”Uppgifter: Telenors 5G-start orsakade huvudvärk”

Av Mona Nilsson  Strålskyddsstiftelsen den 5 oktober, 2019 https://newsvoice.se/2019/10/telenor-5g-start/

Reklamaffisch med 5G-sändare från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

När Telenor startade 5G från basstationer på taket till sitt huvudkontor fick anställda i närområdet huvudvärk. Telenor hävdar, trots de direkta skadeverkningarna, ändå att 5G är ofarligt.

Det var i mitten av september som Telenor startade 5G från taket på sitt huvudkontor strax utanför Oslo med två nya 5G-basstationer. Den ena basstationen sänder på 3,6 GHz och den andra sänder med 26 GHz och är en del av ett större forskningsprojekt i samarbete med EU som kallas 5G-VINNI.

Direkt efter starten fick flera anställda hälsoproblem i form av kraftig huvudvärk. Detta enligt en person som kontaktat tidningen Resett och som själv arbetar i  området och vars kollegor drabbades av huvudvärk. Eftersom hälsoproblemen kom så direkt efter igångsättandet av 5G är det rimligt att anta att det finns ett samband, i synnerhet som 5G-VINNI basstationen sänder mycket stark strålning, skriver Resett.

5G-start i Genève orsakade huvudvärk, tinnitus mm

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att Swisscoms start av 5G i Genève också direkt orsakade svår huvudvärk och andra symtom bland närboende till basstationer för 5G. Den 18 juli 2019 rapporterade den schweiziska tidningen L’Illustré om att två män som bor i samma område i Genève direkt fick liknande hälsoproblem. I artikeln beskriver de två tidigare fullt friska männen, 29 respektive 50 år, att de fått sömnproblem, tinnitus, och huvudvärk samt tryck över bröstet (hjärtbesvär).

Ericssons 5G-teknik

Både Telenor och Swisscom har meddelat att de använder svenska Ericssons 5G-teknik. Ericsson meddelade i april 2019 att Swissom till 100% använde Ericssons 5G-teknik när 5G startades.

Ericsson har också för över ett år sedan redovisat att 5G kommer att orsaka en så kraftig ökning av mikrovågsstrålning att 5G inte kan byggas ut i länder med lägre gränsvärden som skyddar människor bättre än i Sverige om inte dessa länder kraftigt höjer gränsvärdena.

Därför har bland annat Bryssel i Belgien övertalats att kraftigt försämra skyddet för invånarna för att 5G ska kunna byggas ut.

5G-experiment orsakar ohälsa i Sverige

Strålskyddsstiftelsen har också nåtts av rapporter från människor i Sverige som rapporterar nya symtom som de kopplar till att 5G testas i deras boende- eller arbetsområde. Symtomen som rapporterats i Sverige under våren som sammanfallit med start av 5G-tester innefattar tinnitus, tryck i trumhinnan, onormal trötthet, sömnsvårigheter, brännande känsla i huden, stickningar i huden, känsla av uppvärmning inombords, koncentrationsproblem, yrsel, stickningar i ögonen, synrubbningar, muskelsvaghet, huvudvärk.

Pressmeddelande: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen”

……………………………………………………………………………………………………….

När producenter, politiker säjer att något är ofarligt, då skall vi dra öronen åt oss. Ingen har väl glömt neurosedyn, asbest, opiater…

Klimatet skall vi vara rädda för, men inte för gifter och mickrovågstrålning som gör oss sjuka och dödar.

Från en vän som aktivt kämpar med myndigheter som har dragit undan mattan för alternativa läkemedel kommer detta mejl.

”Hej Harriet!

