Språkförsvaret kritiserar SVT för brott mot språklagen

Varför döper SVT en dansk tv-serie till When the dust settles?

SVT började sända den danska serien Når støvet har lagt sig den 11 april, men under titeln When the dust settles.  

Men varför har denna serie överhuvudtaget fått en engelsk titel?

Denna fråga har flera medlemmar i Språkförsvaret och andra ställt till SVT de senaste två veckorna. Tre av SVT:s kommunikatörer har därför försökt besvara denna fråga. Språkförsvarets styrelse har tagit del av deras svar utan att imponeras det minsta.

En kommunikatör skyller på Danmarks Radio (DR) och skriver att ”DR (Danmarks radio) har två titlar på denna serie och vi tycker att When the dust settles passar bättre i Sverige och på SVT”.

Menar kommunikatören att SVT enbart hade att välja mellan den danska och den engelska titeln?

Hade DR formulerat ett sådant villkor?

Hade DR förbjudit SVT att översätta titeln till När dammet har lagt sig?

Samtliga ord i den danska titeln finns dessutom på svenska, med något olika stavning; når blir när. Till och med stöv finns på svenska, även om det numera i huvudsak används dialektalt eller i den begränsade betydelsen hudavskrap från en häst.

Varför passar When the dust settles bättre i Sverige? Den som kommer med ett sådant påstående måste självfallet försöka leda det i bevis på något sätt. Har fler svenska medborgare engelska som modersmål än svenska? Definitivt nej. Säger den engelska titeln något mer, något oöversättbart, än den svenska? Självklart inte. Har inte SVT noterat att svenska är Sveriges officiella huvudspråk och att engelska inte ens är ett minoritetsspråk? Finns det en enda vetenskaplig undersökning eller opinionsundersökning, som visar att SVT:s tittare föredrar engelska titlar framför titlar på svenska? Sveriges Annonsörer lät 2018 Novus genomföra en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till reklam på engelska. Det visade sig att endast 11 procent av de intervjuade var mycket eller ganska positiva till reklam på engelska, medan 45 procent var ganska eller mycket negativa. Det finns all anledning att tro att svenskarna har samma inställning till filmtitlar på engelska.

Samme kommunikatör skrev: ”Vi hittade ingen bra titel på svenska som passade. ’När dammet har lagt sig’ på svenska blir inte samma sak som på danska.”

Men om støv ska översättas med damm, så blir det samma sak. Exakt vilken är skillnaden?

En annan kommunikatör skrev: ”Det är inte helt ovanligt att vi översätter titlar till antingen svenska eller engelska. Oftast översätter vi titlar till svenska, men om serien i fråga är internationellt känd brukar vi använda den engelska titeln.”

Men ska inte SVT översätta alla titlar, utom de som innehåller egennamn, till svenska?

Varför behandlas svenska och engelska som jämställda i svenskspråkig television? 

 SVT förser väl icke-svenska filmer och serier med undertexter på svenska?

Singlar SVT slant om vilket språk titeln ska översättas till?Det märkliga är att det förekommer en svensk översättning i förtexterna till de olika avsnitten. När röken har lagt sig. Men den översättningen är tydligen så undanskymd att SVT:s  kommunikatörer själva inte ens känner till den. Denna titel spelar dock inte någon som helst roll i reklamen kring serien i Sverige. I Norge heter serien naturligtvis Når støvet har lagt seg.

SVT skriver på sin webbplats:

”Vi har ett särskilt ansvar för det svenska språket. Våra ledord är att språket ska vara begripligt, korrekt, levande och inkluderande.”

Titeln ”When the dust settles” syndar mot alla dessa ledord. Den är ett brott mot språklagens paragrafer:

”Svenska språket

4 §  Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 §  Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

6 §  Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.”

Titeln är också ett hån mot alla som behärskar svenska bättre än engelska eller lite eller ingen engelska alls. Har de som ansvarat för namngivningen av den danska tv-serien en egen agenda att befrämja engelskans expansion i Sverige i tid och otid?

Ge Når støvet har lagt sig en svensk titel – förkasta den engelska titeln!

