Var bor DU? En svår politisk fråga

VAR BOR DU ?

Är en svår politisk fråga om vart din skatt skall gå och  och om folkbokföring är politiskt önskvärd, skriver Jan Ivarson i detta inlägg.

”Redan på Herodes tid före Kristus skulle folk skattskrivas.
Folkbokföring i Sverige har gamla anor. Den sköttes länge av Kyrkan. Man kan än idag höra folk tala om var de är mantalsskrivna. Sedan 1991 då Skatteverket tog över bokföringen, heter det var man är folkbokförd. 

Skatteverket har stort intresse av att hålla koll på alla skattebetalare. Genom massinvandring med få nya skattebetalare och många bidragstagare har regeringens intresse minskat för att redovisa vilka som vistas i landet. 
Vänsterregeringens tanke är att på sikt blir de flesta okända bidragsberoende vänsterväljare.  

Sverige har okänt antal personer som myndigheterna inte har vetskap om eller har falsk identitet. 

Okända kallas papperslösa, men har ändå rätt till vård för låg avgift och annan social service. Invånare med flera identiteter uppbär flera bidrag och har möjlighet att avge flera röster i kommunala val. 

En strikt folkbokföring av nya invånare har både för- och nackdelar för dagens makthavare, sett till hur migranterna förväntas att rösta. 

Det kan vara förklaring till att regeringen inte vill ha någon folkräkning och att det inte skall bli känt hur snabbt folkutbytet sker. 
Det räcker att veta vilka som skall betala skatt.

En fråga är vilken kommun som skall få din kommunalskatt.

Otidsenlig folkbokföring

Folkbokföringen skulle från början spegla var man hade sin bostad och arbete. I våra dagar har det förändrats. Förr hade folk en vinterbonad årsbostad och några dessutom fritidshus. Dessa kännetecknades av liten isolering, enkla VA-anläggningar och vägstandard för kortare boenden. 

Dagens folkbokföring har blivit omsprungen av verkligheten. Många välbeställda har mer än en bostad, en i en storstad och en annan i en småkommun även det för årsboende, men ägarnas löneskatt går bara till en kommun.

Numera köper välbärgade storstadsbor både villor och lägenheter för helårsboende i attraktiva lägen i småkommuner. Bostäderna klassas med dagens regelverk som fritidsboende. De driver upp bo priserna så att bygder avfolkas och kommunerna får inga inkomstskatter av de nya deltids invånarna. 

Husens standard gör det möjligt för ägarna att bo i dem hela året året och internet underlättar att arbeta där. 

I ett nytt planområde i Bohuslän har ca 90 % av husen ägare som är folkbokförda i annan kommun. Det har gått så långt att planbestämmelser för årsboende utformas mer för fritidsboende än för verkliga årsboende, genom begränsade krav på tillgänglighet och service.

Det är bra att folk investerar i hus i Sverige, men nytt beteende bör följas upp med nya regelverk. 

Små Kommuner är förlorare. 

Därför finns det anledning att utreda möjligheterna till multipel folkbokföring, med folkbokföring i varje kommun där en fysisk person äger en helårsbostad. Inkomstskatten fördelas lämpligen mellan kommunerna i proportion till år bostädernas taxeringsvärde och med hänsyn till kommunernas kommunala skattesatser. 

En av många frågor förslaget medför är i vilken kommun man skall ha rösträtt. Ett sätt kan vara att man får välja en av kommunerna eller där man har högst taxeringsvärde. Skattefördelningen är enkel med datorer, betydligt enklare än de beräkningar som styr hur mycket kommunalskatt en kommun får från riksdagens kassa dit kommunalskatten först går. 

Förslaget kommer knappast att genomföras. Orsak är inte att det är  komplicerat, utan att storstäderna blir förlorare där tunga beslutsfattare bor. 

Se på strandskyddet. Det tillämpas in absurdum i små kommuner medan Stockholm och Göteborg byggs ut längs stränderna. De har även strandnära gamla varvs- och industriområden som legitimerat ny bebyggelse, istället för att bli strövområden. Sådana skall småkommuner tillhandahålla främst för ägare till del årsboenden, eftersom tidigare vitala småsamhällen har förvandlats till rekreations områden för storstadens mest välbeställda, när taxeringsvärden skjutit i höjden, som tvingat åretruntboende att sälja sina hus.”

…………………………………………………………………………………………………….

Bildresultat för hammarby sjöstad
Hammarby sjöstad i Stockholm

Nu vill S- höja skatterna ytterligare och vill ha monopol både på din plånbok och all samhällsservice. Äldreförsörjningsstödet för invandrare har rusat med 120 % under de tio sista åren och nu skall etniskt svenska pensionärer dela med sig av sin knapra pension. https://samnytt.se/kostnaderna-for-migranters-aldreforsorjningsstod-skenar/

https://www.tn.se/kronikor/nostalgiska-rorelser-kan-pressa-s-bakat-in-i-framtiden/

”Ett internt tryck på Socialdemokraterna kan på sikt innebära ett fokus på högre skatt och mer monopol. Det skriver Mats Edman som ser hur nostalgiska återblickar fått större fäste i regeringspartiet…..// Landets arbetare, tjänstemän och pensionärer står alltså för 90-95 procent av skatteintäkterna. Kort sagt, det arbetande folket ror så att svetten lackar åt stat och kommun….” Tidningen Näringslivet.

