Löfvens humanitet, är bingo för salafister och terrorister

Att statsministern skulle ta del av Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och salifistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället”” är föga troligt. Han inväntar nog först Mattias Gardells recension.

Rapporten är författad av Dr. Magnus Ranstorp, Filip Ahlin, Peder Hyllengren och Magnus Normark vid Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) på Försvarshögskolan.

Intervjuer
”Vi har gjort ett 70-tal intervjuer, främst med myndighetsföreträdare från polisen, socialtjänster och kommuner. Även företrädare från civilsamhället och journalister har intervjuats. Därutöver har vi studerat den salafistiska närvaron i sociala medier och läst myndighetsprotokoll, för att nämna några källor. Vi började med de riktigt hårdföra våldsbejakande miljöerna och därefter deras sociala kontakter”  meddelar Ranstorp.

Resultat
Salafismen är en fundamentalistisk inriktning inom sunniislam, som vill återgå till Koranens ”värsta” verser. Salafismen  förespråkar död åt otrogna, hederskultur, där deras kvinnor och barn är en vara, som kan förbrukas som männen  och klanen vill, könssegregering är en självklarhet liksom homofobi och judehat. Förbuden skall efterföljas och den som inte lyder stöts ut och kan i värsta fall förlora livet.

Forskarna konstaterar att denna  tolkning av islam har vuxit sig starkare i Sverige och deras predikanter har delat upp landet mellan sig, för att påverka minoriteter och icke – saliafistiska muslimer. Gruppen är mycket stark och framgångsrik på nätet i sin rekryteringssträvan av jihadister 
Dessa utövare krockar med den svenska värdegrunden och våra fri-och demokratiska rättigheter, säger Magnus Ranstorp (Östgöta Correspondenten den 29/6).

Regeringen blundar och lägger sitt krut på arga pensionärer
Löfven och hans gäng har blundat hårt för dessa lagbrott och förtryck, deras engagemang har i stället varit desto större mot pensionärer som dryftat sin vrede på nätet. Att återge fakta om att det inte är svenska män som våldtar i grupp, är att uttrycka missaktning mot muslimer och renderar kraftiga böter, för äldre, där fattigpensionärerna ökar i takt med dessa religiösa utövares makt, som direkt borde sparkas ut.

Löfven åter mästare i humanitet och i medborgarsvek
 Löfven har varit fullt upptagen med att försäkra sig om att även fortsättningsvist få leda EU:s humanitets liga på EU:s toppmöte, där migrationen tvingades upp på dagordningen av Italiens nya regering. Han visste inte hur fort han fick skriva på listan där länder, som lovar att ta emot asylsökande. Smolket i hans bägare var att fördelningen av asylanter skulle vara frivillig, trots hans tjat om bindande kvoter, allt för att rädda ansiktet på hemmaplan.

”Jag är inte nöjd, eftersom det inte finns någon uppgörelse om fördelning av asylsökande i alla EU-länder, men det ska diskuteras vidare,” sade Löfven till SVT.

Efter maraton förhandlingen i Bryssel kom ledarna fram till att migrantcenter skall upprättas, nej inte utanför EU, utan i länder där deras välfärdsmigranter stiger i land!! Vilket imponerande sätt att lura Europas medborgare. De får ju inte ta levebrödet ifrån människosmugglarna, asyladvokater, flygbolagen, hjälporganisationer m fl genom att förorda läger i Nordafrika. Att sänka kostnaderna kommer inte på fråga, EU:s maktbas som består av skattebetalarnas pengar får inte förloras.

Visegradsländerna med Viktor Orban i spetsen sade blankt Nej, till Löfvens påhittade asylfördelning och har därmed diskuterat färdigt.

Moral saknas
Om det hade funnits en tillstymmelse till ruter i vår statsminister skulle han i stället kraftfullt ha deklarerat att Sverige tagit emot mest flyktingar/capita i hela EU och förordat asylstopp och återvändning av illegala utan asylskäl. Han kunde ha sagt att mina landsmän och invandrare i alla våra parallellsamhällen inte orkar mer. Integrationen försvåras och segregationen ökar, liksom brottsligheten. Jag kommer att verkställa det majoriteten av folket vill.

Refuges Welcome i ny tappning
Men icke, det blev i stället ett: Välkommen alla migranter inklusive salifister och terrorister som vill till mitt solidariska bidragsparadis. Endast i Europa kan rättvis bedömning av migranters asylskäl ske och internationella konventioner måste följas, för vår kommissionär Cecilia Wikström vet, för hon står nära Soros och har hans öra.

