”Sverige styrs på ett dåraktigt sätt”

Det Nya Sverige är rubriken på en artikelserie i SvD.

Utgångspunkten för granskningen är sociologen Hans Zetterberg, som dog för några år sedan. I sitt arbete frågade han sig, vem/vilka bestämmer i samhället? Han delade upp samhället i sex olika sfärer, nämligen

– statskonst

– näringsliv

– konst

– civilsamhälle

– religion

– vetenskap

Först kommer ”statskonsten” där ekonom Carl Hamilton intervjuvas av journalisten,  Susanna Popova, då jag emellanåt tyckt om det hon har skrivit, så tog jag mig an artikeln, med den lockande rubriken ”Sverige styrs på ett dåraktigt sätt” med förklaringen ”Ingenstans har de styrande valt så extrema lösningar som i Sverige” för här råder inget lagom längre och den gamla självbilden är falsk.

CH behandlar fyra områden där politikernas dåraktiga beslut har fått svåra konsekvenser för landet. Sverige är extremt beträffande

-den ekonomiska politiken

-välfärden

-försvaret

-invandringen

 Politikerna har bara kört vidare och genomfört skadliga reformer, trots varningar från erfarna och kloka personer. ”Ingenstans har de styrande valt så extrema lösningar som i Sverige. Nästan alltid grundat i teoretiska modeller och en romantisk övertygelse att veta vart historien är på väg.”

Vilket jag anser orsakas av ringa arbetslivserfarenhet och utbildning, jämfört med gamla politiker. Partiledningarna styr med järnhand och slänger regelbundet ut medlemmar med verklighetsbaserad klokskap.

Den 500 % räntan tas upp som skulle försvara kronkursen, som sedan föll ihop. Kommunaliseringen av skolan följer samma mönster, liksom övertro på marknaden, där offentliga åtaganden stöptes om till en låtsasmarknad med brukare, kunder, konsumenter.

Han anser att den största motsättningen går mellan individ och samhälle, där ”den otyglade individualismen har fått övertag på allt fler områden och förstör gemenskapsvärden. Traditionella strukturer slås sönder.”

I dag framställs motsättningen mellan liberaler och nationalister. Vi har minsann till leda fått höra om GAL och TAN uppdelningen, där nationsvänliga beskrivs som traditionella, autoritära nationalister, till skillnad från de globala, antiauktoritära liberala. Där uppdelningsmakarna får de liberala att låta betydligt snällare.

CH säger ”Jag tror den analysen är bristfällig. Den auktoritära reaktionen är bara den extrema yttringen av en betydligt större rörelse som vill försvara gemenskapsvärden som är centrala för ett bra liv….”  

CH hamnar i mitt tycke också rätt beträffande medierna, som i stället för analys av samhällsproblemen snabbt delar in oss i hjältar och skurkar i sann hollywoodanda.

Sammanfattningen är enkel, politikernas självgoda intentioner på alla fyra områdena har skitit sig!! Tyvärr har väljarna släppt dårarna loss!

Då är det inte konstigt att SD kom in i riksdagen 2010 och är i de senaste opinionsundersökningarna det näst största partiet. Men det är de nazistiska rötterna som upprör 7-klöverns ledare, inte deras egna tillkortakommanden med extrema beslut som har blåst bort folks förtroende. Försiktighet och eftertänksamhet är inget för dagens politiker, som bara ser framåt och vill ligga i framkant. I ungdomsförbunden finns ingen näring för kloka egenskaper, bara knivskarp konkurrens.
Det är endast, när det handlar om SD som de unisont tittar bakåt, då är synfältet helt blokerat av Hitler med nazister.

Källa: https://www.svd.se/carl-hamilton-sverige-styrs-pa-ett-daraktigt-satt

PS. Här kommer en hälsning från Olle Ljungbeck, som åter visar på dåraktigheten hos vår nuvarande eller fd statsminister:

”Hur dum och kränkande får en f d statsminister vara?
Hur dum får en f d statsminister vara. ”Vi kan göra upp om andra frågor, Sjöstedt och jag – än de jag gjort upp om med Centern och Liberalerna”, säger Stefan Löfven!
Detta är ytterligare ett bevis på hur han tillåter sig förolämpa Jonas Sjöstedt. 
Sjöstedt skulle sålunda vara så dum att han kommer överens med Löfven om frågor som inte är av betydelse!
De frågor Löfven gjort upp med Centern och Liberalerna om, är ju också för Sjöstedt de viktigaste. Men i motsats till de sistnämnda vill inte Sjöstedt att de skall genomföras. DS.

5 tankar kring ””Sverige styrs på ett dåraktigt sätt”

 1. SÅ HÄR SKAPAR POLITIKER JOBB I STOLLARNAS LAND

  Först öppnar de gränserna för inflöde av oidentifierade personer från världens mest oroliga och lågutbildade områden med icke västerländska värderingar. För att underlätta politiken utestängs partier med annan åsikt från inflytande.

  I steg två ger de arbetsfri försörjning och förtur till bostad för återvändande krigare

  I steg tre får Säpo uppdrag att övervaka nya personer som utgör hot.

  Skolor får böter där det är stökigt. I vissa fall stängs de om de har bråkiga elever och lågt studieresultat.

  Tänk er motsvarande åtgärder för polisen i distrikt med mycket skjutningar och brottslighet.
  Först ger man polisen böter där det är mycket brottslighet.
  I andra hand stängs polisen i området om skjutningar fortsätter.
  Det är logiskt i stollarnas land.

  1. Kruxet är att dessa förvuxna barn har mycket svårt att klara studier på gymnasienivå, då förkunskaper saknas. Därför har Löfven vältrat över godkännandet på lärarna, som med all sannolikhet kommer att godkänna varje brunögd man, bara de ler snällt och säger Hej, Hej.

 2. Om det nu är ”de nazistiska rötterna som upprör 7-klöverns ledare” då måste man fråga sig: Varför har ni inte under de senaste 50 åren klagar på USA? USA har ju styrts av nazistiska rötter sedan mordet på JFK! Med andra ord så kontrolleras väl 7-klövern av just nazistiska rötter då de inte någon gång under dessa 50 år tagit avstånd från de amerikanska ”nazistiska rötterna”! Vad säger m? Ni är väl de som är de svenska ”experterna” på nazistiska rötter”?

Kommentarer är stängda.