Det politiska förfallet

Olle Ljungbeck ger i detta gästinlägg förslag på nödvändiga åtgärder för sjuklöverns politiker och gör upp med deras förljugenhet och dubbelmoral, när det handlar om muslimers krav på särbehandling. Brotten mot Svea Rikes Lag borde föranleda avgångskrav, men uteblir för alla sjuklöverns politiker är involverade i sveket mot medborgarna, som nu måste ta sitt ansvar den 9 september, för att få en förändring, som kan rädda landet från stupet.
……………………………………………………………………………………………………………….

”Det politiska förfallet är totalt och har passerat gränsen för vad vi medborgare kan och skall tolerera.

Gymnasielagen skäl för avgångskrav
Gymnasielagen borde vara slutet för regeringen Stefan Löfvens fortsatta existens. En sådan respektlöshet mot grundlagen, som inte minst Stefan Löfven och Annie Lööf visar upp är oförsvarbar hos den som har aspirationer på att vara riksdags- eller regeringsledamot. Men självklart borde medborgarna också enas om att inte rösta på övriga sjuklövern om man vidhåller de valsedlar som man tryckt upp inför valet.

Ökad smittspridning
Det politiska förfallet är inte bara totalt inom sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter utan det smittar också av sig på statliga och kommunala myndigheter, som vi inte minst under det senaste året kunnat konstatera.

Skrämsel, som avledande manöver
Sannolikt är detta ett tecken på att lågt intellekt och usel moral hos högsta ledningen (regeringen, riksdagen) sprider sig eller genererar mindre ansvars- och pliktkänsla till underordnade organisationer, som vi kunnat notera de senaste åren hos ett flertal myndigheter. För att dölja och skymma förfallet söker man förstora och skrämma medborgarna endera för sådant som egentligen är ofarligt eller åtminstone inte kan vara något hot mot nationen eller medborgarna.

Ett sådant exempel är t ex NMR.

Denna löjliga och infantila hop som av Säpo beräknas bestå av högst 300 organiserade individer, söker man nu, för att dölja massinvandringskatastrofen förbjuda, genom några upphittade paragrafer i Regeringsformen.

Varför tillämpar man inte dessa på de tusentals såväl reella som presumtiva invandrade terroristerna?

Islamiseringens banemän går under radarn
Nej, regeringens främste representant för lagstiftning, dilettanten och den totala nollan Morgan Johansson har aldrig närt en tanke på att förbjuda eller oskadliggöra de barbarer utifrån, som endast har ett mål – nämligen att förstöra Sverige som samhällsbildning och göra vårt land till en muslimsk stat där sharia och koranen skall ersätta vår grundlag.

Jag skall här – om ni (sjuklövern) inte klarar det själva eller är rädda för att visa medborgarna hur långt massinvandringskatastrofen – som ni är skyldiga till -förstört vårt land, visa på vilka åtgärder ni omedelbart bör vidtaga.

Åtgärder:

1. Upprätthåll lagen. Att med hävdande av nuvarande grundlag och allmän lagstiftning ge de svenska kvinnorna/flickorna tillbaka deras rättigheter avseende jämlikhet mellan könen, tryggheten som de är garanterade enligt dessa lagar.

Men också som grundlagen föreskriver ge invandrarkvinnor/flickor samma rättigheter genom att utplåna parallell- och klansamhällena, utvisa alla som bryter mot och tvingar kvinnor/ flickor att leva, vara och förhålla sig till sådant, som de motsätter sig eller strider mot våra grundlagsfästa och i allmän lagstiftning antagna värderingar.

Detta skall gälla alla områden i samhället, inget undantag för religionen islam, som verkar ha fått frisedel från Svea Rikes Lag av vänsterliberala politiker.

Inom islam finns en fruktansvärd ojämlikhet mellan män och kvinnor. Moskéer är ett sådant område, där kvinnorna särbehandlas på ett djupt kränkande sätt.

Trots min ateism anser jag att även religionen måste omfattas av jämlikhet mellan könen.   Nu har vi alla som är samhällsorienterade, dagligen kunnat se vilken okunnighet sjuklöverpartierna uppvisar vad gäller kännedom om samhället och dess lagar, men också oviljan att kräva efterlevnad av dessa hos invandrare.

FN deklaration mot all diskriminering av kvinnor
Därför skall jag tala om att det finns en FN- deklaration vid sidan om ”FN-deklarationen om mänskliga rättigheter” och som Sverige också undertecknat som säger att stat som undertecknat denna är skyldig att bekämpa all slags diskriminering av kvinnor – även inom religioner.

