BRÅ behöver göra många utredningar om det nya och spännande Sverige

Men vem skall utreda SVT:s falska karaktärsmord på vaccinkritiker Linda Karlström, där skattebetalda journalister infiltrerade vaccinskeptiker under falsk flagg i ett och ett halvt år?

Del 1 av 3 program sänds i kväll på SVT1 kl.20.00 ”Dokument inifrån: Vaccinkrigarna.”

Läs dess bakgrund; https://nyadagbladet.se/inrikes/svt-planlade-karaktarsmord-av-vaccinkritiker-i-fortackt-dokumentarserie/

———————————————————————————

Nu till Olle Ljungbeck som ropar ÄNTLIGEN!

Ljungbeck kräver fler utredningar än endast rånares hemvist, som BRÅ äntligen tvingas göra. Brå är tyvärr inget råd att lita på, vilket framgick i måndagens inlägg om klappjakten på forskare, som avslöjade dess arbetsmetoder.
Precis som media är BRÅ ett organ för att rättfärdiga vänsterpolitik och jag befarar att ev. utredningar kommer att ha många bias, dvs. partiskhet för det mångkulturella samhället. https://ki.instructure.com/courses/1542/pages/vad-ar-bias-och-varfor-ar-det-ett-problem?module_item_id=22268

————————————————————————————————

”Brottsförebyggande rådet (BRÅ), har äntligen bestämt sig för att utreda etnicitet bakom rån etc.

Bildresultat för Brottsförebyggande rådet

BRÅ skall undersöka om gärningsmän och offer har svensk eller utländsk bakgrund. Detta är inte en dag för tidigt. Risken är emellertid stor att man trots detta inte visar verkligheten utan döljer den på olika sätt.
Vi får se!
Samma utredning borde också göras beträffande etniciteten hos de som våldtar, terroriserar, begår hedersvåld och kränker kvinnor/flickor, bränner bilar och byggnader. 

Inte minst de kvinnoorganisationer som verkar mot detta våld och aldrig nämner etnicitet utan urskillningslöst drar män över en kam oavsett om de är invandrare eller svenskar borde kräva en liknande utredning. Självklart begår svenska män övergrepp mot kvinnor/flickor och då skall detta givetvis beivras genom de strängaste lagarna..

En utredning om etnicitet skulle visa att flertalet som står för övergreppen är i dag av annan etnicitet än svenskar.  I dagarna har det funnits ett flertal insändare mot mäns våld mot kvinnor ( själv-klart är dessa insändare bra) men en generalisering som inte kommer åt etniciteten löser inte problemen.
Ytterligare en utredning bör göras.
Varför har Sverige i motsats till de övriga nordiska länderna drabbats så katastrofalt av Corid 19?

Få länder är ju så lika i etnicitet, kultur etc som dessa länder. Trots detta har Sverige vad gäller insjuknande och döda i Corida 19 drabbats så fruktansvärt mycket värre än de övriga. Men ingen talar i detta sammanhang om migrationen/invandringen  som skett de senaste 5-6 åren!

Bildresultat för unga migranter

I motsats till de andra nordiska länderna har Sverige tagit emot mångdubbelt fler migranter. Samtliga har kommit från kulturer där klansystemet fortfarande är starkt. Detta innebär att individerna från detta system även när de kommit till Sverige fortsättningvis behåller detta. De har helt enkelt inte följt råden att inte vistas i för stora grupper. Landets statsminister Stefan Löfven talade på ett tidigt stadium om vilken fantastisk arbetskraft dessa nya skulle innebära för bl a landets äldrevård. Med detta som grund anställdes massor av icke språkkunniga, icke utbildade invandrare från dessa klansamhällen i äldrevården.

Eftersom jag själv haft anhöriga, där vet jag att många som anställdes till dessa boenden saknade såväl språkkunnighet som förmåga att förstå språket etc. Självklart har dessa inte kunnat ta emot den information som getts om corid 19 och därför inte heller varit aktsamma om hur de umgåtts med andra när de inte varit på arbetsplatsen.

Jag kan tom nämna att på bl a ett av de äldreboenden jag besökte fanns en invandrare från Afrika som trots sina 6-7 år i Sverige varken talade eller begrep svenska på ett godkänt sätt.

Med detta vill jag ha sagt. Mycket talar för att spridningen av corida 19 har i stort sett skett genom invandrad personal. Inte minst kan den slutsatsen dras om man jämför Sverige med de övriga länderna där invandringen varit låg, varför också endast ett litet antal kunnat anställas som ”Åldringsvårdare” på dessa länders äldreboende. Att vi Svenskar som nu sörjer våra alltför många döda har rätt till en sådan utredning borde vara en självklarhet för varje rättänkande/riksdagsman/politiker. En sådan utredning borde då innebära det definitiva slutet för den statsminister som genom tiderna vållat det svenska folket det största lidandet någonsin!

Döda i de nordiska länderna omkr 1 okt.

Danmark 797

Finland    38

Island        26

Norge      314

Sverige  6500!!!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”


En tanke, kanske var det Angela Merkels kritik av svensk coronastrategi, som fick Löfven att kliva ner från åskådarbänken?

Trots hans nyväckta handlingskraft så finns covid-19 viruset åter på äldreboenden.

Döden på landets äldreboenden är en tung ryggsäck för regeringen, även om Lena Hallengren lyfter av sin och skyller på kommuner och regioner. Ansvariga beklagade lite tafatt i söndagens Agenda och sen var det klart med dödshjälpen. De verkade inte inse att denna vårdskandal bidrar till Senicid  eller geronticid , som är dödandet av äldre , eller deras övergivande till döds.
Gamla övergavs under 2020 förvägrades vård och fick plågsam död, ensamma utan syrgas fick livet sakta rinna ut. När jag hörde Hallengrenskan (som har det högsta ansvaret för döden på äldreboenden) klämma ur sig att i det stora hela har det varit bra, då fick jag svindel av förakt.

https://samnytt.se/sverige-bjod-in-doden-der-spiegel-om-svensk-coronastrategi/

2 tankar kring ”BRÅ behöver göra många utredningar om det nya och spännande Sverige

  1. Tack för länken. Det fördelaktiga samarbetet mellan Marocko och EU om visum- och returavtal kommer att få stor slagsida åt visum till Europa, returerna kan vi nog glömma.
    En kommentar som säger allt:
    Rosinen Rolf Nilsen • for en time siden
    ”Kjærringa er ikke klok, ikke rart det er som det er i Sverige, snakket med en kamerat som flyttet hjem til Norge derifra nettopp, det er et U-land sier han og sier det kan vanskelig beskrives det som skjer der.”
    Helt rätt, kärringa är inte klok…..

Kommentarer är stängda.