Problemet är att skattebasen för rika och välbeställda är för liten för att ge någon effekt. Därför är det Du och jag som får betala för vänsterns globala socialbyrå, där säkra röster ännu ligger. Oron över Nyans och Arabiska partiet har ännu inte fått fäste hos vänsterns makthavare, eftersom hatet och demoniseringen av SD tar all plats.

5 tankar kring ”Var bor DU? En svår politisk fråga

 1. ”Regelbunden folkräkning är en förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle”.
  Håller med dig fullständigt, Rufus.
  Ett STORT problem med Scb:s tidigare anlitning av företaget Evry. De levererade ”missvisande/felaktiga data” till SCB och fakturerade för detta mer än 1 Miljard bara under 2018!
  De behöver inte ens betala tillbaka pengarna från sitt svindleri!
  Är ”Svindleri” tillåtligt för alla i Sverige? Eller är det bara ”Investor” kontrollerade företag som har ”fri passage”? Lagmässigt sett.
  SCB utkontrakterade i juni 2018 arbetskraftsundersökningarnas datainsamling på Evry:s teletjänstcentral i Solna, först 20 procent av arbetet, senare 50 procent. Efter publiceringen av arbetslöshetsstatistiken för tredje kvartalet 2019 framkom att statistiken var felaktig och att Sveriges BNP därmed måste beräknas på nytt.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/EVRY

 2. Islam och demokrati är oförenligt. Islam är samhällsomstörtande. Förbjud Islam i Grundlagen. Regelbunden folkräkning är en förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle. Vad har vi datorer till? Använd all känd teknik. Finns man inte i folkbokföringen så finns man inte. Man finns någon annanstans och det är inte skattebetalarnas ansvar. Alla har ett eget ansvar som måste definieras. Kom ihåg och läs”Landsförrädare” av Björn Ranelid.

  1. Har inte Du (med andra klarsynta kommentatorer) funderat på att bli politiker? Ni är alla politikerämnen för AfS med Ranelid.

 3. Kommer Nyans och Arabiska partiet över riksdagsspärren då borde ALLA de politiker som låtit detta ske, DE borde avlägsnas med omedelbar verkan.
  Det blir väl bara ”korkskott” eftersom Polisen och militären har nog redan flytt från Sverige eller så finns de i under vår jord tillsammans med de politiska knösarna.
  Vi som blir kvar på ”ytan” får nog räkna med att vi kommer underställas Sharialagarna.
  Politiker, är detta ert mål?
  För i det svenska folket skiter NI fullständigt i. För mig är det en gåta att svenskar inte fattar eller vill förstå att man (ovetandes) röstat för en framtida eliminering av både sig själva som sina barn!
  Till ALLA svenska kvinnor vill jag säga om Sharialagarna blir en framtida verklighet i Sverige, då kommer ni alla kvinnor hamna i en status på hundnivå. Ni kommer att betraktas som hundar samtidigt som ni ska alltid stå till VÅLDTÄKTSMÄNNENS FÖRFOGANDE och barnen skall stå till PEDOFILERNAS FÖRFOGANDE.
  Svenska kvinnor: Varför agerar NI inte tillsammans mot att stoppa folkutbytet!
  Det blir ju ni kvinnor (och barnen) som ”ständigt” får LIDA MEST! NI kvinnor liksom alla män, vi kan inte fortsätta med att ge valröster åt de politiska partier som avser att realisera ett framtida folkutbyte av oss svenskar. Vi vanliga svenskar blir nog utsatta för ett lidande som kommer sakna motstycke, om du inte tillhör ”etablissemanget” för DE har det förspänt. DE kan gömma/bosätta sig i de svenska gigantiska underjordiska militärbaserna som är på ”30 cubic miles”!!!
  Politiker, var finns denna gigantiska underjordiska ”gömställe” som färdigställdes av UN i mitten av 1990 talet? 2 TRILJONER dollar kostade denna underjordiska bas. Man kanske till och med borrar sig från Sverige ända in under Moskva, med tanke på ”våra” mystiska/onaturliga återkommande jordbävningar? Gå till minut 53 i videolänken och lyssna själv.

  https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/10/phil-schneider-the-ultimate-whistleblower-on-the-deep-underground-military-bases-the-black-budget-the-aliens-and-ufos-he-was-killed-for-exposing-the-truth-great-videos-2514526.html

Kommentarer är stängda.