Annie Lööf syr förmodligen nya banderoller med Refuges Welcome på, så alla afrikaner hittar hit. Det känns som om vi kan bli ett radarpar inom flyktingpolitiken, tänker nog Löfven, vilket kan muntra upp Merkel och Macron, som ser att Sverige är still going strong i mångkulturell humanitet…

Är karln helt från vettet, undrar jag?

Eller har socialdemokraterna bara utelämnat adressaten på sitt valbudskap om ett starkare Sverige med trygghet tillsammans? Värdlandets medborgare kan det definitivt inte vara.


Nu förstår jag att i detta budskaps målgrupp ingår också den värsta sorten inom islam, bokstavstrogna fundamentalister och Allahs krigare. Salafisters mål är det heliga kriget med utplåning av oss otrogna i väst, som IS krigarna framgångsrikt bedriver, medan vänsterns politiker köper in burkinis, planerar fler fritidsgårdar, godkänner böneutrop, jagar pensionärer, brandskattar folket och beslutar om nya bidrag till deras viktigaste valboskap.

Vi har hört det förut, mer kunskap!
Så här lyder slutsatserna i Ranstorps rapport, viket är den gamla vanliga visan inom forskning. ”Vi behöver mer kunskap”!

Varför inte ta del och starta upp med det som redan finns, undrar jag?

Citat från artikeln, med mina egna svar.

”Vilka kunskapsbehov ser ni i samhället på området?

Kunskapsluckorna är stora och vår studie är en första ansats till att förstå den. Mer tvärvetenskapliga forskningssatsningar behövs på ett antal områden. Här är några:

 • Det behövs en ökad kunskap om salafism i samhället, dess påverkan och vikten av att skilja på Islam som trosutövning, islamism som politisk ideologi och salafism i olika former. (Jag anser att det redan finns tillräcklig kunskap om islam)
 • Utländsk finansiering av svenska koranskolor, moskéer och religiösa föreningar behöver studeras närmre. (Jag anser att de omgående skall förbjudas, men vänstern med liberala vänner låter den kulturella identiteten få krossa våra medborgerliga rättigheter, där kvinnorna offras först)
 • Koranskolornas roll behöver studeras närmre, och huruvida antidemokratiska normer och värderingar lärs ut och påverkar barn och ungdomar.(Jag anser att de omgående skall förbjudas, de har inget i vårt västerländska samhälle att göra, med Waberi skandalen i färskt minne).
 • Det finns ett stort behov av att förstå hur religiös informationspåverkan har inflytande på hederskultur.”(Det förstår jag redan efter Solna domen och mina många av patientmöten med förtryckta muslimska kvinnor, där många sedan fortsätter att förtrycka sina egna döttrar med könsstympning, kusingiften och är passiva eller aktiva utövare av hedersmord mm)

Ofta tycker jag att forskare ligger åratal efter vad medborgarna redan vet. Många av slutsatserna efter dessa intervjuer med muslimer vill visa att inga förutfattade meningar finns och förvissa sig om att forskningsanslagen fylls på.

Offren för dessa inflytelserika och fundamentalistiska salafister, har inte tid att vänta, de behöver hjälp här och nu!

Jag undrar om Annie Lööf och Cecilia Wikström blev utknuffade på en balkong fem trappor upp, skulle förstå sitt enorma svek, innan de slår i asfalten???

Lästips:Sverige ställer upp för EU och tar sig an ännu fler migranter och en röst på M innebär numera en röst på S!” Av Jenny Piper.

 

9 tankar kring ”Löfvens humanitet, är bingo för salafister och terrorister

 1. Ulla Andersson (V) har länge krävt att kontantsystemet ska bevaras, och att bankerna ska hantera dem. Men hon tycks tala för lagstiftarnas döva öron.

 2. – Vilka var det som avskaffade riksrätten?
  – Jo, de personer som inte ville ställas inför den. Riksdag och regering.

 3. Läste på beforeitsnews.com att ”Swedes Are Taking the Mark of the Beast in Great Numbers”.
  Kan någon berätta lite mer?
  The Swedes have lost their collective minds. They are allowing their country to embrace the fact that they are going to spend a billion dollars facilitating more Muslim immigration into their country. The citizens of Sweden, however, are about to lose a lot more than a billion dollars. They are about to lose their collective souls.

  Will the Swedish Microchip Usher In the Dark Days of the Anti-Christ?
  In Revelation 14:9,10, the Bible clearly warns and tells us that everyone in the world will at the end of man;s rule on earth, have either the mark of God or the mark of the beast. Further, there will be those sinners that will have the mark of the beast “on the forehead or on the hand…will drink of the wine of God’s fury”.

