självklart har vi ännu inte svar på alla frågor, men vi har ett gediget facit tillhands på vad som INTE fungerar…”
   ”….Tidsramen bekräftar sanningshalten i min bok…” Titel??

   1. Eran.
    Den verkar stämma.
    Ni har mest beskrivit något nära sanningen & spår inte framtiden.
    Min bok = uppfattning, om jag skriver en bok.

    Ex. Vilken är din favorit gitarrist?
    Säg:Eddie Van Halen, i min bok.

    Mvh Per

    1. Ni verkar vara på:awke-society men vinner VI bifall?
     Tydligen inte…
     Hur vinner man folket?
     Eller är det ”vin & skådespel”?

     1. Vi har utbildat så mycket akademiker så ingen kan slå i en spik, ens en gång.
      Hur f. n överlever vi det?
      Vi importerar bla polacker mfl, inget fel på dom, men vi importerar problem ”$hitloads”.
      Varför försöka blanda olja & vatten?
      Adekvat fråga….
      Vem frågar?
      Jag.
      Varför?
      Man ljög för mig/oss…. hela mitt liv.

 6. För c:a 20 minuter sedan var det full fart på strimmorna efter flygplan över Örebro. De har hållit på i någon timma. Det märkliga är att strimman upphör när flygplanen passerat Örebro. Det är väl för att skiten ska räcka till ”nästa stad/ort” för nedsläpp. Fredag eftermiddag är en bra dag för ”sattyg”, då alla är upptagna med sina helgbestyr. Ingen annan som kikar uppåt om det är landsomfattande? Alla ska väl tydligen ”vara/bli” sjuka till både Jul som under Nyår. Spär man på från luften för att få understöd till ”vaccinpass och tvångsvaccinering”? Resultatet brukar ju dröja men inom någon eller några veckor får vi ”en ny våg” som det så fint heter. Det är bara det att den är väl skapad av någon! VEM/VILKA, politiker?

  1. Allt fler bevis kommer fram på att detta virus är skapat på ett lab, om det var med avsikt det läckte ut eller om det var ett olycksfall får vi aldrig veta. Men Bill Gates (som har enormt inflytande inom WHO) hade långt innan utbrottet varnat för en ny omfattande pandemi, eftersom hans filantropi främst finns inom vaccin tillverkning.

  1. https://www.medborgerligsamling.se/politiska-program/
   https://alternativforsverige.se/politik/iktiv
   AfS uttrycker sig mer klart och tydligt t.ex. asylstopp, MED skriver restriktiv migration. Om EU skriver MED; ”Medborgerlig Samling vill att Sverige som EU-medlem verkar för att en utveckling som alltför länge har gått i fel riktning nu bryts och vänds” lite som SD tror sig kunna förändra EU inifrån. Alternativ för Sverige säger Ut ur EU, kräver folkomröstning och hoppas på Swexit.
   Båda tar glädjande nog avstånd från vaccinpass, medan V helt tystnat i sina initiala protester. Värstingar är M, som hävdar att vaccin är enda räddningen mot smitta, trots sin fullvaxade, nu smittade partiledare…
   Min känsla är att MED:s medlemmar tycker sig vara lite finare, med mer akademiskt språkbruk, anser sig ha mer kvalité, än SD som står för kvantitet.
   Jag anser att det bara finns dessa tre partier att rösta på; 1. AfS, 2. SD, 3. MED.
   Tänk om de också kunde inse vikten av att hålla sams.

   1. Tack, Harriet! Ja, sams ja, det är väl motståndarnas bästa vapen mot dessa tre, just att de inte kan bilda en sorts allians. Istället hugger de varandra.

 7. Kan det bero på att Politikerna inte har något Tjänstemannaansvar? De blev ”oåtkomliga”, när de själva tog bort det 1976! De kan med andra ord bidra till folkutbyte som likvidering av ”oss” svenskar, UTAN att behöva stå Juridiskt till svars för sina gärningar. Det är väl därför som vilken ”pajas” som helst kan sitta i Riksdagsbänken eller på ”Elefantkyrkogården”.

  1. Tyvärr, tror jag att Du har rätt! Alla andra yrkesutövare har ansvar för sitt arbete/tjänstgöring, eftersom erfarenhet och kunskap krävs. Kanske finns det en logik, för varken arbetslivserfarenhet, områdeskunskap eller klokskap krävs för en riksdagsplats eller ministerpost. Både MUF och SSU är en skola för taktiskt partilednings ”rövslickeri”, dvs. karriär.

Kommentarer är stängda.