Så det är endast att sätta igång.
Det behövs ingen ny lagstiftning. Men varken statsministern eller Margot Wallström låtsas om den.  Utrikesministern är mer engagerad i införandet av fikastunder i säkerhetsrådet, en plats som kostade åtskilliga miljoner i mutor till diktaturregimer i utbyte mot röster. UD har sekretessbelagt alla handlingar i ärendet för att förhindra insyn.

2. Kontroll av rättsvårdande myndigheter bl a domstolar, DO, BO, JO etc. Det bör bl a göras klart för dessa att endast lagarna skall tillämpas vid rättsutövning.

Tillämpning enligt personligt godhetssyndrom, snällism eller tyckasyndom-ism hör inte hemma i en rättsstat, även om den aspirerar på humant världmästerskap.
Detta förhållningssätt verkar ha blivit det normala vid lagföring av framförallt invandrade mördare, våldtäktsmän, rånare, bil- och husbrännare etc. Utvisning bör vara en normalitet när det gäller brott där straffsatsen är fängelse.

3. Inse att Sverige nu har världsrekord i skottlossning/capita. I dag skjuts så gott som dagligen någon person av invandrade och kriminella unga män Det är endast en fråga om och när svenska medborgare drabbas av en förlupen kula eller får sitt hus sprängt av en ”olyckshändelse”.

Men inte nog med detta. Sjukhusen som borde vara våra tryggaste platser har nu ock-så drabbats av de banditer ni släppt in i landet. Sålunda har hitintills var tredje läkare utsatts för våld och hot att bli skjuten på sin arbetsplats. Men även annan sjukvårdspersonal är utsatt för samma terror. Namnbrickor är nu ett minne blott och har ersatts av en löjeveckande brosch.

Ni makthavare letar febrilt efter en lag som gör att ni kan förbjuda nazister!  Jag tar mig för pannan av ert oförstånd, med att sila mygg och svälja kameler, allt för att byta fokus från de verkliga problemen. Konsekvenserna av för stor migration utan krav på identitet och anpassning till värdlandets lag och seder.

Därmed saknar ni såväl omdöme som realism. Tyvärr har ni mer än nog av uppslag och idéer om hur man manipulerar folket för att dölja era egna fruktansvärda brott och tar Era idéer slut så tar Ni hjälp av konsulter, som vill få oss att tro på trygghet tillsammans, med brottslingar runt knuten.

4. Sätt stopp för åsiktsförtryck. Regeringens åsiktsförtryck har smittat av sig på myndigheter som skall hävda lagarna.T ex har diskrimineringsombudsmannen hävdat att åldring på äldreboende inte har rätt att neka att bli vårdad av person som inte behärskar vårt språk, utan har kallat dennes ovillkorliga rättighet för rasism! Men när en muslimsk, gammal kvinna eller man enbart vill bli vårdad av någon som kan deras språk och kultur, då ler hela vänstereliten och DO håller med. Brott mot kommunens likavärdesprincip sker varje dag. Minoriteters krav tillgodoses genast av tjänstemän av rädsla för att anklagas för rasism, som tom JO har deklarerat aldrig kan se mot majoritetsbefolkningen. Därför är Svennehora helt acceptabelt språkbruk.

5. Förbjud religiösa friskolor. Dessa är inte endast med skolinspektionens godkännande bas för extrem islamism med sharialag och koranen som grundläggande litteratur. De är också platser där kvinnor/flickor dagligen kränks och aldrig får ta del av vad vi innefattar i demokrati och mänskliga rättigheter. Barnombudsmannen är i stället för att vara en värnare av dessa rättigheter beskyddare av extrem islamism.

6. Förbjud förmildrande omständigheter vid straffpåföljdTrots att invandrare begår våld i form av mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som aldrig tidigare förekommit sker snarare att rätten ser förmildrande omständigheter i dessa brott och därför utdömer mildare straff än lagen föreskriver.

7.Sluta blunda för terrorister. Enligt Säpo har vi tusentals presumtiva invandrade terrorister som vilken dag som helst kan ställa till ett blodbad på svenska medborgare.

Trots detta får de både gå fria och utvisas inte ens om man kan bevisa att deltagit i såväl terrorism som avrättningar. Trots de enorma risker islamister, jihadister, salafister utgör finns det ingen annan grupp som politikerna jagar så som NMS och inte heller upprörs mer över. De ovan nämnda däremot får ostört skapa parallell/klansamhällen där sharia och koranen får ersätta svensk lag.