Bra av Samhällsnytt att lyfta frågan om 5G.
”Big Pharma” och hela etablissemanget beviljar sig själva problemformulerings- och tolkningsföreträde. Både statsledning och ”Big Media” verkar stå på deras sida.
De har fastslagit att 5G är ofarligt. Punkt!
De påstår att vetenskapliga bevis om dess farlighet saknas. 
Att SVT tar parti för etablissemanget är i sin ordning.
Vårt land verkar styras av ett materialistiskt sinnat team.
Om de ser att verkligheten krockar med deras karta, så tycks de vilja rita om verkligheten, genom att tänja på sanningen.
Bra gjort av Vågbrytaren att ordna detta seminarium.”

https://samnytt.se/konferens-tog-upp-fragan-om-riskerna-med-mobilstralning/

Till sist från nyhetssajten Alfheimer;

Ny undersökning: över hälften av schweizarna är emot 5G► En nyligen genomförd opinionsundersökning visar att 54% av befolkningen i Schweiz är emot utbyggnanden av 5G. 58% befarar att 5G är hälsofarlig och 45% att 5G orsakar cancer. Undersökningen sägs vara ett dråpslag för telekomindustrin

14 tankar kring ””Uppgifter: Telenors 5G-start orsakade huvudvärk”

 1. Varje ”5G pelare kan sända ut med effeker på MILJARDER WATT. Det sitter oftast 3 – 6 pelare vid varje utplacering. I Örebro finns det nog mer än 500 stycken. Idag går mobilerna på milliwatt och med 5G ökar väl strålningen 1 TRILLION gånger mer, som varje pelare sänder ut! Vi dör som flugor om effektökningen stämmer, jämfört med dagens 3 & 4G. Man har smugit i gång 5G redan nu och finns det någon/några som fått känningar av dessa enorma effekter, blogga ut det då. T.ex. hos Harriet.

  1. Struntsak. Det är tvärt om därför att 5G kan rikta energin i en bestämd riktning. Du kan experimentera själv. Ta med en ficklampa ut en mörk natt, rikta den mot något 100 meter bort och se hur föremålet lyses upp. Detta är 5G. Skruva nu av reflektorn och se hur mycket samma föremål lyses upp. Nu har du 4G. Så – fundera på hur mycket starkare lampan i ficklampan måste vara för att lysa upp föremålet lika bra utan reflektor som den gjorde med reflektorn monterad. Där har du skillnaden i styrka. Sedan finns det inget som heter ”pelare” i 5G systemet, det heter ”array” antenner. ”Pelare” är ett slang uttryck för antennerna som används i 4G och tidigare system. Dom består av ett antal antenner monterade ovanför varandra som på så sätt sprider ut radiovågorna i horisontalplanet, likt en framlykta på en bil. Maxeffekten på en 4G mobil är 200 MW, alltså 1/300 del av en 60 watts lampa. Eftersom 5G arbetar på mycket kortare avstånd behövs dramatiskt mindre effekt, även på basstationen. Styrkan minskar med kvadraten på avståndet. Eftersom basstationen har mycket effektiva och riktningsbara antenner, behövs kanske bara en hundradel av mobiltelefonens effekt. Dom som fått ”känningar” av 5G är bara trollen och kultmedlemmarna. Kina har nu 40,000 basstationer i drift, och ingen har får ”känningar” ännu. Dessutom vet vi att dessa kultmedlemmar får ”känningar” även om en basstation inte ens är i drift, och det bara genom att se på dom.

 2. Bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter, lönsam verksamhet, andra medborgarskap och uppehållstillstånd, inkomstobligationer och konstobjekt.
  Bara gå till [url=right-invest.com]right-invest.com[/url]!

 3. Det svenska folket kräver att 5G ska gå för full effekt inne i Riksdagen, när alla är närvarande. Om ni inte vill bli utsatta för 5G, då vill inte vi det heller. Sedan kan NI montera ned dessa ”dödsmaskiner” då de är avsedda till att skada oss men inte ER, politiker.

  1. I Bryssel ville inte politiker att det skulle köras för fullt med 5G. Konstigt om strålningen nu är så ofarlig. Samma diskrepans fanns mellan mångkulturellt och vackert prat hos medelklassmammaor och handling i verkligheten, när invandrarungar skulle in i klassrummet då flyttade de raskt sina barn. (Studie från Örebro universitet). Samma hyckleri på alla samhällsområden. Vänsterns alla fina och goda människor är så fina. så de kan inte smutsa ner sig i verkligheten.