  Most Bible-believing Christians associate the mark of the beast with a microchip or an embedded tattoo. Others believe the mark will take the form of a national ID card. Remember, the Bible commands that no one can buy or sell without Satan’s mark.

  According to the Bible’s scripture contained in Leviticus 19:28, a chip or a tattoo is not the mark of the beast. In fact, the Lord forbade His children to wear tattoos and other marks on their bodies. While the microchip is not the mark of the beast, it may be used by the “beast” to control the people of the earth so that only those the follow the beast will be able to buy or sell. These two passages have Biblical scholars debating what is the Mark of the Beast. However, it is clear that the Swedes are playing with spiritual fire and are inviting the judgment of God.

  It is clear that in Deuteronomy 6:6-8,God’s law forbids following the beast or one will lose their soul for eternity.

  The Swedes are enthusiastically embracing the widespread personal acceptance of the Mark of the Beast. I am still doing a double take on this shocking fact. The following is a description of the event.

  1. Många definitioner på ”djurets märke”, jag tolkar det mer som massmigrationen med islamiseringen av landet, där kyrkan sviker sina kristna själar.
   ”Djuret” är för mig också den finansiella elitens girighet som går över lik, för sin profit, dvs. NWO entusiasterna med sin globala följare, allt under sken av falska alibin, där EU är motorn med den politiska eliten.
   Den automatiska översättningen har sina brister, men fick inte till det själv.
   Vad tycker Ni läsare om dessa siar rader??

   ”Svenskarna har förlorat sina kollektiva sinnen. De tillåter sitt land att omfamna det faktum att de ska spendera en miljard dollar som underlättar mer muslimsk invandring till sitt land. Sveriges medborgare kommer emellertid att förlora mycket mer än en miljard dollar. De är på väg att förlora sina kollektiva själar.
   Kommer det svenska Microchip Usher att finnas i Antikrists Mörkerdagar?
   I Uppenbarelseboken 14: 9,10, varnar Bibeln tydligt och berättar för oss att alla i världen i slutet av människans tid på jorden, kommer att ha antingen Guds märke eller djurets märke. Vidare kommer det att finnas syndare, som kommer att få djurets märke ”på pannan eller på handen … kommer att dricka av Guds guds vin”.
   De flesta bibeltrogna kristna associerar djurets märke med en mikrochip eller en inbäddad tatuering. Andra tror att märket kommer att vara formen av ett nationellt ID-kort. Kom ihåg, bibeln säger att ingen kan köpa eller sälja utan Satans märke.
   Enligt Bibelns skrifter, som finns i Leviticus 19:28 är ett chip eller en tatuering inte djurets märke.
   Faktum är att Herren förbjöd sina barn att bära tatueringar och andra märken på sina kroppar. Medan mikrochipet inte är djurets märke, kan det användas av ”djuret” för att styra jordens folk, så att endast de som följer djuret kommer att kunna köpa eller sälja. Dessa två avsnitt diskuterar bibliska forskare; vad som är djurets märke.
   Det är emellertid klart att svenskarna spelar med andlig eld och bjuder in till Guds dom.
   Det är klart att Guds lag förbjuder att följa djuret i Deuteronomy 6: 6-8 eller att man kommer att förlora sin själ för evigheten.
   Svenskarna engagerar entusiastiskt den utbredda personliga acceptansen av djurets märke. Jag gör fortfarande en dubbel på detta chockerande faktum. Följande är en beskrivning av händelsen.”

   1. Mycket bra Harriet. Förstår inte hur många som tatuerar sig. Som mitt tidigare inlägg under en annan rubrik. Bankerna och oligarkerna skall kontrollera människan genom korttransaktioner . Därav kommer kontanter att försvinna. Vi har trasslat in oss riktigt ordentligt.

 4. Saxat ur Wikipedia:

  En riksrätt är en domstol eller en domstolsliknande process med uppgiften att behandla åtal mot högre statliga ämbetsmän och befattningshavare, såsom regeringsmedlemmar, domare eller landets statschef. I Sverige avskaffades riksrätten 1974, och dessförinnan hade den inte använts på 120 år.

  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Vilken tur för vissa…

 5. Om tio år kommer (S)-ledare säga:
  Vi var naiva, men rösta på vår nya politik.

  1. Mycket troligt, för det finns väl inget parti i dag, som förordar riksrätt? AfS? SD?

Kommentarer är stängda.