Vänsterkällor dominerar i dagspressen och mediestödet motverkar sitt syfte

Rufus Bävertand och alla andra läsare och kommentatorer, här lyser en nyhet till upp det kompakta regeringsmörkret!

Vänsteretablissemanget med Jökarna har knappt hämtat sig från rapporten om Brå:s bristande tillförlitlighet, så kommer en ny kalldusch, om det folket redan vet, att MSM är vänsterstyrt av en journalistkår som främst röstar på V och MP.

Mediestödet förstärker enfalden skriver Erik Kärnekull, som är civilekonom och författare av rapporten ”I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga yrkeskårer”. Finansdepartementet 2001:45

”Svenska journalister på landets 16 största dagstidningar väljer systematiskt ut vänsterkällor i sin rapportering. Det är slutsatsen från civilekonomen Erik Kärnekulls studie där man granskat hundratusentals artiklar. Mediestödet motverkar sitt eget syfte och bör avskaffas, menar han.” enligt Samnytt. https://samnytt.se/studie-vansterkallor-dominerande-i-svensk-dagspress/

Här kommer sammanfattningen från studien i Dagens samhälle, där samtliga illustrationer ingår.

”Svenska staten satsar varje år omkring en halv miljard kronor på mediestöd. Syftet med mediestödet, som framgår av Mediestödsförordningen (2018:2053) § 2 och 3, är att främja oberoende nyhetsförmedling via en mångfald av redaktionellt innehåll av hög kvalitet samt att ha redaktionellt innehåll bestående av allsidig nyhetsförmedling med ett brettutbud av perspektiv.

förarbetena till förordningen angavs en rad hot mot de gamla ”ansvarstagande medieaktörerna” som kommer från de nya digitala medieaktörerna som ”inte enbart är seriösa, ansvarstagande och analyserande”. Mediestödet syftar därför också till att motverka att ”fler och fler attraheras av förenklade politiska budskap, halvsanningar och ibland rena lögner”.

Frågan är dock om de gamla ”ansvarstagande medieaktörerna” verkligen lever upp till stödets syften. Och någon oberoende utvärdering som visar att stödet faktiskt åstadkommer pluralism av perspektiv och innehåll tycks inte vara gjord.

Ända sedan presstödet infördes 1971 har det funnits en debatt om en ideologisk slagsida i svensk media. Göteborgs universitet gjorde därför en studie av journalistkårens partisympatier år 2005. Denna visade att sympatierna med (mp) och (v) var kraftigt överrepresenterade samtidigt som (m) och (s) var underrepresenterade. Vad som inte kunde besvaras var om sympatierna fick genomslag i rapporteringen.

Ett svar på denna fråga vore därför önskvärd.

Genom den undersökning som presenteras här, vilken bygger på vilka utländska tidningar svenska journalister använder sig av som källor för sina artiklar, kan dock frågan besvaras.

Undersökningen utgår från de största dagstidningarna i Storbritannien, Tyskland och Frankrike som har tydliga ideologiska utgångspunkter vilka återspeglas rapporteringen. Vänsterurvalet består av The Guardian, The Observer, Le Monde, Süddeutsche Zeitung samt Die Tageszeitung och högerurvalet av The Times, Daily Telegraph, Le Figaro, Die Welt samt Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Med hjälp av ett särskilt dataprogram, som kan söka data oberoende av tidningarnas betalväggar, processades hundratusentals artiklar från Sveriges 16 största dagstidningar*. Detta gav svar på strukturen på de svenska journalisternas urval av referenser från de tio europeiska tidningarna. På detta sätt tecknas en välgrundad bild om dels vilka källor som är dominerade hos respektive svensk tidning, dels om det finns någon skillnad i källval mellan en förment borgerlig tidning och en vänstertidning.

Det finns två tydliga resultat av undersökningen. Det ena resultatet visar att nästan 90 procent av referenserna hämtas från brittisk press.

Det är obegripligt att svensk dagspress visar så litet intresse för skeendena i Frankrike och Tyskland. Det är särskilt anmärkningsvärt att bevakningen av Tyskland – en av Sveriges viktigaste handelspartners och EUs ekonomiska motor – ges en i det närmaste obefintlig bevakning. Förklaringen är rimligtvis att svenska journalister numer helt enkelt inte förstår något annat än engelska. Detta är ett allvarligt kvalitets- och mångfaldsproblem, för att inte säga ett demokratiproblem.

Det andra resultatet visar att två referenser av tre i undersökningen kommer från vänstertidningar oavsett vilken partifärg som den svenska dagstidningen har.

Undersökningen visar att svenska dagspressjournalister hela tiden blandar in sina politiska värderingar i journalistiken när de systematiskt väljer ut vänsterkällor i sin rapportering.

Mediestödet till dagspressen leder alltså varken till en allsidig nyhetsförmedlingeller ett brett utbud av perspektiv. Dessutom är det tveksamt om pressens ensidiga vänsterperspektiv är något som motverkar ”förenklade politiska budskap, halvsanningar och ibland rena lögner”. 

Slutsatsen av undersökningen är att mediestödet motverkar sitt eget syfte genom att hålla en dagspress under armarna som har en stark ideologisk slagsida och en enfaldig omvärldsbevakning. Därför bör mediestödet avskaffas i sin helhet.

* De svenska dagstidningarna som undersökts är Aftonbladet, Barometern, Dagens Nyheter, Dalademokraten, Expressen, Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten, Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Tidningars Telegrambyrå, Upsala Nya Tidning, Vestmanlands Läns Tidning, Ystad Allehanda, Östgöta Correspondenten samt Östra Småland.”

 Nu vet vi att Brå saknar tillförlitlighet och att MSM är vänsterstyrt. Jag väntar med spänning på vad som avslöjas härnäst. För folkets tysta kunskap upphör inte att vara tyst om den inte sätts på pränt.

3 tankar kring ”Vänsterkällor dominerar i dagspressen och mediestödet motverkar sitt syfte

 1. Bra tillägg där, Harriet!

  Kanske vi även ska påpeka att NyaTider utkommer normalt onsdagar, och alltid inpackad i neutralt kuvert. Det sistnämnda viktigt med tanke på det politiska klimat som råder idag.

 2. Två synsätt:

  Att slopa presstödet vore bra, för då kanske den lögnaktiga vänsterjournalistiken reducerades.

  Att slopa presstödet vore dåligt, för då bleve den oumbärliga veckotidningen NyaTider dyrare.

  Men om NyaTiders cirka sju tusen prenumeranter kunde värva varsin ny prenumerant, så upplagan stege till fjorton tusen, så skulle ett slopat presstöd inte kännas lika hårt för tidningen, som då möjligen kunde behålla det låga priset.

  1. Tack för olika perspektiv! Rekommenderar varmt ”Nya Tider”som ständigt avslöjar det systemmedia ständigt ”glömmer”att skriva om och bekräftar det folk vet av erfarenhet.
   Smakprov från papperstidningen och en nätupplaga varje vecka
   Chefredaktör Vávra Suk: ”Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.”
   https://www.nyatider.nu/3nr/
   Du kan testa 3 nummer Gratis!

Kommentarer är stängda.