Sverige måste skriva under FN:s avtal om kärnvapenförbud! 

Informationsbrev till Nej till Nato medlemmar.

Arbetsgruppen Kärnvapenförbud.nu kommer att lansera en kampanj på Hiroshimadagen den 6 augusti genom ett pressmeddelande till media, som stöds av 47 organisationer.

—————————————————————————————————–

”Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och än mer över tid.  Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat och  miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad  sjukvård. 

Vi minns de två små atombomberna över Hiroshima och Nagasaki,  som dödade ett par hundra tusen människor. Följderna av ett  kärnvapenkrig skulle bli mycket värre eftersom dagens många  kärnvapen har tusenfaldigt större förstörelsekraft. Stormakterna har  inlett en ny upprustning med kärnvapen. Samtidigt ökar den  eskalerande klimatkrisen risken för politisk oro och därmed risken  för konflikter, krig och kärnvapenkrig. Kärnvapentröskeln sänks  med tal om nya taktiska, ”små” kärnvapen – som är lika förödande  som Hiroshimabomben. 

Om någon börjat använda kärnvapen är en eskalering oundviklig. Idag deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att direkt  sätta in kärnvapen utan att avvakta ett angrepp. Risken för ett  kärnvapenangrepp av misstag är stor och den växer. Kärnvapen förbudet är ett viktigt led i avveckling av kärnvapen. 

Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW, presenterades och  stöddes av en majoritet på 122 stater i FN:s Generalförsamling i  september 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar  efter det att 50 stater ratificerat det. Den 4 juli har 54 stater  ratificerat och 86 signerat avtalet – dock inte Sverige efter påtryckningar från USA. Detta trots att Sverige var med om att  lansera FN-konventionen och har en stark tradition av motstånd  mot kärnvapen, och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar  visar att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Och det är  klarlagt att TPNW inte strider mot FN:s 50 åriga  ickespridningsavtal och det tillhörande Stockholmsinitiativet.  Storbritannien beslöt nyligen att öka kärnvapenkapaciteten med  40 % i stället för en utlovad minskning med 20 %. Detta visar att  ickespridningsavtalet är otillräckligt. 

Regeringen måste signera och riksdagen  ratificera FN:s avtal om förbud mot  kärnvapen! 

Skriv på och sprid namninsamlingen Kärnvapenförbud. Nu!  hps://www.miskie.org/peons/karnvapenforbud-nu 

Läs mer på  

hps://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nuSkicka in info om evenemang till k.utas.carlsson@gmail.com 

Arbetsgruppen Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!  

Staffan Ekbom, Eva Jonson, Jonas Ohlsson, Anders Romelsjö,  Jan Strömdahl, Karin Utas Carlsson och Anders Åsman.”

6 tankar kring ”Sverige måste skriva under FN:s avtal om kärnvapenförbud! 

 1. Finns det något ställe på jorden där inte krigas av och till?

  Vore det tänkbart att hackare skulle kunna utlösa katastrofer i kärnkraftverk? Eller rent av kärnvapenkrig?

 2. Man kan ju fundera på hur många krig, stora eller små som hade drabbat världen om inte kärnvapnen fanns.

 3. Vika argument lägger MP fram för att stoppa kalkstensbrytningen på Gotland?

  1. Otillräcklig hänsyn till miljön och biologisk mångfald. Att MP sätter miljö före företagande kan givetvis diskuteras. Men det är mark-miljödomstolen, som gav avslag på Cementas ansökan om att få fortsätta och utöka kalkbrytningen i Slite, skälet var att miljökonsekvensbeskrivningen inte var godtagbar, enligt miljöbalken. Nu har Cementa överklagat till högsta domstolen.
   https://www.expressen.se/ledare/skarpning-politiker-radda-bade-foretag-och-miljo/
   Att se konsekvenser av sin politik är inte regeringens starka sida. Löfven tassar runt maktberusade MP, (som fn knappt når upp till 4 % spärren) men har inflytande som om de hade majoritet.
   Tänk om Stenevi och Bylund kunde visa samma miljönit, när det gäller invandringens belastning på miljö, infrastruktur och samhällets välfärd, som mot Cementas kalkbrytning. Massmigrationen resulterar i mycket större sår i samhället, än kalkbrottet. Misstänker att denna belastning helt saknas i miljöbalken.
   https://www.dn.se/sverige/riksdagen-kallar-baylan-till-sammantrade-om-cementas-framtid/

 4. Jan Myrdal sa en gång att Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister, sitter i Natos bröstficka.

  Frågan är, om inte hela regeringen sitter där.

  MP, som förr var aktivt emot kärnvapen, hörs inte mycket i den frågan numera.
  De har väl lärt sig att sitta still i (regerings)båten.

  1. Skulle den sjunka 2022 så är det tveksamt om det finns flytvästar till alla?
   V:s partiledning borde nu inse att dörrmattepolitiken för Löfven måste bort för att nya medlemmar skall strömma till. MP, som håller tyst om Nato och kärnvapen är desto mer högljudda om klimatet står still och riskerar att sänka båten med sin samhällsfientliga politik, senast med stopp av cementproduktion. Att inse ett besluts konsekvenser skyr de som pesten, hoppas deras återstående väljare gör detsamma från deras parti.

Kommentarer är stängda.