Läkare: Vi som finns på sjukvårdens golv har fått nog

En Intressant artikel finns  återgiven i i ”nätverket mot olämplig styrning av sjukvården” Jag är medlem i gruppen, skriver Julius Soreff och bifogar denna artikel som citeras här.

”Nedskärningar av vårdpersonalen är fel väg att gå. Minska i stället kostnaderna för den svällande byråkratiska överbyggnaden. Här finns pengar att spara, utan att det drabbar patienterna” skriver läkaren Nils Littorin i Dagens samhälle. Han är läkare och partiledare för Malmölistan….

Politiker i flertalet regioner kräver effektiviseringar av vårdpersonalen för 2020. Effektivisering är orwellskt nyspråk för nedskärningar. Färre vårdpersonal ska producerar mera för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Det är en ekvation som inte går ihop. Var tredje region visar underskott och i princip alla regioner, enligt försäkringsbolaget Skandia, är konkursmässiga.

Regionerna har cirka 29 000 läkare. Samtidigt, enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR), finns cirka 46 000 administratörer och chefer, alltså fler administratörer än läkare. Denna byråkrati har ökat med 36 procent inom landstingsvården sedan 2010 och deras lönekostnad har ökat mer än dubbelt så mycket som för sjuksköterskorna, som i stället minskat i antal i flera regioner. Direktörerna i regionerna har löner som är långt över Sveriges statsministers.

Här finns en konflikt mellan två grupper, som ingen politiker vill tala om. Vi som jobbar i verkligheten och springer i kulvertar mellan vårdavdelningar och patienter. Vi är de närande, producenterna. Utan oss stannar sjukvården. Trots det har vi mycket litet att säga till om. Sedan har vi kastet av överbetalda direktörer, byråkrater och ”kommunikatörer” som lever högt uppe i organisationens topp, utan att träffa patienter. De är den resursslukande, tärande sektorn, med stort inflytande över vårdens resurser.


”Patienten i fokus”,
 säger alla politiker. Om de menade allvar skulle regionerna kraftigt rationaliseras avseende onödig administration (och då menar jag inte läkarsekreterare, som behövs!) samtidigt som vårdpersonalen skulle erbjudas sådana arbetsvillkor att de ville stanna kvar. 

Allt fler som styr och räknar har inte skapat en bättre sjukvård. De ansvariga politikerna tycks ändå lyssna mera på dem än på proffsen på vårdgolvet. En förtvivlad läkare på Södersjukhusets akutmottagning larmade om kris, med patienter liggandes i dubbla rader i korridorerna och noll lediga vårdplatser. Den ansvariga politikern Irene Svenonius (M) svarade då att ”läget är under god kontroll”.

När läkaren Akil Awad i Stockholms sjukvårdsupprop avslöjade att tio patienter som dött till följd av vårdplatsbrist var ”toppen av ett isberg”, så kallade det liberala regionrådet Anna Starbrink situationen för ”ett ansträngt läge”. Årets understatement? Samtidigt fullföljer hon massvarslet på över tusen läkare och undersköterskor.

På Skånes universitetssjukhus är bristen på specialistsjuksköterskor och läkare så omfattande att cancersjuka drabbas av allvarliga vårdskador på grund av de långa kötiderna till operation (8). I värsta fall hinner patienten dö under väntetiden. Skånepolitikernas lösning är inte att skapa bättre villkor för personalen, så att de vill stanna kvar. Nej, i stället flyttas operationerna utomlands.

Sverige verkar inte vara en plats där sjukvården har några vidare utsikter. Vårdskadorna har ökat sedan 2015. Väntetiderna till såväl operation som till att träffa läkare i primärvården har ökat kraftigt under samma period. Inte konstigt att folkets förtroende för sjukvården minskat sedan mätningarna på SOM-institutet inleddes 1986.

Men trots försämringar i viktiga kvalitetsmått har sjukvårdens andel av BNP ökat under 2000-talet. Bakom denna motsägelsefulla utveckling ligger skenande kostnader för den tärande sektorn, som växer på bekostnad av den närande. 

Cirka 4 400 politiker i regionerna har som uppgift att ge folket en fungerande sjukvård och personalen en god arbetsmiljö. Kötiderna till livräddande operationer är orimliga och akutmottagningarna förvandlas till rena slagfält. Om regionerna ska skära ner på personal så börja i toppen av pyramiden, vi på golvet har fått nog.”

Källa:  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakare-vi-som-finns-pa-sjukvardens-golv-har-fatt-nog-31447?fbclid=IwAR2GbpmMI84ByHq1xhdfZavwBvAd3K0Cayq0NV0vBgQCQdXHBgU40fp7e

—————————————————————————————

Obs! Denna artikel skrevs den 13 feburari  i år, vad ”läkare som fått nog” anser om den bristande kommunikationen mellan Folkhälsomyndigheten, överbetalda regionsdirektörer och socialministern låter jag vara osagt.  

Typiskt att repliken till denna artikel några dagar senare kommer från en kommunikationschef  beordrad eller av fri vilja låter jag också vara osagt.

