Gymnasieamnestin spiken i kistan för regeringen?

Märkte Ni hur tyst det blev i media efter riksdagens godkännande av godhetsamnestin för de 9000 afghanska barn, dvs. män, där majoriteten ljugit sig in? På sociala medier var aktiviteten desto större.
För 3000 miljoner som endast gymnasiet kostar för dessa oidentifierade,  män, där majoriteten ljugit om sin ålder har regeringen kunnat lyfta alla fattigpensionärer ur deras förnedrande fattigdom.
Vad blir nästa avsteg från lagen? Vänsteraktivister styr nu regeringen som är likgiltig inför lagen och folket.
Kanske denna lagföraktande amnesti blir spiken i kistan för regeringen? Allt fler väljare börjar inse att etablissemngangets godhet dränerar deras ekonomi.
På Sveavägen 68 är förvåningen stor. Steget Efter/Twitter har kikat in genom fönstret.
 Jag återger här en mycket bra sammanfattning från Facebook, kanske detta namn inte lockar näthatsjägarna lika mycket, som en Larsson eller Karlsson. 
Callis Amid skriver på Facebook den 8/6:

”Igår röstade 166 ledamöter igenom lagförslaget om de ensamkommande. Trots stark kritik från tunga remissinstanser och frånvaron av konsekvensanalyser, valde dessa ledamöter att rösta igenom ett hafsverk till lagförslag som ger ca 9000 ekonomiska migranter ytterligare en möjlighet till uppehållstånd trots att rättsstaten Sverige landat i att de saknar skyddsskäl.

Utfallet från omröstningen i riksdagen är djupt beklagligt och undergräver den förvaltningsprincip som vårt land bygger på. Den princip som stipulerar att myndigheter tillämpar lagar och att domstolar borgar för att tillämpningarna är korrekta. Kan dessa 166 ledamöter belägga i fakta hur Migrationsverket och migrationsdomstolarna brustit i sitt yrkesutövande mot enskild i ca 9000 unika fall? På vilka sakliga grunder kan riksdagsledamöterna belägga att tusentals ärenden har beretts felaktigt från beslut om avslag hos ansvarig myndighet till avslagsbeslut efter prövning i domstol?

Svaret är att det kan de inte. Ledamöterna har reducerat en av vår tids viktigaste politikerområden (migration) till en fråga om att vara god eller ond människa.
Deras fasta övertygelser och missriktade godhet har sjösatt en lag som premierar förbättrad levnadsstandard framför skyddsskäl. Sverige kommer nu lägga resurser på tusentals ekonomiska migranter istället för på människor i behov av skydd såsom kvinnor, barn och funktionshindrade i krigs- och konfliktzoner.

Vad kommer lagen få för konsekvenser?

För det första har de skattemedel som finansierat yrkesutövares arbete på Migrationsverket och migrationsdomstolarna kastats i sjön. De enorma summor som har gått till att handlägga, granska och pröva skyddsskäl i ca 9000 fall får Sveriges löntagare nu ingenting för. Hur försvarar de 166 ledamöterna detta slöseri av skattebetalarnas pengar?

För det andra tvingas nu Sveriges lärarkår in i en migrationsprocess där deras utlåtanden kommer avgöra huruvida de ensamkommande får uppehållstillstånd. Trots kritik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, där förbunden gör klart att lärares bedömningar inte bör påverka en sökandes möjlighet till uppehållstillstånd, valde en majoritet i riksdagen att köra över förbunden och tvinga lärarna att administrera migrationsärenden. Utifrån slutsatserna i fjolårets rapport (2017:3) som expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade, vet vi att ”ensamkommande flyktingbarn har stora svårigheter att prestera bra i skolan” samt att ”Genomsnittsbetygen för ensamkommande har också sjunkit stadigt sedan början av 2000-talet”. Därutöver publicerade Skolverket en rapport 2016 (Rapport 436) där 3575 unga nyanlända som genomgått språkintroduktion, ett av gymnasieskolans största introduktionsprogram, följdes upp över flera år. Resultatet från den studien visar att av 3575 individer som påbörjade språkintroduktion 2011 var det endast 7 personer som avslutade ett nationellt program med examen, fyra år efter studiestart. Baserat på ovan underlag kan man dra slutsatsen att utsikterna för dessa unga män att klara studier på gymnasial nivå inte är goda, vilket sannolikt kan rendera en situation där lärare utsätts för stora påtryckningar för att godkänna de ensamkommande som inte uppnår kunskapskraven för studier på gymnasial nivå. Tänkte riksdagens 166 ledamöter på vilken situation lärarna skulle försättas i under voteringen? Kommer ledamöterna ta ansvar för lärarnas arbetsmiljö som sannolikt kommer försämras med anledning av beslutet?

