Förljugenhet och cynism i media av dagens verklighet

Av Olle Ljungbeck.

Medierna  ( Tidningarna, SVT ) uppvisar en hänsynslöshet förljugenhet, fräckhet och cynism i sin  skildring av dagens verklighet.
De stora drakarna väjer inte för några lögner och abnormiteter i sin skildring av det som händer i Sverige i dag, för att härigenom kunna sälja så många lösnummer som möjligt.

De egna lokala tidningarna i min hemort Gävle som Arbetarbladet och Gefle Dagblad är knappast sämre. Det mest fruktansvärda sveket är emellertid hur de ensidigt håller sig till den politiska korrektheten och vägrar ta in inlägg från ”den andra sidan”, som skulle ge både balans men också avslöjanden om rena lögner och överdrifter.

Exemplen på detta är många. En jämförelse t ex med tidigare influenser visar inte att dagens smittade eller döda avviker stort från  tex Asiaten, Hongkonginfluensan etc.
När man talar om 100 tusen smittade och 1500 döda i USA bör man hålla i minnet att landet har 350 milj inv.

Jag har föreslagit Gefle Dagblad att vända sig till Statistiska Centralbyrån och få ut sann och offentlig statistik om bl a hur tidigare in-fluenser slagit för att därmed kunna visa läsarna att vi i dag inte befinner oss i det läge medierna redovisar. Men självklart inte. Då skulle det ju inte beröra läsarna om vissa tidigare ”katastrofer” varit lika ”stora”.
Samtidigt som man inte drar sig för att förstora upp talen för dagens influensa döljer man den nedrustning av vården, sjukvården och beredskapslagren för såväl sjukvård som livsmedel som skett med Stefan Löfvens goda minne, men också övriga politikers. Man tiger still när landets statsminister i sina tal ensidigt uttrycker känslor, men inte någon gång redovisar rationella åtgärder som skulle kunna påverka händelseutvecklingen i positiv riktning.

Hans framträdanden gertydligt sken av att han är mer ute efter att bli populär än att komma med förslag och beslut som kan mildra effekterna. Media söker också dölja konsekvenserna och försköna den värsta händelse som någonsin politikerna stått för.

Nämligen massinvandringen!

Denna som såväl ekonomiskt som i brutalt våld mot det egna folket överträffar  det värsta nämns inte. Detta görs inte trots att den medför/t fruktansvärda konsekvenser för det egna folket i nuvarande situation. Inte minst kostnaderna för att föda flera hundratusen invandrade  individer, som i stället för att ställa upp som lojala medborgare agerar nu många av dessa mot lagarna och mördar, våldtar, rånar, spränger och skjuter.
När Säpo nu går ut och påstår att högerextremisterna blivit ett större hot än tidigare måste man fråga sig om de har fått uppgift att säga detta?

De har tidigare påstått att Sverige har högst 300 organiserade nazister,trots detta skulle de nu vara ett ökat hot ?

Att detta måste vara ren propaganda för att rädda regeringen från ytterligare kritik mot massinvandringen går inte att motsäga. 
När vi istället dagligen får ta del av mord, våldtäkter, rån, bränder skjutningar från de invandrade barbarer som inte nått upp till en kultur som respekterar landets lagar och grundvärderingar tiger Säpo och den övriga PK-eliten om detta!

Med risk för att för alltid bli bojkottad i lokaltidningarna i Gävle måste det nödvändigtvis sägas att dessa båda tidningar väl kan jämföras med såväl forna tiders Pravda och Tass i sin totala brist på ansvar för att ”den andra sidan” får komma till tals om skeenden i samhället.

Därför kan man inte kalla deras debattsidor just för debattsidor eftersom i allvarliga frågor endast de får framföra sina åsikter som är politiskt korrekta.

