Hur skattebetalda arbeten skapas ?

Det förklarar Jan Ivarson i detta skarpsinniga gästinlägg:


”Våra rikspolitiker anser att Sverige behöver importerad arbetskraft. De har lovat Europas lägsta arbetslöshet men har gett oss en bland de högsta. Politiker har öppnat landet för lågutbildad invandring trots att arbetslösheten är hög. De har lagstiftat så att import av arbetskraft är möjlig för företag. Dessa får hämta hit vem de vill om de anställs. Så här kan det gå till när landet får fler skattebelastande jobb.
Ett assistansbolag i Sverige med goda kontakter i t. ex Irak söker efter familjer med funktionshindrat barn som vill komma till Sverige. Bolagen har inte sällan ägare med utländsk anknytning. Ett av bolagen ser vid granskning ut att ha upp mot 200 ärenden. När bolaget funnit ett barn, tas en av föräldrarna hit för anställning i bolaget. Det finns misstankar om att föräldern kan få betala bolaget svart för att få jobbet. Efter en tid i Sverige kan föräldern ta hit hela sin familj enligt nuvarande lag. När familjen är på plats med sitt handikappade barn söker den assistansersättning hos Försäkringskassan. 
Då ansökan godkänts kan en av föräldrarna arbeta som assistent åt sitt barn och assistansbolaget har fått en ny kund som betalas av Försäkringskasan. Både familjen och bolaget tjänar på ruljansen, även kommunen som fått nya kommunskattebetalare.

Fördelning av kommunalskatt i Sverige är så inrättad att alla kommuninvånare ger kommunen kommunalskatt som riksdagen tar in och fördelar, oberoende av om invånarna har inkomst eller inte! Man kan ana att det är ägnat att minska oviljan i kommuner att ta mot svåranställbara nysvenskar.

Våra rikspolitiker gör vad de kan för att hjälpa världen med svenskarnas skattepengar. Svensk lagstiftning genomsyras av regler för att stimulera olönsam invandring med främmande värderingar. 

Eftersom befolkningen i Sverige ökar ca tio gånger mer än den ekonomiska tillväxten per capita, blir det fler som skall dela på statens kaka. BNP per capita ökar 0,1 % och befolkningen 1 %.

Därför får svenskar det successivt sämre med årliga nerdragningar i välfärden. Det visas i vården och i en tredjedel av kommunerna som närmar sig konkursnivå och tvingas dra ner på bl. a. äldrevården. 
Migrationsverket känner till hanteringen och kallar den cirkeltillstånd. Eftersom det är skattepengar som inte direkt påverkar svenskars inkomster, får vi räkna med att politikerna låter det hela fortsätta så länge de får röster. Vill vi ha en ändring, måste vi rösta annorlunda i riksdagsvalet.
Expressens redaktör Anna Dahlberg skrev om frågan som hon kallar absurd. Artikeln publicerades i nätversionen den 29 september: Så möjliggjorde alliansen ”brukarimport” till Sverige. 

Jan Ivarson Politiskt obunden”

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sa-mojliggjorde-alliansen-brukarimport-till-sverige/

Är det någon som tror att migrationsverkets cirkeltillstånd enbart beror på en naiv statsminister och en förblindad Allians som mentalt sitter fast i EU:s alla friheter?

Kanske är det så med majoriteten av politiker, att de har undermåliga kunskaper om allt mellan himmel och jord, från dåtid till nutid, utan verkliga erfarenheter från golvet i arbetslivet.
Om man dessutom är omgiven av Ja-säjare med samma grunda kunskaper, då är man ett lätt byte för globala lobbyister och inga spärrar finns mot stormaktshybris om världshumanitet och nu också fossilfritt leverne.
Landets medborgare är bara ett otyg, som de tvingas smörja vart 4:e år och då gäller det att importen fortgår, så valunderlaget fylls på, när allt fler genomskådat floskelbravaderna, där statsministern tycks vara ohotad.