Jäkla EU, mejlar min gamla väninna!

Midnatt råder tyst det är i husen och hon bifogar vad Lars Lindgren skriver på Facebook:

”På onsdag (dvs i går) röstar Riksdagen om den omtalade upplåningen på 750 miljarder euro där EU för första gången står som låntagare. Alla partier utom SD och V kommer vad det verkar att rösta för propositionen. Den närmast totala tystnaden från inte bara politikerna utan även mediahusen är inget annat än pinsam. Medborgarna är värda en betydligt bättre upplysning om saken.

En detalj jag noterat är att propositionen inte innehåller någon konsekvensanalys. I det relativt stora antal propositioner jag ögnat igenom på senare år finns alltid ett avsnitt som bl a innehåller inkomst- och utgiftsförändringar för staten. Så alltså icke i det här fallet.

I samband med regeringschefernas förhandlingar i somras gjorde jag en sammanställning över de pengar överenskommelsen handlar om. Några belopp redovisades explicit. Dessa har jag i BILDEN markerat med blå bakgrund. Alla andra är härledningar.

Tabellens struktur:
o Kolumnsvis är det beskrivningar till vänster, miljarder euro i mitten och miljarder svenska kronor till höger.
o Radvis startar med EU:s budget och därefter Sveriges andel av denna. Raden ”Sverige 2021-2027 andel av EU:s budget (min beräkning)” är viktig då procenttalet används för den nedersta delen om låneramen, som visas först för EU och därefter Sveriges andel.

Fokuserar vi på låneramen kommer jag fram till att Sveriges andel av den del som lånas ut till medlemsstaterna är 105 miljarder och den som ges i bidrag 114 miljarder.

Hur mycket Sverige år 2058 de facto betalat vet vi inget om idag.

Min tolkning är att EU är låntagare och att medlemsstaterna är solidariskt ansvariga för lånen. Skulle ett eller flera länder inte kunna betala måste övriga träda in. Ingen vet heller om den beskattningsrätt som EU tillerkänns kommer att drabba medlemsstaternas privatpersoner och företag enligt samma proportion som budgetandelen.

Glöm inte att vi pratar om ett tidsperspektiv på mer än 30 år framåt. Fundera på vad ni i början av 1990-talet anade skulle hända fram till idag. För er lite äldre kan ni komplettera med samma tankeövning vad ni i början av 1960-talet såg framför er 30 år senare. Hur mycket slog in och och hur mycket överraskningar blev det?

Känslan av vad som ändå sagts är att politikerna betraktar den nu aktuella upplåning som en engångsföreteelse som det inte finns någon anledning räkna med ska upprepas de kommande 35 åren. Men har man släppt anden ur flaskan …

Anden i flaskan
Anden i flaskan är en av sagorna i Tusen och en natt. Handling. En fiskare hittar en flaska i sitt nät, och när han öppnar den kommer en väldig ande ut ur den. Anden är vred för att han har varit instängd i flaskan så länge och berättar att han därför tänker döda fiskaren. (Wikipedia)

Heder åt SD och V som röstade nej och skam över de andra partierna!

Propositionen:
https://www.regeringen.se/490a60/contentassets/57eb3ec96e174f73b950fe728ab5f2af/godkannande-av-radets-beslut-om-systemet-for-eus-egna-medel-for-perioden-2021-och-framat-prop.-20202187.pdf

https://samnytt.se/m-och-kd-ger-150-miljarder-till-eu-trots-att-de-ar-emot/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic

5 tankar kring ”Jäkla EU, mejlar min gamla väninna!

 1. Det kommer kosta Sverige minst 7 500 MILJARDER kronor (eller om vi inte innan dess har Euro) samt så tillkommer den årliga s.k. “medlemsavgiften” på 40 MILJARDER kronor eller mer som ett “extra allt”! Man kan nästan ana att detta är ”Slut – Scenariot” av Sverige som en fristående nation, sett till den svenska kronan. Euron står snart och knackar på ”vår dörr”. Det första kravet innan ens medlemsavgiften betalas borde väl vara att man presenterar ALLA de som ägnat sig åt korruption och vad det sedan lett till samt hur mycket pengar ”försvinner” årligen i de berömda ”svarta ekonomiska hålen” och hur dessa redovisas i den årliga “slutsummeringen” (år efter år). Politiker, hur kan ni leva med det som NI nu åstadkommit med vårt Älskade Sverige?

 2. Många politiker var inte närvarande vid omröstning om tidernas största gåva från skattebetalarna. Det visar hur de ser på ekonomi och väljarnas bästa.
  Skamligt.
  Som folk står vi skylla oss själva för att vi röstat så ge-bort-politiker fått makten
  .

  1. Samma inställning att Spara skall försörja Slösa, genomsyrar nu både EU och den humanitära stormakten. Arbetar Du, betalar din skatt och skiljer på mitt och ditt, då skall du pungslås av politiker, för utdelning till de som inte gör det. Magdalena Anderssons upprördhet över pensionärer som flytt landet för Portugal ger jag inte mycket för, samtidigt är hennes likgiltighet häpnadsväckande över de 15 miljarder, som utgör årligt svindleri från kreativa assistentfirmor. Röstar Du rätt, dvs, rött då får skattesvindleriet ingen uppmärksamhet.

 3. Intressant vore att veta hur skuldsituationen såg ut innan pandemin. Tyskland med flera lånade mycket pengar till t. ex. Grekland och dess misskötta ekonomi. Euroländerna ska lösa problemen med Euron själva, och inga andra länder skall sanktionera dessa problem. Vad får vi veta? Vad gör ekonomimurvlarna?
  EU är inget land. EU är ingen demokrati. EU har inte nationens identitet och gemenskap. EU i dagens form är ett gigantiskt överstatligt slukhål med för mycket onödiga kostnader. En slags skyddad verkstad. Knappast av godo för miljön.

  1. ”Det kommer att löna oss på sikt” klämmer statsministern ur sig, men han talar inte om för vilka.

Kommentarer är stängda.