Kan vi (folket) under sådana förhållanden uppfatta dagens sjuklöverpolitiker som verklighetsförankrade eller tillräckligt omdömesgilla för att styra landet?

Undermåliga politiker
Det vi ser i dag av politiskt ledarskap är inte klokhet, mod, omtanke om folket och värnande av demokratin, tryggheten och välfärden. Det vi ser i dag hos sjuklövern är en degenererad hop av människor som är såväl intellektuellt som moraliskt undermåliga.

Mot stupet
De varken vill eller har förutsättningarna att återställa Sverige till ett tryggt och utvecklat samhälle. En degenererad grupp, som om de i kommande val får så många röster att de kan hävda rätten till regeringsmakten med hundraprocent säkerhet kommer att föra Sverige mot en allt djupare katastrof. Detta gäller alla partier i sjuklövern.

Privat exempel
Ett litet exempel. När jag för ett antal år sedan angrep Abdisiriak Waberi för hans terror mot flickor som rektor på Römosseskolan i Göteborg, anklagade moderaten Thomas Tobe mig för rasism etc och försvarade Waberi på alla sätt!

När denne Waberi i dag av ledande islamistorganisationer förordas som rektor för en islamistisk skola i Borås gör Tobes politiska kolleger (M) där, sitt yttersta för att förhindra att denne islamist återigen blir rektor och får fortsätta sina trakasserier. Kommunens politiker befinner sig närmare verkligheten, som Tobe flytt ifrån.

Tobe befinner sig nu iden högsta hierarkin inom M trots sitt förflutna!

Är det någon som på allvar tror att majoriteten av de inom sjuklövern som bär ansvaret för massinvandringen kommer att ändra politiken så den tjänar den nuvarande befolkningen?

Stefan Löfven, Ulf Kristersson , Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt och denne  Thomas Tobe har gemensamt vållat den värsta katastrof någonsin, för landet och dess befolkning.

Utan skuld
Sjuklöverns partledare är såväl intellektuellt underbegåvade, som moraliskt, mognadsmässigt långt under vad som borde krävas av de som skall styra landet. Fortfarande, trots att Sverige för var dag som går närmar sig den faktiska katastrofens gräns hör vi medborgare aldrig några ursäkter eller erkännande om deras enorma skuld.

Medskyldiga till förstörelse av landet
De medborgare som lägger sin röst på sjuklövern kan i framtiden inte svära sig fria från att ha medverkat till att slutligt ha förstört möjligheterna att återupprätta Sverige till det trygga välfärdsland det var före massinvandringen.

Politiker, som varken driver utvisningen av de 80.000 illegala, som vi en gång  lovats av regeringen Löfven eller driver utvisning av alla de invandrade individer, som gör sig skyldiga till brottslighet som innebär fängelse är presumtiva förbrytare och förstörare av Sverige!

Kom ihåg detta på valdagen!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

10 tankar kring ”Det politiska förfallet

 1. Angående ”300 klubben”. När man nedan ser namn som Barroso, José Manuel då kan man ana att EU var nog skapat i syfte att tas över av NWO. Alla 300 nedan är totalt underställda the NWO (The Nine with the Pindar at the top).

