Om den tredje statsmaktens svek, som snart kan spärra in oss migrantkritiker!

Olle Ljungbeck skriver om hur media har glömt grundlagen och om en korrupt och rövslickande journalistkår, vars presstöd måste bort för att medias uppdrag skall kunna återställas. Media skall ge sina läsare fakta från olika källor, inte ta ställning åt oss, vilket vi gör bäst själva.

Förskräcks Ni som läser till slutet om kriminalisering av oss migrantkritiker!
………………………………………………………………………………..

”Den tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen.  

Med benämningen tredje statsmakten avses den kontrollerande funktion som massmedia har (eller borde ha) när det gäller politiken och makthavarna. En förutsättning för detta är vår grundlag som garanterar tryckfrihet och yttrandefrihet . 

Trots att vår grundlag fortfarande i sin skrivning garanterar medborgarna tryckfrihet och yttrandefrihet agerar massmedia idag som om grundlagen i dag saknade dessa garantier.

Med hänsyn till att minst nittio procent av massmedia i dag är helt okritisk till såväl den första som andra statsmaktens agerande trots att dessa båda tillsammans under de senaste tio åren utövat sin makt på ett sådant sätt, att Sverige är nära en såväl ekonomisk som en samhällelig katastrof vad gäller medborgarnas trygghet till liv, lem och egendom.

Detta pga en helt oförsvarlig invandring som genererat det värsta våld svenska folket någonsin utsatts för under fredstid. Men vissa forskare påstår att vi inte längre kan tala om fred utan att Sverige och dess folk pga av massinvandringen lever under förhållanden som kan likställas med krig.

En bidragande orsak till detta ja kanske den enda, är att den tredje statsmakten (journalisterna), har i stället för att kritiskt granska makten och vara en nagel i ögat på politikerna, ersatts med individer med måttot; ”Vi slickar er gärna i röven bara vi får presstöd och inbjudan till era fester där vi kan umgås som de kolleger vi är”.

Om det i stället vore så att den tredje statsmakten/journalisterna använde sina grundlagsenliga rättigheter att kritisera statsmakterna skulle de ju ställt sig på folkets sida och inte mot detta. Och inte minst skulle de vara ett skydd för demokratin som vi inte längre har. I bästa fall kan vi tala om en formell sådan.

Trots att vi idag har en regeringschef som är på väg att krossa välstånd och trygghet i vårt land ger nästan 90 procent av media-journalisterna dem denne tydligt psykopatiske individ sitt stöd. Trots att denne mentale dåre är på väg att slå ut möjligheterna att driva skola, åldrings- och sjukvård på en nivå som kan accepteras låter de honom hållas!

Att söka förklaringar till denna journalisternas kollektiva moraliska och intellektuella bankrutt är inte lätt. När det i en population som massmedias journalistkår endast finns högst tio procent som vågar se eller alternativt vågar redovisa verkligheten är det skrämmande. Ja det är så skrämmande att jag anser att vi passerat Orvells 1984 med råge.

I detta sammanhang vill jag också påstå att även om hela sju-klövern mer eller mindre är ansvariga för dagens katastrof för Sverige och dess folk, så är det två partiledare som är värst pga av sina personligheter. Självklart måste också Reinfeldt som flytt fältet räknas till dessa.

Två så helt olika men ändå så lika. 

Dessa båda är Stefan Löfven och Annie Lööf. Hon med en jurkand han med en icke fullgången svetsar-kurs.

Trots denna skillnad är de häpnadsväckande lika i sina personligheter.

Dessa präglas framförallt av två klart negativa egenskaper som gör dem olämpliga som ledare. Den ena egenskapen är maktfullkomlighet för vilken de är beredda till att svika sitt folk även om de därmed förorsakar detta en katastrof.

Den andra egenskapen är känslokyla som kan ta sig uttryck i ren grymhet som saknar allt vad medkänsla heter.

Det kan emellertid hos sådana människor finnas en överdriven, men falsk ”ömsinthet” mot de allra närmaste som t ex egna barn eller tom egna djur, medan de samtidigt kan vara helt okänsliga för vilket lidande de än utsätter andra människor för.

Det finns många exempel om detta t ex bland krigsförbrytare m fl. Bland de tyska krigsförbrytarna  som dömdes vid Nurnbergsrättegången fanns det ett flertal som uppvisade en sådan personlighet. Göring var en sådan. En överdriven känsla för djur men en djävul mot andra människor än de allra närmaste. Sådana kunde han utan minsta känsla låta plågas till döds i koncentrationsläger. Detta är en karaktäristik som överensstämmer med individer med personligheter som Löfven och Lööf. Därför har dessa förstört Sverige och kommer att förvärra katastrofen om de får fortsätta.

Att bla dessa människor kan sitta kvar och ”regera” Sverige visar bilden av en totalt korrupt och rövslickande journalistkår.

Varje dag vi öppnar en tidning eller lyssnar på Radio och TV kommer någon dessa till tals.

Här nedan ett exempel av en av de värsta Sofia Mirjamsdotter; ”Lika obehaglig är den allt mer accepterade förklaringen till detta påstådda tillstånd. Att det skulle bero på invandringen. Det finns en uppenbar förklaring till att vi hamnat här. Förklaringen heter Sverigedemokraterna, och deras genomarbetade, långsiktiga och tålmodiga strategi för att sprida dessa påståenden och få människor att tro på dem.”

En person som på heltid sysslar med att studera samhällsutvecklingen och uttalar sig på detta sätt kan helt enkelt inte vara mentalt frisk. Och tyvärr ”bärs” medierna upp av dessa sjuka individer.

