Tillvänjning för hög beskattning

TILLVÄNJNING FÖR HÖG BESKATTNING konstaterar Jan Ivarson i detta inlägg, som är en fortsättning på gårdagens. Detta är bara början på nya medborgarrån från regeringen.

Bildresultat för skatter

Vår feministiska regering ämnar införa skatt på kläder och skor. Avsikten med skatten är förmodligen två. Det främsta skälet är att staten behöver mer pengar för att finansiera ökad befolkning med stigande arbetslöshet. Skatten kommer främst drabba damer som står för större delen av klädkonsumtionen, att döma av antal butiker för kvinnor och män.

Barn till ensamstående mammor och andra med låga inkomster får svårare att ersätta klädesplagg som de rånats eller bestulits på. En positiv effekt av skatten kan bli att fler flickor klär sig i slöja för att inte bli rånade. På så sätt kommer de bidra till bättre integration.

Det finns ett annat skäl till att staten stjäl mer av folks inkomster och bidrag, med nya skatter på mjuka varor. Nysvenskar får vänja sig vid världens högsta skattetryck och själva bidra till folkutbytet. Nysvenska ungdomar som bär modekläder och mobiler av senaste snitt får vara med att betala skatt för att minska de ekonomiska klyftorna. Det är i linje med vad vi fått lära oss om att alla skall med. 

Till baksidan kan anföras att rånen på modeutensilier kommer öka, men även det kommer anföras som bevis på att de sociala klyftorna ännu inte har utjämnats. Därför kan vi se på klädskatter som en början på fler inkomstutjämnande skatter för att uppnå ett socialistiskt rättvisare samhälle, där alla har lika bra eller lika dåligt, beroende på hur man känner för utvecklingen.

Jan Ivarson Politiskt obunden