  THE BRITISH MONARCHY AND THE COMMITTEE OF 300 (AS OF SEPTEMBER 2016)
  CURRENT MONARCH AND SUPREME LEADER OF THE NWO: Queen Elizabeth II
  Abdullah II of Jordan
  Kerry, John Forbes
  Abramovich, Roman Arkadyevich
  King, Mervyn
  Ackermann, Josef
  Kinnock, Glenys
  Adeane, Edward
  Kissinger, Henry
  Agius, Marcus Ambrose Paul
  Knight, Malcolm
  Ahtisaari, Martti Oiva Kalevi
  Koon, William H. II
  Akerson, Daniel
  Krugman, Paul
  Albert II of Belgium
  Kufuor, John
  Alexander – Crown Prince of Yugoslavia
  Lajolo, Giovanni
  Alexandra (Princess) – The Honourable Lady Ogilvy
  Lake, Anthony
  Alphonse, Louis – Duke of Anjou
  Lambert, Richard
  Amato, Giuliano
  Lamy, Pascal
  Anderson, Carl A.
  Landau, Jean-Pierre
  Andreotti, Giulio
  Laurence, Timothy James Hamilton
  Andrew (Prince) – Duke of York
  Leigh-Pemberton, James
  Anne – Princess Royal
  Leka, Crown Prince of Albania
  Anstee, Nick
  Leonard, Mark
  Ash, Timothy Garton
  Levene, Peter – Baron Levene of Portsoken
  Astor, William Waldorf – 4th Viscount Astor
  Leviev, Lev
  August, Ernst – Prince of Hanover
  Levitt, Arthur
  Aven, Pyotr
  Levy, Michael – Baron Levy
  Balkenende, Jan Peter
  Lieberman, Joe
  Ballmer, Steve
  Livingston, Ian
  Balls, Ed
  Loong, Lee Hsien
  Barroso, José Manuel
  Lorenz (Prince) of Belgium, Archduke of Austria-Este
  Beatrix (Queen)
  Louis-Dreyfus, Gérard
  Belka, Marek
  Mabel (Princess) of Orange-Nassau
  Bergsten, C. Fred
  Mandelson, Peter Benjamin
  Berlusconi, Silvio
  Manning, Sir David Geoffrey
  Bernake, Ben
  Margherita – Archduchess of Austria-Este
  Bernhard (Prince) of Lippe-Biesterfeld
  Margrethe II Denmark
  Bernstein, Nils
  Martínez, Guillermo Ortiz
  Berwick, Donald
  Mashkevitch, Alexander
  Bildt, Carl
  Massimo, Stefano (Prince) – Prince of Roccasecca dei Volsci
  Bischoff, Sir Winfried Franz Wilhen “Win”
  McDonough, William Joseph
  Blair, Tony
  McLarty, Mack
  Blankfein, Lloyd
  Mersch, Yves
  Blavatnik, Leonard
  Michael (Prince) of Kent
  Bloomberg, Michael
  Michael of Romania
  Bolkestein, Frits
  Miliband, David
  Bolkiah, Hassanal
  Miliband, Ed
  Bonello, Michael C
  Mittal, Lakshmi
  Bonino, Emma
  Moreno, Glen
  Boren, David L.
  Moritz – Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
  Borwin – Duke of Mecklenburg
  Murdoch, Rupert
  Bronfman, Charles Rosner
  Napoléon, Charles
  Bronfman, Edgar Jr.
  Nasser, Jacques
  Bruton, John
  Niblett, Robin
  Brzezinski, Zbigniew
  Nichols, Vincent
  Budenberg, Robin
  Nicolás, Adolfo
  Buffet, Warren
  Noyer, Christian
  Bush, George HW
  Ofer, Sammy
  Cameron, David William Donald
  Ogilvy, David – 13th Earl of Airlie
  Camilla – Duchess of Cornwall
  Ollila, Jorma Jaakko
  Cardoso, Fernando Henrique
  Oppenheimer, Nicky
  Carington, Peter – 6th Baron Carrington
  Osborne, George
  Carlos – Duke of Parma
  Oudea, Frederic
  Carlos, Juan – King of Spain
  Parker, Sir John
  Carney, Mark J.
  Patten, Chris
  Carroll, Cynthia
  Pébereau, Michel
  Caruana, Jaime
  Penny, Gareth
  Castell, Sir William
  Peres, Shimon
  Chan, Anson
  Philip (Prince) – Duke of Edinburgh
  Chan, Margaret
  Pio, Dom Duarte – Duke of Braganza
  Chan, Norman
  Pöhl, Karl Otto
  Charles – Prince of Wales
  Powell, Colin
  Chartres, Richard
  Prokhorov, Mikhail
  Chiaie, Stefano Delle
  Quaden, Guy Baron
  Chipman, Dr John
  Rasmussen, Anders Fogh
  Chodiev, Patokh
  Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)
  Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
  Reuben, David
  Cicchitto, Fabrizio
  Reuben, Simon
  Clark, Wesley Kanne Sr. (General)
  Rhodes, William R. “Bill”
  Clarke, Kenneth
  Rice, Susan
  Clegg, Nick