   1. Just det ”politikerna” i Bryssel, vilka hade utsatts för ett hets- och skrämseldrev av aktivister, precis samma fenomen som när det gäller mångkulturen i Sverige, den är ju fredlig och lönsam och berikar hela samhället, eller hur, så säger ju aktivisterna. Sedan är det inte fråga om någon ”strålning” utan samma exponering av radiovågor som vi utsatts för i omkring 100 år, utan att någon kunnat påvisa några effekter eller påverkan alls. Sedan är det ett tekniskt faktum att den exponeringen minskar väsentligt med 5G jämfört med tidigare och nu tillämpande system som 4G. 5G går i viloläge, slocknar, när det inte är i bruk, och basstationerna fungerar så att antennerna (kallas array antennae) riktar radiovågorna mycket exakt mot användaren, ungefär som man riktar en ficklampa, och endast användaren exponeras. Dom här aktivisterna har liknats vid medeltidens häxprocesser, när vidskepligheten regerade, och det stämmer.

    1. Tar till mig dina upplysningar, men jag är inte övertygad om mickrovågsstrålningens ofarlighet. Tänker främst på små barns outvecklade och sköra hjärnor som tidigt utsätts för strålning. Rapporter om ökning av hjärntumörer kommer med jämna mellanrum med koppling till den nya tekniken. https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
     https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
     Tyvärr är det först i backspegeln som samband kan bli tydliga mellan sjukdom/skador och ämnen utifrån. Innan dess är det oftast en kamp mellan starka intressenter och ”drabbade” medborgare med sina organisationer. Att göra långtidsuppföljning mellan olika gruppers användningsfrekvens är mkt svårt eftersom ingen kan helt undvika radovågorna i sin vardag. Min uppfattning om sjukdom är dels genetiska anlag, som kan förvandlas till sjukdom genom ngt ämne/agens utifrån, beroende på individers olika känslighetsgrad.

     1. Först, och igen, det rör sig inte om någon ”strålning”, det är bara vad de vidskepliga kulterna har valt att kalla det i propagandasyfte för att försöka skrämma upp folk. Det har inte kommit några rapporter alls om några hjärntumörer, tvärt om, vetenskapliga bevis insamlade under över 70 år bevisar motsatsen. Det finns ingen ökning. Däremot har dessa kulter försökt sprida förfalskad information om motsatsen. Den backspegeln finns, och går tillbaka omkring 100 år. På samma sätt finns det flera långtidsuppföljningar. Sant, individers genetiska känslighetsgrad varierar, men här talar vi om underlag på hela befolkningar, alltså i till exempel UK, om att 60 till 70 miljoner personer och under fem eller fler generationer bevisligen inte påverkats. Att göra långtidsuppföljning mellan olika gruppers användningsfrekvens är är inte alls svårt. Före 1994 fanns inga mobiler, men cancerfrekvensen har inte ändrats under det efterföljande nära 40 åren trots att användningen ökat dramatiskt, det omfattar alla grupper i samhället. Dessutom, som jag försökt förklara, genom den nya designen på 5G minskar exponeringen mycket dramatiskt eftersom systemen släcks ner när dom inte brukas. Den som känner rädsla för den exponeringen borde alltså kräva 5Gs införande omgående för att minska någon eventuell påverkan.

     2. I denna fråga har vi inte samma uppfattning, trots ditt kunnande. Källors avsändare kan diskuteras från både alarmister och telecom industrin, från ökade risker till inga risker alls.
      Farligt eller ofarligt får framtiden utvisa.

     3. ”Uppfattning”, OK, men om man ställer ”uppfattning” mot 100 års vetenskap och hundratusentals välutbildade, vilken skall man tro på. Mitt val är klart.

