Islam eller islamism, samma förtryck och hämndsko över all samhällsutveckling

PK-folket slutar aldrig att överrösta varandra i fördömanden av SD:s Richard Jomshofs uttalande att islam är en avskyvärd religion, i SVT:s program ”Sverige Möts” för ett par veckor sedan. Kanske hade änglakörens volym inte blivit lika hög om han i stället för islam hade sagt islamism?

Islamister får en mycket snäv tolkning, som enbart terrorister. Att islam inte erkänner någon annan religion, blundas det för, det är nog änglarnas tolkning av religionsfrihet. Hedersförtrycket kan få uppmärksamhet i statsmedia, men då betonas det att det kan ingå i alla religioner, för medelålders vita män måste alltid smetas ner med avarterna inom ”fredens religion.”

Överallt där islam drar fram åtföljs det av konflikter och stagnation av samhällsutvecklingen, socialt, kulturellt och ekonomisktCitat av professor Timur Kuran.

Detta har flera respekterade forskare världen över konstaterat, men det klassas av PK-eliten som rasism. (Intresserade kan finna namn/hemvist under kategorierna Fakta och Forskning på denna blogg).

Endast det sistnämnda om ekonomi är mätbart konstaterar Per Gudmundsson i Bullentin, som ännu ståndaktigt står kvar på den sjunkande skutan. Han citerar ur en artikel av Timur Kuran, professor i statsvetenskap, ekonomi och islam vid Duke University, som är ett amerikanskt universitet i Durham i North Carolina.

”Forskningsfynden är deprimerande. Länder med muslimsk majoritet är generellt fattigare än andra…..De släpar efter i livslängd och läskunnighet…….Förklaringarna är många. Religiöst förbud mot ränta har hämmat företagsamheten. Månggiftet försvagade förmögenhetsbildningen, och arvsreglerna lade krokben förkapitalbildning över generationerna…. Den vetenskapliga utvecklingen hade sin höjdpunkt på 1100-talet, varefter fokus i stället har satts på religiösa studier..”

Bildresultat för islam

Jag funderar ofta på om det är total brist på kunskap hos Löfven eller om det är hans rövslickeri för FN och EU, som är orsak till att han knuffar moder Svea allt närmare stupet, genom att låta Reinfeldts ”öppna hjärtans” politik eskalera. Jag misstänker bådadera.

Att ha porten vidöppen för främst analfabeter, lågutbildade, unga män som har fått hedersförtryck och hatet mot otrogna med modersmjölken och sedan ösa miljarder till meningslösa integrationsprojekt med tro om framgång måste bottna i en övergripande plan om kollaps av nationalstaten. Den globala statskuppens oligarker har många underhuggare som ständigt går till storms om någon dristar sig att säga som det är och inte som i PK-folkets lögnideologi.

Enda felet som Richard Jomshof gjorde var att försöka pudla, genom att säga att han egentligen menade islamism. SD:s anpassning till 7-klöverns pågår ständigt.

AfS och lokala partier som Örebropartiet och Malmölistan fortsätter att fylla upp tomrummet i SD:s forna ideologi. Om denna blåslampseffekt kan avgöra fortsatt inriktning på Åkesson och hans nära partivänner återstår att se.

Bildresultat för alternativ för sverige
Gustav Kasselstrand – Wikipedia

6 tankar kring ”Islam eller islamism, samma förtryck och hämndsko över all samhällsutveckling

 1. Ett skäl till att många ser Islam som väldigt negativt är att en dominerande imperiemakt sen länge har satt sin prägel på vilken variant av Islam med sammanhängande islamism som dominerar intrycket. Den imperiemaktens intelligentia var väl påläst och valde ut den sämsta delen i Islams historia och förstärkte den.
  Muslimska brödraskapet är en exponent av det fenomenet.
  Samma imperiemakt övade under den Victorianska epoken inflytande över de kristna i Usa och lyckades rikta in dem på fundamentalism och på nya element som syftade till att underlätta NWO enligt amerikanska kristna kritiker. Samma imperiemakt i skepnad av aristokratiska socialister och kommunister lyckades även att påverka Kina i irrationell riktning och det är först efter Mao som Kina skakat av sig inverkan av det inflytandet.
  Det finns fler dramatiska exempel och mönstret är mkt tydligt när man väl har uppfattat det: Syftet är att hålla människor kvar i irrationella vanföreställningar så att de inte förmår att förbättra sina liv på ett konstruktivt sätt och så att de kan spelas ut mot varandra till fördel för det dominerande imperiet.
  Sammanfattningsvis är det ingen slump att det polariserade förhållande existerar som artikeln tar upp. Det är planerat av en mäktig västintelligentia och det är inte muslimerna själva som ursprungligen ligger bakom.

  1. Mycket intressanta upplysningar om ett mönster som ligger dolt för oss flesta. Inget sker i ett vacuum, allt har sin historia, som bara delvis torgförs.

  1. För att ha skuggan av en chans att lyckas måste de på något sätt komma in i folks medvetande. som det är nu är de alldeles för marginaliserade hos den breda publiken som föredrar fotboll och gift vid första ögonkastet och dylika ”viktiga” tv-program. Det är inte måttligt hur mycket andlig ”junk food” vuxna människor kan stoppa i sig. Marx hade helt rätt i sin analys av den delen av befolkningen.

 2. ”I hear Islam is the religion of peace. There’s a piece of you over here. There’s a piece of you over there.”

  Det första det förlorade PK-folket frågar när en islamistisk terrorist mejat ner människor på Drottninggatan är hur dådet riskerar att öka islamofobin i Sverige.

  Att det ligger en liten flicka i flera delar utspridd på gatan rör inte PK-människan i ryggen.

  Kommunpolitiker som opponerar sig mot byggandet av moskéer mordhotas. Samtidigt diskuterar svenskar tekniska lösningar för böneutrop, som om det vore ett problem som enklast löses med modern ingenjörskonst. Polletten har inte trillat ner på den sovande människan.

  Den västerländska civilisationen har inget med islam att göra. Religionsfriheten måste begränsas. Det kan fortsatt vara fritt att utöva en tro, rent principiellt, men det måste finnas restriktioner mot religioner som inte är en del av det västerländska samhället.

  Det finns inget som säger att västerländska eller svenska samhällsfundament inte ska åtnjuta en särställning i Sverige.

  Det är regeringens förbannade ansvar att försvara de svenska och västerländska värderingarna, men de fick allt om bakfoten och importerar IS-terrorister istället, som försörjs av hårt arbetande svenska skattebetalares pengar.

  ”Vi har varit naiva”

  …som statsministern brukar säga.

  1. ”…….Det första det förlorade PK-folket frågar när en islamistisk terrorist mejat ner människor på Drottninggatan är hur dådet riskerar att öka islamofobin i Sverige….”
   Tack för en imponerande sammanfattning!

Kommentarer är stängda.