  Richard (Prince) – Duke of Gloucester
  Clinton, Bill
  Rifkind, Sir Malcolm Leslie
  Cohen, Abby Joseph
  Ritblat, Sir John
  Cohen, Ronald
  Roach, Stephen S.
  Cohn, Gary D.
  Robinson, Mary
  Colonna, Marcantonio (di Paliano) – Prince and Duke of Paliano
  Rockefeller, David Jr.
  Constantijn (Prince) of the Netherlands
  Rockefeller, David Sr.
  Constantine II Greece
  Rockefeller, Nicholas
  Cooksey, David
  Rodríguez, Javier Echevarría
  Cowen, Brian
  Rogoff, Kenneth Saul “Ken”
  Craven, Sir John
  Roth, Jean-Pierre
  Crockett, Andrew
  Rothschild, Jacob – 4th Baron Rothschild
  Dadush, Uri
  Rubenstein, David
  D’Aloisio, Tony
  Rubin, Robert
  Darling, Alistair
  Ruspoli, Francesco – 10th Prince of Cerveteri
  Davies, Sir Howard
  Safra, Joseph
  Davignon, Étienne
  Safra, Moises
  Davis, David
  Sands, Peter A.
  De Rothschild, Benjamin
  Sarkozy, Nicolas
  De Rothschild, David René James
  Sassoon, Isaac S.D.
  De Rothschild, Evelyn Robert
  Sassoon, James Meyer – Baron Sassoon
  De Rothschild, Leopold David
  Sawers, Sir Robert John
  Deiss, Joseph
  Scardino, Marjorie
  Deripaska, Oleg
  Schwab, Klaus
  Dobson, Michael
  Schwarzenberg, Karel
  Draghi, Mario
  Schwarzman, Stephen A.
  Du Plessis, Jan
  Shapiro, Sidney
  Dudley, William C.
  Sheinwald, Nigel
  Duisenberg, Wim
  Sigismund (Archduke) – Grand Duke of Tuscany
  Edward (Prince) – Duke of Kent
  Simeon of Saxe-Coburg and Gotha
  Edward (The Prince) – Earl of Wessex
  Snowe, Olympia
  Elkann, John
  Sofía (Queen) of Spain
  Emanuele, Vittorio – Prince of Naples, Crown Prince of Italy
  Soros, George
  Fabrizio (Prince) – Massimo-Brancaccio
  Specter, Arlen
  Feldstein, Martin Stuart “Marty”
  Stern, Ernest
  Festing, Matthew
  Stevenson, Dennis – Baron Stevenson of Coddenham
  Fillon, François
  Steyer, Tom
  Fischer, Heinz
  Stiglitz, Joseph E.
  Fischer, Joseph Martin
  Strauss-Kahn, Dominique
  Fischer, Stanley
  Straw, Jack
  FitzGerald, Niall
  Sutherland, Peter
  Franz, Duke of Bavaria
  Tanner, Mary
  Fridman, Mikhail
  Tedeschi, Ettore Gotti
  Friedrich, Georg – Prince of Prussia
  Thompson, Mark
  Friso (Prince) of Orange-Nassau
  Thomson, Dr. James A.
  Gates, Bill
  Tietmeyer, Hans
  Geidt, Christopher
  Trichet, Jean-Claude
  Geithner, Timothy
  Tucker, Paul
  Gibson-Smith, Dr Chris
  Van Rompuy, Herman
  Gorbachev, Mikhail
  Vélez, Álvaro Uribe
  Gore, Al
  Verplaetse, Alfons Vicomte
  Gotlieb, Allan
  Villiger, Kaspar
  Green, Stephen
  Vladimirovna, Maria – Grand Duchess of Russia
  Greenspan, Alan
  Volcker, Paul
  Grosvenor, Gerald – 6th Duke of Westminster
  Von Habsburg, Otto
  Gurría, José Ángel
  Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
  Gustaf, Carl XVI of Sweden
  Walker, Sir David Alan
  Hague, William
  Wallenberg, Jacob
  Hampton, Sir Philip Roy
  Walsh, John
  Hans-Adam II – Prince of Liechtenstein
  Warburg, Max
  Harald V Norway
  Weber, Axel Alfred
  Harper, Stephen
  Weill, Michael David
  Heisbourg, François
  Wellink, Nout
  Henri – Grand Duke of Luxembourg
  Whitman, Marina von Neumann
  Hildebrand, Philipp
  Willem-Alexander – Prince of Orange
  Hills, Carla Anderson
  William (Prince) of Wales
  Holbrooke, Richard
  Williams, Dr Rowan
  Honohan, Patrick
  Williams, Shirley – Baroness Williams of Crosby
  Howard, Alan
  Wilson, David – Baron Wilson of Tillyorn
  Ibragimov, Alijan
  Wolfensohn, James David
  Ingves, Stefan Nils Magnus
  Wolin, Neal S.
  Isaacson, Walter
  Woolf, Harry – Baron Woolf
  Jacobs, Kenneth M.
  Woolsey, R. James Jr.
  Julius, DeAnne
  Worcester, Sir Robert Milton
  Juncker, Jean-Claude
  Wu, Sarah
  Kenen, Peter
  Zoellick, Robert Bruce

