Pisa minus 11 % och kommunernas skattebas sjunker

I Pisa undersökningen deltog inte 11 % av nyanlända 15-åringar, risken är nu stor att denna bortplockningsiver sprider sig till andra områden.

Steget Efter illustrerar på twitter.

Henrik Sundström på Facebook gör en beräkning för kommunernas astronomiska pedagogiska kostnader.

”De 11 procent nyanlända 15-åringar som inte fick vara med i PISA kan tjäna som en illustration över varför kommunerna är i ekonomisk kris.
Kommunernas totala kostnad för pedagogisk verksamhet i landet 2017 var 276 miljarder kronor. Det finns nästan ingen kommunal verksamhet som är så volymberoende som pedagogisk verksamhet, 200 barn är i regel dubbelt så dyrt som 100 barn.
Om vi för enkelhets skull utgår ifrån att nyanlända barn behöver lika mycket resurser som barn födda i landet (sannolikt en underdrift, de flesta kommuner prioriterar resursfördelningen efter socioekonomi), och att det finns 11% nyanlända i skolsystemet som helhet, så kostar därmed den pedagogiska verksamheten för nyanlända ca 30 miljarder kronor, som till största delen belastar kommunernas resultat.
Kommunernas skattebas består i det närmaste helt av arbetsinkomster. Eftersom nyanlända familjer i mycket ringa omfattning förvärvsarbetar, så har kommunerna ingen motsvarande skatteintäkt. Staten betalar en ersättning till kommunerna som delvis täcker merkostnaden, men bara under två år. Efter att den tvååriga etableringstiden har gått ut, då statens etableringsbidrag till kommunerna upphör, så måste de 30 miljarderna därför hämtas på annat håll.
Jämförelsevis så var kommunernas hela kostnad för försörjningsstöd drygt 11 miljarder förra året, dvs enbart kostnaden för pedagogisk verksamhet för nyanlända var tre gånger högre.

4 tankar kring ”Pisa minus 11 % och kommunernas skattebas sjunker

 1. Pisa hit och ”pissa” dit! Om något som vore intressant är väl HUR MYCKET har den ”svenska” genomsnittliga Intelligenskvoten (IQ) sjunkit, som en effekt av Migrationen? Vi närmar oss mer och mer ett ”normalt” U-land och ingen kursändring i sikte, medför inte det att DE har diskvalificerat sig som politiska företrädare, ALLA 7?

  1. Du tar upp en viktig fråga inför framtiden, risken för sjunkande intelligens. Visserligen kan klokskap kompensera, men med fortsatt invandring, där ”giftiga” kusingiften är legio, så ser det mörkt ut. Men detta gynnar den globala finansmaffian, ju dummare vi blir, ju lättare blir vi att styra och manipulera.

 2. Själv tror jag Sverige går mot en krasch, politisk, ekonomisk, ideologiskt och samhälleligt. Man bara målar över hela tiden. Arbetslösheten sägs vara 7.1%, men lägger man till alla de som sitter på meningslösa skattefinansierade pappersvändarjobb liknar det mer 40% till 50% sett från där jag sitter. Sedan har politikerna och deras lakejer i media lyckats reta upp Sveriges viktigaste framtida handelspartner Kina, och man sitter i knät och suger på tummen när det gäller militärdiktaturen USA. Kapital och kompetens flyr landet. Det går ju bara inte längre att bygga företag och jobb i Sverige. Propagandan i statliga och statligt finansierade media flödar och kraschar all meningsfull debatt, för att inte nämna ekonomin. Skatterna börjar skena, även om det inte finns mer att ta, fattigdomen breder ut sig, och samtidigt är en eller två yngre generationer utestängda från att skaffa sig ett eget hem och framtid. Ju tidigare kollapsen kommer, ju lättare kommer det att bli att bygga ett nytt samhälle, men inte mycket hopp där.

  1. Det nya samhället blir väl ett lydrike under den globala elitens FN, där EU redan har föst in oss tack vare nyttiga idioter till politiker.
   Ständig rea råder på landets tillgångar och när botten går ur ekonomin så sitter medelklassen fast i skulder med överbelånade bostäder.
   Riksbankens minusränta är en fiffig lösning på landets problem, som givit en falsk hökkonjunktur innan stupet.

Kommentarer är stängda.