Ditt hem blir din sorg, när fastighetsskatten närmar sig

Jan Ivarson tar här upp tråden som Julius Soreff lade ut i sitt inlägg om fastighetsskatten den 22 november. Ivarson har hissat varningsflagg om konsekvenserna av återinförd fastighetsskatt i tidigare inlägg.

”GENERATIONSBOENDE SKALL SKATTAS BORT

I regeringen pågår arbete med att se över fastighetsskatten. Se över kallas det när syftet är att finna bästa sätt att höja skatten med minsta möjliga protester.

Fastigheter kan inte flyttas är argument vi har hört förut. Det anser en del är fullgott skäl för beskattning. Man vill även utöka skattebasen genom att också öka skatten för attraktiva bostäder i flerfamiljshus.

Riksbankschefen Ingves tyckte nyligen att det är bra med hög fastighetsskatt för den leder till ökad omflyttning. När ägarna nått pensionsåldern och barnen flyttat ut behöver ägarna inte bo kvar i så stor bostad. Vi har ju bostadsbrist, ökande befolkning med barnfamiljer som bättre behöver dem, menade han. Då bör pensionärer söka annan bostad bäst de kan, inte sällan långt från där de bott. På vissa orter kan kommunen köpa upp husen för att hyra ut dem till nysvenskar som har förtur till bostad.

Tidningen Land har i nr 28 en artikel om den fjortonde generationen som bor på en gård. I framtiden kan det bli svårt, i synnerhet för pensionärer, om fastighetsskatten driver bort dem.

En fin villa eller gårdsbyggnad, vackert belägen strandnära eller en lägenhet i storstad centrum är så värdefulla för samhället, att det motiverar ägarbyte med de skatter som försäljningar medför. Folkökningen kan inte vänta på att gamla bor större än de behöver. Det förväntas varje god svensk förstå utom höga politiker som fått förmånliga bostadskontrakt som belöning och de har råd med skatten.

Hur det känns att av beskattning tvingas lämna sitt hus och område som man slitit för ett helt liv och kanske renoverat inför pensionen, har vänsterpolitiker lite förståelse för. Statens behov av skatter ökar i takt med befolkningen. Några bostadsägare kommer streta emot. De tar ett annuitetslån så de kan betala fastighetsskatt och ständigt höjda avgifter. Då blir förutsättningen för generationsboende bruten när banken blivit ägare.

Det gamla talesättet ”Ditt hem är din borg”, blir i den humanitära stormakten ”Ditt hem blir din sorg”.

Jan Ivarson

……………………………………………………………………………….

Bildresultat för fastighetsskatt
Hur länge moderaterna håller detta löfte , återstår att se.

3 tankar kring ”Ditt hem blir din sorg, när fastighetsskatten närmar sig

 1. Elefanten i rummet kostar svenska skatteslavar minst 300 000000000 kr om året. ( Här snålas det inte. Varför har Sverige flera hundra tusen fattigpensionärer?) Avveckla detta kriminella politiska vansinne genom demokratiska beslut när det blir möjligt. Trojanen Vidkun Quisling kan nog betecknas som föga korkad i jämförelse med elefanttillskyndarna i det vänsterliberala paradiset och dess frånvaro av konsekvensanalys. Förstörandet av en homogent fosterland måste få allvarliga följder.
  Återinförandet av begreppet fredlös (utan dödsstraff) bör införas temporärt tills nationen är återställd. Även medborgargarden behöver användas. Fastighetsskatt är politisk stöld av egendom som måste bli fredad på demokratisk väg..

 2. Korrekt och mycket välformulerat inlägg. En brist som i övrigt observeras, i artikel efter artikel från både motståndare och förespråkare av en kraftigt höjd fastighetsskatt, är genomgripande analys av den moraliskt förkastliga aspekten av ifrågavarande skatt.

  Hur kan någon annan, i verkliga rättvisans namn, utan motprestation helt plötsligt ha rätt till någon annans egendom? Egendom som en familj kan ha säkrat efter generationer av uppoffring och hårt arbete. Hur, och varför?!

  Den pågående ”översynen” av fastighetsskatten måste med alla till buds stående (fredliga) medel motverkas. En kraftig höjning enligt samtliga på bordet liggande förslag skulle med all sannolikhet medföra otaliga mänskliga tragedier, urholkad styrka i svensk äganderätt och inte minst det finansiella systemet, överlag försämrad folkhälsa med mera. Djupt omoraliska pålagor, som kanske innebär att man rent ekonomiskt inte mäktar med oavsett historia bakom t.ex det ägda huset, torde vara ett av de mer effektiva sätten att väsentligen öka den redan höga psykiska ohälsan generellt i samhället. Vi måste i mycket högre grad jämfört med nu mobiliseras oss emot regeringens pågående ansträngningar att vända upp och ned på människors liv.

  1. ”Hur kan någon annan, i verkliga rättvisans namn, utan motprestation helt plötsligt ha rätt till någon annans egendom? ”
   En omoralisk dimension och ett tjuveri utan motstycke från skattelystna politiker, som signaturen ”Peter” så elegant belyser.

Kommentarer är stängda.