Framåt Sverige – tillsamman för ett nytt folkhem!

Signaturen ”Nisse” upplyste oss om ”Framåt Sverige” i sin kommentar den 14 november. http://www.framatsverige.se

Denna fosterlands-vänliga rörelse kommer från olika vänstergrupper, som insett att invandring och mångkultur är skadligt för landet. En röd nationalism är intressant, som ser makthavarnas kryperi för USA och ständiga fördömanden mot Ryssland som skadligt för fred och välstånd. I nyliberalismens kölvatten har en omvänd Robin Hood politik frodats, man tar från fattiga och ger till de redan rika och låter ekonomiska migranter splittra landet med bidrag och förturer. Nätverket Framåt Sverige har bildat flera lokalavdelningar och anordnat protester och flygbladsutdelningar mot bland annat moskébyggen.

————————————————————————————————–

Från deras hemsida;

”Sverige idag har en vänster som fullständigt gått vilse i invandringsfrågan och snöat in på identitetspolitik.
Vi har en arbetarklass som hellre röstar på borgerliga SD som tar den nationella frågan på allvar, då den blivit den viktigaste frågan för arbetarklassen idag.
Inget av dessa alternativ är en gynnsam väg för svenska folket. Vad vi behöver är något nytt som för hela landet framåt.
Därför finns Framåt Sverige som är en politisk rörelse som kräver ett omedelbart stopp för den vansinniga politik som förstör vårt land och eftersträvar istället ett bygge av ett nytt folkhem där tradition, solidaritet och gemenskap blir grunden för framtiden.
Som start för denna nya rörelse har vi tagit fram tio punkter som är de mest akuta saker vi måste åtgärda för att få Sverige på fötter igen.

Sverige idag är ett land där klassklyftorna ökar och arbetsrätten urholkas. Det är tider när kapitalisterna flyttar fram sina positioner och i synnerhet är det den mest giriga roffarkapitalismen som drar fram. Detta måste sättas stopp för och det nyliberala experimentet måste ta slut nu! Klassklyftorna skall minskas, inte ökas.

 • Stoppa roffarkapitalismen
 • Stoppa klassklyftorna
 • Stoppa urholkningen av arbetsrätten
 • Nej, till ett mångkulturellt Sverige
 • Stoppa privatiseringarna
 • Påbörja kontrollerad återvandring
 • Höj pensionerna – inga fattigpensionärer
 • Stoppa invandring och arbetskraftsimport
 • Förändra Sveriges flyktingpolitik
 • Inför kravfylld integrationsplikt”

———————————————————————————————

Många av dessa punkter har stor beröring med Alternativ för Sverige. Min förhoppningen är samarbete och inte smutskastning och splittring i olika fraktioner, som var vänsterns öde efter studentrevolten -68.

Att EXPO har svårt att orientera sig är förståeligt, röd = OK, men nationalism = icke acceptabelt, https://expo.se/2020/12/aktiv-i-vam-p%C3%A5-90-talet-nu-i-v%C3%A4nsternationalistiskt-n%C3%A4tverk

Att de själva gått vilse i pannkakan sedan Berlinmurens fall och i stället blev hyperkapitalisternas nyttiga idioter med sin globala solidaritet, som arbetare och medelklass tvingas finansiera, verkar deras hjärnkontor totalt blockera.
I vanlig ordning drar Expo i sin skrämselnit upp personers olika bakgrund, från högerextremism som representeras av VAM, fd SD medlemmar och aktiva inom AfS, men för en gammal pensionär är det likgiltigt, bara de håller sams inbördes, lägger prestige åt sidan och kämpar för en politik som kan rädda Sverige.

Bildresultat för framåt sverige en politisk rörelse

7 tankar kring ”Framåt Sverige – tillsamman för ett nytt folkhem!

 1. Angående den aktuella spionhärvan – hur kunde detta ske ?

  Reinfeldt-regeringen ville öka på mångfalden inom Försvarsmakten

  /2009 tar Försvarsmakten fram ett ”styrdokument för Jämlikhet” för perioden 2009 till 2011. Det är första gången ett sådant dokument tas fram, och det är på uttrycklig order i ett regleringsbrev från regeringen Reinfeldt som vill öka jämlikheten inom försvaret.

  Enligt styrdokumentet ska Försvarsmakten sträva efter en ”personalsammansättning som speglar den mångfald som finns i samhället.” Ett ”övergripande mål” är enligt samma dokument att: ”Öka mångfalden särskilt bland officerare och chefer” och ett delmål att ”Eliminera de strukturella hindren för etnisk och religiös mångfald”./

  ”Vi har varit naiva” – ”såg det inte komma”

  1. Tack för denna viktiga påminnelse! Med Reinfeldts öppna-hjärtans politik då kunde/kan allt ske, när de strukturella hindren för etnisk mångfald togs bort.

  1. Inte bara tjänstemannaansvaret. Vi behöver även införa personligt ansvar för journalister. Alla i samhället är ansvariga för sin handlingar, utom tjänstemän och journalister. Vi behöver införa speciellt höga trösklar för båda yrkesgrupperna.

 2. Eftersom det förmedeltida islam är oförenlig med västerländsk demokrati, utgör islam en samhällsomstörtande (brott mot grundlagen) verksamhet som måste bort från vår civilisation. Islam är en politisk ideologi i skepnad av en förtäckt religion, för erövring, (världsherravälde) plundring, underkastelse (islam) där döden är större än livet. Detta är en del av det påtvingade mångkulturella samhället, som inget av flera partier har gått till val på och inte heller i någon begriplig omfattning vill (vågar) kännas vid. All makt skall utgå från folket. Svenska folket har aldrig tillfrågats. Jimmie Åkesson varnade för detta redan för tolv år sedan.

  1. Du har många ansedda forskare med Dig i Din sammanfattning.

   – ”Överallt där islam drar fram åtföljs det av konflikter och stagnation av samhällsutvecklingen, socialt, kulturellt och ekonomiskt” Citat av professor Timur Kuran.

   – ”En hög moral genom att ta emot många, leder till ett instabilt samhälle, där jämvikten går förlorad. En jämvikt med välfärd som byggts upp under flera generationer.” Professor George Borjas vid Havard universitet i USA.

   -Neal Zachary och Watling Jennifer, forskare inom sociologi/psykologi: ”Samband mellan mångfald och social sammanhållning finns ej. Oförenligt.”

   -Paul Coller, ansedd forskare i Oxford sammanfattar i sin digra bok ”Exodus: Immigration and Multikultarism in the 2lst centry”, dagens forskning om migration, från fattiga till rika länder:
   ”Minskad invandring är ett måste. Man åderlåter fattiga länder på utbildade, vilket försvårar landets utveckling. Ej utbildade personer är mycket svåra att integrera, de hotar värdlandets stabilitet. Lönepress sker i mottagarlandet och nedskrivning av utbildningskapitalet.
   Migrationen är inte en win-win situation, utan en lose, lose.”

   -Samuel Huntington, stasvetare, forskare skrev om islams blodiga gränser i boken ”The clash of civilization” …”överallt där islam delar gräns med en annan civilisation uppstår krig, kamp och kollision. De använder västvärlden som projektionsyta för sitt lands tillkortakommanden. De reaktionära ideologierna har fått ny geografi”.

   Men vad bryr sig makthavarna om detta, när det är rödfärgade Henrik Arnstad och Jerzy Sarnecki som bestämmer hur allting är.

Kommentarer är stängda.