Människans ursprung och om tidigare klimatförändringar

Till Victoria Dyring. Angående programmet Vetenskapens värld i Tv 2 den 2 mars 2020, skriver en frustrerad Olle Ljunbeck. Eftersom det tydligt framkom i programmet från respekterade forskare att klimatförändringar har kommit och gått under miljontals år, när varken fossila bränslen eller växthuseffekt fanns.

————————————————————————————-

”Ovanstående program handlade om ifall människan härstammar från Afrika eller enligt nya teorier från Europa?

Denna forskning om människans ursprung sträckte sig så långt tillbaka som för tio miljoner år sedan. Förutom den intressanta forskningen om människans ursprung var det emellertid en annan sak som var mycket intressant och gör att jag skriver den här insändaren, men också vänder mig till programledaren Victoria Dyring för en närmare förklaring.

I dag när man från vissa håll påstår att vi har en klimatförändring och att denna är skapad av människan kommer forskarna i det här programmet med uppgifter om att ett flertal klimatförändringar har förekommit under de 10 miljoner forskarna går tillbaka för att kartlägga  människans ursprung.

Dessa klimatförändringar kan ju omöjligen ha orsakats av människan varför slutsatsen måste bli att det utan människans påverkan inträffat ett flertal sådana.

Med andra ord, så nämner dessa framstående forskare i programmet minst 5 till 6 klimatförändringar under nämnda forskningsperiod. Här står sålunda dessa forskare om människans utveckling i klart motsatsförhållande till dagens klimatforskare som påstår att människan är orsak till förändringarna i klimatet i dag.

Därför vill jag till programledaren Victoria Dyring rikta en enträgen vädjan om att hon eller forskare om människan redovisar att och hur man kommit fram till nämnda förändringar i klimatet.

Jag tror själv inte att människan orsakar klimatförändringar utan de sker människan förutan.

Detta är en mycket angelägen fråga varför SVT efter detta program måste ta upp just klimatförändringarna.

Forskarna om människans utveckling som kommit fram till detta hör ju till världens främsta inom sitt område, varför SVT inte kan nonchalera dem.
Jag väntar mig därför snarast att denna fråga tas upp.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

2 tankar kring ”Människans ursprung och om tidigare klimatförändringar

  1. Olle. När klimatet ändras försvinner inte alla spår av det. Sahara var en gång en grönskande savann, lämningar av växterna som fanns då finns kvar. Fossil av växter och djur finns kvar, och eftersom vi vet vilka förhållanden som fordras för att dom skall finnas så kan vi dra slutsatser om klimatet. Romarna odlade vindruvor i Skottland, vilket inte går idag, så det har blivit kallare. Även i ismassorna finns lämningar. När klimatet ändras överlever inte vissa växter eller djur, människan har överlevt på grund av sin intelligens Homo Sapiens, Sapiens betyder intelligens. Andra djur har dött ut eller migrerat, eller anpassat sig. Det gäller även växter. Vid varje förändring försvinner förutsättningarna för vissa arter, som då antingen dör ut, anpassar sig eller migrerar. Samtidigt skapar förändringen förutsättningar för nya arter att utvecklas. Förutsättningen för att högre djurliv skulle utvecklas var en mycket hög koldioxidhalt, omkring 20 gånger så hög som nu, vilket skapade en starkt ökad växtlighet som blev mat och därmed förutsättningen för högre djurliv, som blev människan. Om koldioxiden minskar till en fjärdedel av nuvarande nivå dör allt liv ut. Vi ligger alltså rätt nära katastrofgränsen men har mycket utrymme uppåt. Människan kan påverka klimatet, men knappas i något avgörande avseende. Om du räknar ut energimängden som fordras av människan för att värma upp havet som skett de senaste decennierna, betyder det att människan skulle behöva bränna av fem atombomber av Hiroshima storlek, varenda sekund under samma tid. Människan påverkan på klimatet är bara en bluff för att plocka pengar. https://www.cnn.com/2020/01/13/world/climate-change-oceans-heat-intl/index.html

    1. I denna fråga tror jag att både Olle Ljungbeck och jag är helt överens med Dig.
      Vill också säga Grattis till din krönika i Nya Tider v10/2020 där redogörelse finns om skillnad mellan svenskt och kinesiskt medborgarskap, med anledning av Sveriges upprördhet över Gui Minhai domslutet i Kina.

Kommentarer är stängda.