  2. Jag skulle bli synnerligen förvånad om inte man krävde förtur när det gäller att installera 5G på alla platser där politiker arbetar. 5G är en av nyckelkomponenterna till ett framtida välfärdssamhälle och utveckling. Sverige var en gång vida erkänt ett av världens ledande ingenjörsländer. Sett utifrån ser landet nu mer ut som förståndshandikappat och efterblivet. Jag har beskrivit det i en artikel, ”Landet som blev funktionsnedsatt” https://www.globalpolitics.se/blev-landet-sverige-funktionsnedsatt/ Det är helt otroligt att se hur modern teknologi flyter in i samhället i Kina och snabbt accepteras i motsats till Sverige. Jag har en kvartersrestaurang i närheten, driven av en 85-årig dam, och hon servrar endast traditionell hemlagad mat. Industritillsatser är strängt bannlysta, allt lagas från råmaterial. ”Kassa apparaten” har två komponenter, en papplåda för dom som vill betala kontant, en vanlig mobiltelefon för elektronisk betalning. Man frågar hur mycket det kostar, hon säger kanske 15.50, det slår man in det på sin egen mobil, håller upp den mot hennes, det säger ”bip” och notan är betald. Samma mobil använder hon för att köpa råmaterial, på samma sätt. Vid slutet av dagen trycker hon på en icon på mobilen, och skrivaren (WiFi ansluten) skriver ut en dags rapport. På samma sätt kan hon få vecko-, månads- och årsrapporter. Allt sköts av ett företag nu anslutet via 4G. Hur fungerar det. Det har hon ingen aning om. Det var hennes dotters son som satte upp systemet, och det fungerar ju, och är så enkelt. Taxi har samma system, man betalt via chaufförens mobil. Hallå – Sverige????

 4. Den så kallade ”strålskyddsstiftelsen” är inget annat än en privat vidskeplig lobbyorganisation som drivs av ett antal personer helt okunniga och outbildade i ämnet. Den har liknats vid medeltidens häxprocesser och kulter och liknande Jim Jones – The People’s Temple, Charles Manson – The Family, David Koresh – Branch Davidians, Shoko Asahara – Aum Shinrikyo, Heaven’s Gate Cult och Hale Bopp, eller Erich von Däniken. Dom har även utsetts till ”årets förvillare. Just nu är omkring 40,000 basstationer i drift i Kina, och inte ett enda tecken på några problem. Människan har även utsatts för dessa radiovågor i över 100 år utan att några medicinska effekter har kunnat iakttas. Däremot finns det många inbillade sjuka. Dom har blivit sjuka bara vid synen av en basstation, även om den inte varit drift. Vad som hänt i Belgien och Schweiz är resultatet av politiska vidskepliga drev, det har inget med vetenskap att göra. När det gäller neurosedyn eller asbest fans ingen hundraårig erfarenhet. Det har vi här. Sedan är det inte frågan om någon ”strålning” alls, utan exponering av radiovågor. ”Strålning” är något helt annat, som radioaktiv eller röntgen strålning. Den kan vara farlig, och är av mycket annorlunda styrkor. Ingen har ”fastslagit att 5G är ofarligt”, men däremot att vi har åtskilliga generationer erfarenhet att det inte har några effekter alls på människan. Lögn. ”hälften av schweizarna är emot 5G” Den kan bäst jämföras med Tredje Rikets propaganda. En liten hyperaktive vidskeplig klick vill stoppa det på icke-vetenskapliga utan känslor grunder. Vi vet att denna exponering inte orsakar cancer. Det har kunnat bevisas med data över 70 år. Sant, vidskepligheten och dessa kulter är ett dråpslag, inte mot telecom industrin, utan mot ett lands framtida utveckling och välfärd. Dom bör snarast åtalas.

   1. Detta har inte så mycket att göra med att ”tänka” utan det är tekniska och vetenskapliga fakta. Det är mitt hemmaområde, både fysiskt, tekniskt och medicinskt där jag har omkring 50 års erfarenhet.

Kommentarer är stängda.