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se

E-post:
sprakforsvaret@yahoo.se

Kontaktpersoner:
Christer Janson – tel:070-309 39 32
Olle Käll – tel: 026-65 91 88
Per-Åke Lindblom – tel: 08-760 23 02 – 070 778 23 02
Kajsa Pehrsson – tel: 070 4470817
Arne Rubensson – tel: 070 535 55 01″  


Det känns som SVT i mjugg tolkar 6 §  så här: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan inte används och avvecklas.”
Vi får vara glada så länge som det inte blir titlar på arabiska, men den tiden är nog inte så långt borta.

3 tankar kring ”Språkförsvaret kritiserar SVT för brott mot språklagen

 1. Detta är inget nytt. Har ni tänkt på varför det heter ”bil”. Jo det kommer från automobil, alltså ”självrörlig”. Varför säger vi ”television”, norrmännen säger fjärrsyn. ”Telefon” betyder fjärrljud. Ni skulle ha varit med på 50-talet när teknologin och elektroniken började internationaliseras. Det var det rena krigsförklaringar över språkbruket ibland. ”Transistor” myntades på engelska. Ordet är en lek på Trans, genom, och Resistor, motstånd, alltså ett variabelt motstånd. Ska man tillåta engelska i Tyskland, världskriget var ju inte så fjärran då. Absolut inte, rena högförräderiet, så man försökte sig på namn som elektron-ventil och liknade, och det blev högaktningsfullt ignorerat. Fransmännen var ännu värre, och i ett sista desperat försök ville man åtminstone ändra stavningen. Förslaget gick samma väg som i Tyskland. Vänta bara till ni blir involverade i kinesiska språk. Det går inte att översätta ”ordagrant” som lärarna brukade säga i skolan. Man måste läsa det, och sedan försöka skriva det på ett annat språk. Skall man diskutera något tekniskt i Kina blir det ofta mer engelska än lokalspråket. Det existerar inga översättningar, ord finns bara inte, varför en hel del undervisning inte sker på lokalspråken i Kina. Text går helt enkelt inte att översätta, ord existerar inte. Sedan tar propagandisterna fasta på det och påstår att Kina försöker utrota lokala kulturer och språk. Att försöka stoppa förändringarna blir nog lite som att skälla på månen.

 2. SVT är en tvångsfinansierad vänstervriden åsiktsmaskin. Här finns stora rationaliseringsmöjligheter . Vi tittare skall endast betala för det vi har behov av.
  Efterfrågan styr tillgången. Det vill säga ej som i denna socialiserade inrättning.
  Översysselsättningen lyser igenom varje dag. Röstboskap. Precis som alltför mycket annat som är skattefinansierat. Låt en dansk som kan svenska sköta sånt här i detta fall.

  1. Naturligtvis har du helt rätt, man skall betala endast för det man brukar, förbrukar och konsumerar, men så fungerar inte den sovjetdiktatur modell som Sverige i verkligheten är. Det hårt centraliserade diktatur systemet kan bara existera och överleva om staten har totalitär kontroll, dels av ekonomin, dels av propagandan som konstant hjärntvättar och indoktrinerar valboskapen. Propagandamaskinen måste dels hållas igång till varje pris, och alla informationsflöden som stör den släckas ner, som alternativa media. Flödet av pengar måste fortsätta för avbryts det får röstboskapen inte betalt och röstar ”fel”. Vi ser det mycket tydligt just nu i coronakrisen. ”Ekonomin”, alltså pengaflödet till den styrande makteliten får inte avbrytas, för då bryts även betalningen till ”röstarna”, alltså bidragen. Som vi även ser får det gärna kosta ett stort antal människoliv. Kina gjorde tvärt om, man räddade liv, och ekonomin fick ta stryk. I Kina dog omkring 3,000 personer av coronan, hade man följt den ”svenska modellen” hade 500,000 dött. Vilken regim skulle du föredra att leva under. Lite tillnyktrande läsning.

   https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/19/propaganda/
   https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/16/mediekonflikt-mellan-usa-och-kina/
   https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/19/kopta-journalister-i-sverige/

Kommentarer är stängda.