 2. Bravokören är intressant som fenomen. Att skriva till och för de redan frälsta är väl bra i sig. Men hur når man en bredare krets när man inte är etablerad?
  Eller kanske viktigare hur etablerar man sig? Jag präglades av Wallenbergarnas devis verka men inte synas Är de nya tiderna synas men inte verka? Jag tänker allt oftare på gamle kloke Shakespeare— Högt flyga orden blott tanken stilla står, ord utan tankar sällan himlen når

  1. Ja, hur man skall nå ut till fler funderar nog många på. Kanske inte Löfven, för ju fler som nås av S:s budskap gör att de faller allt längre ner.

 3. ”Det politiska förfallet” är nog bara en dimridå för politikernas intresse av att leda Sverige är väl lika med NOLL, hos alla partiledare. Kan det bero på att Alliansen (och de övriga) har sina ”fickor” fulla med pluring och då har man väl inget intresse längre att göra mer än nödvändigt. Helst vill man nog avgå och njuta av ”Det goda livet”.
  Kan det politiska förfallet vara relaterat till Vattenfalls köp av Nuon? Det visade sig enligt Svd att man betalade 53 miljarder för mycket för kolkraftsbolaget, enligt Vattenfalls egen rapport. Lägger vi till att Reinfeldt t.o.m. stoltserade i Tv med att det var den STÖRSTA KONTANTA affären som Sverige någonsin gjort. Varför gjordes ingen rättslig utredning kring denna affär?
  Antingen är Alliansen fullständigt inkompetenta och borde enbart p.g.a. denna förlustaffär stängas av från all framtida Politik på svensk mark eller så rånade Alliansen det svenska folket på 53 Miljarder. Kanske är det detta som nu visar sig då de flesta partitopparna ”floppar” och spelar dumma, ointresserade m.m. för man vill dra sig ur politiken. Det tror jag det om man har varit med och delat på ”bytet”. Det skulle ge alla 349 ledamöterna minst 100.000.000 kronor till var och en! M plockade väl det mesta förutom ”arrangören”. Det är väl därför partiledarna ”ser” så glada ut oavsett vad folket tycker. Mord finns det ingen preskriptionstid på. När ekonomiska brott begås av Riksdagens ledamöter mot det svenska folket (skattemedlen) där är ju preskriptionstiden satt till NOLL, p.g.a. man har genom egna konstruerade lagar gett sig själva immunitet! Som jag tidigare sa leder detta per automatik till korruption. Detta borde vara ett fall för Hösta domstolen, kan man tycka. Men åtnjuter man immunitet då är man också ”untouchable”. Därav kommer Det politiska förfallet att fortgå med att haverera det svenska samhället. Politikerna har kommit över SITT och har inget intresse av politik längre, punkt slut.

  1. Är det någon som vet hur dokumenten såg ut efter Nuon affären? Det blev så oroväckande tyst efter den gigantiska förlusten. Riksrevisionen sov den? Maud Olofsson försvann efteråt.
   Känns lite som Estonia mörkläggningen, bevis är bortsopade och folk tystnar och försvinner.

  2. Bra skrivit TT. Enligt rykten finns en mycket känd moderat som är med 300 klubben villkoret att få vara med är att man är god för minst en miljard dollar. Nuon affären sägs vara en del i det hela.

   1. ”Follow the money”, är visst förbjudet i denna skumma ”förlust” affär. Trots avrådan från flera experter, så genomdrev Alliansen den, med Maud Olofsson som ansvarig. Senare avgick hon och kvittrade visst hos Hillary Clinton i ngn kvinnoorganisation. Hur kan Carl Bildt ha fått ihop kosing till 300 klubben? Kan det vara Tack från Mellanöstern, Egypten (?) för transporten av militärfordon från det sönderfallande Sovjet på Estonia, som lägligt ”sjönk”. Skedde påfyllning från denna överbudsaffär, som gemene man såg inte var skälig? Finns det fler än signaturen TT, som vet mer? Länkar?

Kommentarer är stängda.