Värdegrundssekten och dess fiender

Per Hagnäs är en mycket kunnig och klok skribent, som ofta publiceras i K-O Arnstbergs blogg ”Invandring och mörkläggning.”

Den 22/4 2020 skrev han om ”Värdegrundssekten – sprattelgummorna och de kraftlösa männen.”

Vi som inte sprattlar och ännu har kraft kvar att protestera får en bra analys och sammanfattning över alla sektmedlemmars bevekelsegrunder.

Själv blir jag mest förbannad över detta lealösa och fega folks följsamhet efter sektens korrekta överstepräster. Däremot skulle jag vilja ha en analys över vilka som styr och formar sektens överstepräster, men närmar man sig införandet av den Nya världsordningen då är skribenten illa ute.

Här kommer inledningen på artikeln:


”Den rätta värdegrunden
 blir i rollen som maktens ideologi alltmer skamfilad och osannolik. Under den pågående pandemin förstärks detta intryck av dess representanters cyniska attityd till äldre svenskars liv. Den absolut mest hänsynslösa illojaliteten mot svenskarna är dock den påtvingade massinvandringen. Detta projekt är skapat över människors huvuden, av ett självtillräckligt politiskt etablissemang. Mer än en miljon människor ska nu tas om hand och ges försörjning, vård, skolor och bostäder, utan att de i någon större utsträckning själva kan bidra. Den politiska eliten sprider också, utan förankring hos medborgarna, svenskarnas pengar över världen. När skatterna är indrivna ses dessa tydligen som politikernas pengar, att använda lite som de tycker.

Elitens självcentrerade ambitioner har under de senaste decennierna förvandlat Sverige till ett ideologiskt auktoritärt land, med en allt fattigare, mer otrygg och splittrad befolkning. Att de politiker som sitter vid makten inte sätter landets egna medborgare i första rummet, är ett klart svek mot deras huvudman.
Svenskens solidaritet med detta etablissemang måste snarast upphöra och en plan för av-sättning och rättsskipning startas. Svenskarna måste ta tillbaka makten över sitt land. Frågan är därför:

 • Varför är så många svenskar och särskilt kvinnor fortfarande lojala mot makten?
 • Varför är Sverige så polariserat och etablissemanget så hatiskt mot sina kritiker?
 • Vilka krafter är det som har kunnat rasera det trygga välmående landet i norr och förvandla det till ett av Europas farligaste och mest splittrade länder?…….”

Hagnäs skriver vidare om värdegrundssekten deras behov av både offergrupper, fiender och polarisering och avslutar med Olle Ljungbecks uppmaning, men med lite mer återhållsamma ord.

……………. Värdegrundssektens överlevnad hänger på en effektiv demonisering av dess fiender.

5 tankar kring ”Värdegrundssekten och dess fiender

 1. Jag ser något mycket mer oroande. För omkring 100 år sedan lanserades på samma sätt en värdegrund i ett annat land, och även dom såg till att det fans mat och varor i butikerna. Då som nu etablerade man ett effektivt propagandasystem via medierna, som man styrde, för att skickligt och effektivt styra befolkningens åsikter och handlingar. Då som nu stängde man ner störande röster, som alternativa media. Då som nu indoktrinerades befolkningen till att följa Ledaren. Då som nu var det ett socialistparti som valdes till makten i en partidemokrati. Då som nu drev man propaganda mot en folkgrupp och inbillade folk att allt var deras fel och medlemmar attackerades på gatorna. Året jag tänker på var 1933, och partiet Nationalsocialisterna i Tyskland. Nu upprepas allt identiskt, utom att det är kineserna man driver hatpropaganda mot med förfalskad information. Då stoppade ingen ondskan. Hur blir det denna gång.

 2. Tror att det är det gamla vanliga, dvs att det i huvudsak är ”det välfärdsindustruiella komplexets” (för att ansluta till Patrik Engellaus dikotomisering) avnämare som utgör ”värdegrundssekten”.

  Dvs de som på ett eller annat sätt är beroende av stat, region eller kommun för sin försörjning är omedvetet (eller medvetet) lojala med allt som kommer från dessa. Plus att svensken historiskt varit lojal med makten eftersom den (åtminstone förr) inte missbrukade den allt för mycket.

 3. ” Varför är så många svenskar och särskilt kvinnor fortfarande lojala mot makten? ”

  För att de ännu inte känt det svida tillräckligt. Det har funnits mat och andra varor i butikerna och de flesta har fått vård när de behövt den. Men den tiden kan snart vara förbi.

  1. Ja, svensken utmärker sig genom konsensuskulturen och den överdrivna tilliten till maktapparaten, de notoriskt otrogna ’folkvalda’ i politikerklassen och föreställningen att allt nog ska gå vägen, bara man ser tiden an. Detta luckras upp i och med massimmigrationen och generationsväxlingen i den nutida kulturen som inte fäst något värde i vår historia, tradition eller succession (nationens fortbestånd).

   Vad det gäller könsskillnader och lojaliteter så har kvinnor överlag andra omsorgsobjekt än männen; de förra är mer öppna, medan de senare är skapade för att bevaka gränser, territorier och slå ihjäl främlingar och inkräktare.

Kommentarer är stängda.