Massinvandringen som skapat en situation som för all framtid orsakat Sverige fruktansvärd skada får inte kritiseras. Endast politiskt korrekthet är här tillåten. Alla de avarter som islam nu tvingar på Sverige och de svenska medborgarna får inte kritiseras. Allt det förtryck som utövas i Islams namn skulle aldrig dessa tidningar ta in. – – – Hellre får kvinnor förtryckas, våldtas, plågas.
Hellre tvingas flickor gå med kränkandekvinnoattribut. -Hellre får flickor och pojkar könsstympas etc.

Skulle jag påpeka detta och vilken kultur och religion, men också folk som står bakom blir jag självklart hindrad att göra det i nämnda tidningar.

När jag för en tid sedan demonstrerade mot massinvandring och politiskt vanstyre blev jag av en kvinnlig socialdemokratisk riksdagsledamot beskylld för hets mot folkgrupp. Hon anmälde mig såväl till polis som Gefle Dagblad. Att jag helt friats från lagbrott av åklagare hjälpte inte. Gefle Dagblad gav mig inte möjlighet berätta detta och osanningen blev då inte dementerad. Men man stöter sig inte med det parti som årligen levererar ekonomiskt bidrag så tidningen kan fortleva!

Hur man med en sådan falsk journalistik kan känna självaktning är för mig en gåta.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

……………………………………………………………………..

Jag undrar sammalunda med min lokaltidning ÖstGöta Correspondenten, där jag tidigare fick in många insändare, även på ledarplats. Numera är jag persona non grata på ”Ordet fritt”, som enbart är fritt för godhetsignalerande insändare, som t.ex ”Barn är vår viktigaste framtid”, ”Man slår på dem som redan ligger,” ”Klimatet kan inte vänta,” ”Alla är vi människor,” ”Fattigdom kan inte förbjudas” osv med till intet förpliktande floskler. Ingen debatt, där åsikter bryts, stöts och blöts, för att demokratin med dess yttrandefrihet skall hållas frisk. Alla skall tvingas att tänka lika, för då tänker ingen alls, vilket jag misstänker är befallt från dess ägare.
Anställda ledarskribenters alster lyser ofta av vämjelig självgodhet och korrekthet. Hurra, vad bra jag är och vilken fin människosyn jag har, till skillnad från Er andra, underförstått Ni fula, främlingsfientliga rasister, kan utläsas mellan raderna. Har man sitt på det torra, då måste glorian ständigt putsas blank, så de uppstudsiga förstår sin plats, att de skall bojkottas från all debatt.

Tycker att Du Olle skall ta det som en komplimang att du inte längre får in Dina alster i statsmedia. En stor majoritet av alla samhällskritiska bloggar delar vår öde med att ha stämplats som högerextrema och främlingsfientliga. När våra politiker är fientliga mot sitt eget folk och ständigt bryter mot grundlagen, då måste vi fortsätta. Om bara någon läsare vaknar till och kan se hyckleriet från en annan synvinkel, så är det värt det.

Upprepar ”Svensk demokrati, tig eller tyck som vi!

Till sist en lärvärd artikel från MyChina, där Karl Wang bl.a. skriver om hur svenska journalister blir politkernas filter och om sina erfarenheter av Covid-19 infektionen i Kina.

I det här inlägget har jag skrivit om hur jag själv var del av, och upplevde coronaepidemin i Kina som en vanlig medlem av samhället, men även hur myndigheterna kommunicerade direkt till innevånarna. I Sverige har man presskonferenser, journalister blir filter och mellanhänder och det blir fel. I Kina gäller endast direkt kommunikation, och så här åstadkommer man det…….” 

2 tankar kring ”Förljugenhet och cynism i media av dagens verklighet

  1. Att statsmedierna alltmer liknar regimmedier är väl uppenbart för envar som inte sover.

    1. Att större delen av befolkningen sover är uppenbart med tanke på väljaropinionen. Rollspelet ”Landsfader” kom som en skänk från ovan för Löfven, när massinvandringens brutala konsekvenser nådde fram till väljarna. Nu verkar många yrvakna, somna om igen, trots att det ekar tomt i bredeskapslagren. Sverige satsade på välfärdmigranter, Finland på att bygga ut beredsskapslagren.

Kommentarer är stängda.