Den regering som efterträder den nuvarande måste om den vill kallas demokratisk stryka allt massmedialt stöd från budgeten.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

……………………………………………………………………………………………………

Snart lever Olle Ljunbeck, jag och många, många andra farligt om EU:s förslag om att kriminalisera migrationskritiker blir verklighet. Här ligger Orwell 1984 i lä, för förslag finns att spärra in oss för psykiatrisk vård. Aprilskämt, nej, nej!

Kanske är det Frau Merkels avskedspresent till folket som vänt henne ryggen? För vår statsminister är detta en skänk från ovan, när hans floskler inte längre fäster.

En advokat som samarbetar med en EU-domare har läckt information om ett planerat nytt lagförslag i EU som ska ge polisen rätten att gripa, förhöra och sedan överlämna migrationskritiska privatpersoner och journalister till psykiatrisk utvärdering som kan leda vidare till sluten psykiatrisk vård.…” https://newsvoice.se/2019/12/lagforslag-migrationskritiker-psykiatrisk-vard/

https://nyadagbladet.se/utrikes/lacka-fran-eu-advokat-ny-lag-kan-kriminalisera-migrationskritik/

Advokaten vars identitet inte kan offentliggöras med hänvisning källskyddet berättar att denne via EU-domaren tagit del av informationen om ny lagstiftning som skall göra det svårt och i vissa fall olagligt att kritisera invandringen till EU och det europeiska befolkningsutbytet. https://nyadagbladet.se/utrikes/lacka-fran-eu-advokat-ny-lag-kan-kriminalisera-migrationskritik/

5 tankar kring ”Om den tredje statsmaktens svek, som snart kan spärra in oss migrantkritiker!

 1. Det förklarar ju den inkompetens som de flesta Psykintagen redan idag har. Detta med tanke på att man ”botar” inte sjuka utan håller de igång med undermålig medicinering. Detta för att inte själv bli ”prickad” som läkare. Man törs inte medicinera efter patientens behov utan man får den medicin som ”täcker” eventuella konsekvenser för läkaren. Därför får ALLA svag medicinering som gör att man blir aldrig färdigbehandlad.

 2. Det är värre än så. Jag läste just igenom FokusKina [1] artikel om ”Europeiska Unionens Kinastrategi”. Hela strategin osar mycket fränt av gammalt europeiskt kolonial och stormaktstänkande, må det vara Stormaktstiden, Romarriket eller Hitlertiden. Makten framför allt, – bara det är vi som har makten. Kina skall tämjas och underordnas tycker man, till att följa européernas regler och system. Man yrar om ”försämringar som skett för de mänskliga rättigheterna i Kina, speciellt i Xinjiang” men verkligheten är för oss som bor i Kina att Kina leder välden i mänskliga rättigheter, vilket även har prisats av 50 FN nationer alldeles nyligen, leder i folkstyre, leder i utveckling, leder i nästan allt, medan i Sverige och Europa alltmer faller i misär genom en ohållbar massinvandring av personer som redan misslyckats i sina egna hemländer. Kina är en framgång, fredligt och harmoniskt, en utveckling som saknar motsvarighet i världshistorien, medan EU, Sverige och USA tycks närma sig ett inbördeskrig, med fattigdom, hunger, död, lidande, skjutningar och våld.

  [1] http://svekin.org/2019/europeiska-unionens-kinastrategi/

  1. Citat från sista stycket i artikeln: ”Sammantaget kan konstateras att EU:s nya Kinastrategi präglas av en större realism. EU ska fortsätta sitt nära engagemang med Kina men med högre krav på ömsesidighet och verkliga eftergifter från Kina speciellt vad avser ekonomisk likabehandling och marknadstillträde. Ambitionerna att påverka Kina inom området mänskliga och politiska rättigheter och styrelsesystem är förvisso lovvärda, men det tycks i alla fall i den nuvarande strategin som att dessa strävanden kommer att spela andrafiolen till de ekonomiska relationerna.”

   Om mänskliga och politiska rättigheter borde EU lägga samma energi på hemmaplan som mot Kina. ”Rättigheterna” krymps för EU:s kritiker, som sett avsikten bakom ledarnas mänskliga rättigheter och det lika värdet.
   I min lokaltidning ”Östergöta Correspondenten” är jag numera under ”Ordet Fritt” persona non grata efter att ha varit flitig skribent under många år. Vilket många samhällskritiker har fått erfara, numera är ordet bara fritt för de korrekta.

   1. Citat, ord och ord. Är det verkligen vad vi iakttar. Några citat att begrunda.
    –- ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”
    — ”Ord är bara ord, och ord kan formas tills de döljer idéer i förklädnad.”
    — ”För att hitta sanningen, observera vad folk gör, lyssna inte på vad dom säger.”
    ”likabehandling och marknadstillträde” för Huawei, till exempel?
    De två första citaten är från Josef Goebbels, det sista från Dwight Eisenhower.
    ”Likabehandling”? Som svenska journalisters pack-drev mot kineser vi ser dagligen i svenska media, helt byggda på falska uppgifter utan varje verklighetsanknytning. Inte sedan 1933 har vi sett något så falskt. Det rimmar väldigt illa med texten i artikeln, men det låter ju fint – i ord. Var finns handlingen. Att bo i Kina, egen erfarenhet från båda sidor, är ett drömrike jämfört med Sverige och Europa, speciellt när det gäller mänskliga rättigheter, frihet, folkstyre, och privatliv.

Kommentarer är stängda.