”All Inclusive” – Välkommen till det nya landet”

Nu måste jag gå till biblioteket och kräva att de tar hem Lars Åbergs tredje bok om Sverige. ”All Inclusive” – Välkommen till det nya Sverige.

Bild: Karnevals förlag, från artikeln i NewsVoice.

ANNONS. I Sverige erbjuds en migrationspolitik och ett välkomstpaket som garan­te­rar: försörj­ning, bostad, utbildning, sjuk­vård, tand­vård, tolk­hjälp och pension. Allt är skattefinansierat och inkluderat.

Boken ”All-inclusive” (2019) av Lars Åberg.

Här bjuds också på ökad segregation, en sko­la i förfall, fler skjutningar, en tillväxande heders­kultur, gängvåld, sprängningar, långa vårdköer och mer otrygghet. Lars Åberg beskriver det nya Sverige som är öppet för alla. Särskild uppmärksamhet ägnar han åt barnen, Sveriges framtid.­
All Inclusive är tredje delen i Lars Åbergs ­­trilogi om Sverige idag. De tidigare böcker­na, ”Framtidsstaden” och ”Landet där vad som helst kan hända”, utgavs 2017 och 2018. Båda böckerna fick positiv uppmärksamhet….”

Kanske det kommer en bok om ”Non Inclusive” och då tänker jag på värdlandets skattetyngda medborgare?

Källa:
https://newsvoice.se/2020/01/all-inclusive-valkommen-nya-sverige/