Denna kommunikatör, som indirekt försvarar den tunga överbyggnaden av byråkrater med floskler som ”se varandra som medarbetare” och påpekar deras viktiga arbete med att sprida ut till allmänheten om vad fotfolket i vården gör.

Min svärson som med upptäckta tumörer i grovtarmen hade nog föredragit att få en tidigare specialistoperation (än efter 6 månaders väntan) jämfört med denna spridningseffekt från kommunikatörer, som markant avtar om det handlar om vad personalen inte hinner göra.

Statsministerns ”tillsammans” verkar också ha uppmärksammats av ansvariga politiker, digitalisering och effektivisering är också populära uttryck.

Att det tar den tid det tar att både födas och dö, verkar inte ha nått fram till dessa effektiviseringskonsulter.

Minns ett par pladdrande papegojor från huvudstaden från min yrkestid, som fick bli landstingets torpeder vid en katastrofal sammanslagning av avdelningar för att uppfylla besparingskraven. Avdelningar med helt olika kompetens och kultur skulle slås ihop till en, med förödande resultat. Men då hade dessa konsulter redan flytt till nästa landsting, med sina effektiviseringsportföljer.

5 tankar kring ”Läkare: Vi som finns på sjukvårdens golv har fått nog

 1. Folket ville ha NYVAL! Vi insåg konsekvenserna av att så inte verkställes. Om all makt utgår från folket och om VI ville att ett NYVAL skulle verkställas, då har vi väl ingen makt om att begära att detta borde ha skett! Det är bara att inse att politikerna vi har ser vara till sitt eget bästa. Det måste vara slut på dessas girighet då de anser att det är viktigare att sitta mandatperioden ut än tillgodose befolkningens behov. En landsomfattande mobilisering måste ske där partier som inte vill införa TJÄNSTEMANNAANSVARET har inte rätt att registrera sig som ett politiskt parti. Det svenska folket borde inse bättre att VI kan inte längre tillåta att KORUPTIONEN får fortgå. De 7 har förbrukat folkets tilltro och ändå RÖSTAR man på dessa 7 som endast går kapitalets ärenden på bekostnad av fortsatt lidande för den svenska befolkningen. Topsa dessa 4 400 politiker i regionerna samt de 46 000 administratörer och chefer, då blir vi åtminstone av med dem p.g.a. topsen är KONTAMINERADE! En god vän skulle testa sig och detta gjordes med tops. 2 dagar senare blev han INSJUKNAD! Riksdagsledamöterna och de hemliga lobbyisterna borde föregå med gott exempel genom att visa på civilkurage genom att topsa sig för Corona direktsänt i Tv.

 2. Vad gäller eventuella besparingar och utgifter med våra skattepengar….
  Ska bli intressant att se hur fin.mist.M.A. hanterar den kommande minskade tillväxten
  (-6%) i relation till vårt så berömda världssamvete/bistånd med 1 % av BNP – vilket givetvis måste sjunka undan rejält ? — något annat är otänkbart! .. bör även drabba
  gen.direktör i SIDA Carin Jämtin´s ( en av S-rörelsens ”dirty dozens) höga ”arvode”.

  En ”verksamhet ”/företeelse som helt klart kommer undan alldeles för lätt är IbnRusd –
  den islamistiska s.k. bildningsverksamheten som de senaste 15 åren mottagit ca
  kvarts miljard.Ref. ledarsidorna.se och boken ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm, ett måste läsa , dessutom kvartal.se med två färska artiklar i detta ämne.

  Kan inte låta bli att nämna : Statsministerns S.L. klara förtydligande i TV-intervju(av någon anledning) det senaste året :
  ” vi har aldrig kritiserat islam och kommer ALDRIG göra det”
  Återigen är det Vi – ingen motfråga från den ”som håller i mikken ” – apropå våra journalisters skickliga ”mikrofonhållande” !!

  Blir intressant med konkurrens om de muslimska väljarna framöver nu när partiet
  Nyans är på banan – kommer undfallenheten öka för att värna röster?

  Dessutom har Margot Wallström strax innan hon ”avgick” framfört ett så totalt hyllande till islam i världen och i Sverige – riksdagens talarstol ( lite som på anledning
  av om det fanns något tvivel i den frågan här i plenisalen och givetvis vi därute.

  Tänk om två år ska valkampanjen vara på gång – hur kommer den att se ut?

 3. Uppdraget för byråkrater och därutöver inhyrda konsulter är effektiviseringar, dvs. besparingar/neddragningar/försämringar därför att pengarna behövs till anant som har högre prioritet för Löfven. Importen av röstboskap, vars tillvaro måste bidragsfinansierats är en orsak, sedan har vi klimatet, där MP eldar på, vars engagemang slocknar direkt om någon nämner underfinansieringen av försvaret. Därutöver allt stöd till partier, media, föreningar, kulturlivet, för att inte tala om Sida, EU och FN här råder inga besparingar så vitt jag kan se.

 4. Vad gör ”uppdrag granskning”, ”agenda” och pressen?
  Vad fan får vi för pengarna?
  Underskott av vård och överskott av administration. Varför då?

Kommentarer är stängda.