För det tredje kommer det sannolikt resas nya krav på amnesti för 3020 individer som befinner sig i samma situation som de 9000 men som sökte asyl efter den 24 november 2015. Vad avser riksdagens 166 ledamöter göra för dem? Avser de skapa ytterligare en gräddfil för 3020 ekonomiska migranter som Migrationsverket och migrationsdomstolarna menar sakna skyddsskäl efter individuella prövningar?

För det fjärde vill regeringen att de ensamkommande ska genomgå en vandels- och säkerhetsprövning samtidigt som den författar en lagtext som stipulerar att ”Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik”. Expressens kartläggning visar att 78 procent av de ensamkommande har fått sin ålder uppskriven, vilket de har fått antingen för att de inte har kunnat göra sin identitet sannolik eller för att de medvetet har ljugit om sin ålder. Regeringen gör här ett avsteg från huvudregeln i svensk migrationsrätt som kräver att den sökande ska styrka sin identitet för att beviljas uppehållstillstånd om grunden är annan än asyl (MIG 2012:1). Avsteget kritiseras av Polismyndigheten i remissvaret där myndigheten skriver att ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet”. Migrationsverket nämner även att regeringen bör tydliggöra hur den lägre bevisgraden för identitet ska relateras till ”statens behov av att ur ett säkerhetsperspektiv ha kontroll över vilka som vistas i landet”. Riksdagens 166 ledamöter vet alltså inte vilka dessa individer är. Hur menar ledamöterna att en vandels- och säkerhetsprövning ska kunna genomföras när identiteten på den sökande inte är känd?

För det femte har den reglerade invandring som riksdagspartierna säger sig stå bakom underminerats samtidigt som principen om likabehandling, fundamentet i svensk lagstiftning, har åsidosatts. Medan andra folkgrupper såsom kristna assyrier tvingas ta konsekvenserna av ett avslagsbeslut, har riksdagen nu röstat igenom en särlagstiftning som bereder en specifik grupp afghaner, som genom tre instanser bedömts sakna skyddsskäl, ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd. Hur försvarar riksdagens 166 ledamöter beslutet att skapa en gräddfil för afghaner men inte för andra folkgrupper?

En majoritet i riksdagen har röstat igenom ett lagförslag som inte har föregåtts av en konsekvensanalys och som visar hur missriktad godhet tillåts politisera den svenska asylprocessen. Det är bedrövligt, milt uttryckt. Riksdagens 166 ledamöter bör erinra sig att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den nionde september kommer de bli plågsamt påminda om just det”. (Kursiveringarna är mina egna).

Källor:

Lärarnas Riksförbund:
https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/064_lararnas-riksforbund.pdf

Lärarförbundet:
https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/063.-lararforbundet.pdf

ESO-rapport, sida 54-55.
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2014/12/ESO-2017_3.pdf

Skolverkets rapport, sida 37.
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3622.pdf%3Fk%3D3622

Ytterligare 3020 individer i samma situation som de 9000:
https://www.dn.se/nyheter/politik/radda-barnen-naivt-av-stefan-lofven/

Expressens kartläggning:
https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-9-000-afghanerna–vilka-ar-de-egentligen/

Polismyndigheten:
https://www.regeringen.se/492587/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/009_polismyndigheten.pdf

Migrationsverket:
https://www.regeringen.se/492587/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/011_migrationsverket.pdf

Regeringens proposition som röstades igenom:
https://www.regeringen.se/498071/contentassets/38c1449b20e1413fafd0c9281ea6164e/extra-andringsbudget-for-2018–ny-mojlighet-till-uppehallstillstand-prop.-201718252.pdf

9 tankar kring ”Gymnasieamnestin spiken i kistan för regeringen?

 1. Utifrån dagens info från text tv, se nedan, verkar det inte att det lutar åt det som jag tidigare påpekat att SD kan vara ett dolt systerparti skapat av M. Läs nedan och ge gärna en kommentar.

  ”Samtliga partiföreträdare tog replik
  på Jimmie Åkesson (SD) i onsdagens
  riksdagsdebatt – utom Ulf Kristersson
  (M). Detta väckte reaktioner.

  -Jag är besviken på att Ulf
  Kristersson inte tar repliker på
  Jimmie Åkesson. Jag vet inte om
  Moderaterna är rädda för att ta
  konflikten med SD för att man förlorar
  väljare, säger Björklund.

  Både Vänsterpartiets ledare Jonas
  Sjöstedt och statsminister Stefan
  Löfven (S) tolkar Ulf Kristerssons
  agerande som att M planerar en
  Moderatledd regering stödd på SD”.

  1. Intressant. M + SD är för mig det minst dåliga alternativet. Men hur skall Kristersson krångla sig ur tidigare utfästelse att aldrig prata allvar med SD? Någon slipad konsult kommer nog på en idé.

 2. De vet redan, sossarna alltså, att andra tar makten. De gör som Alliansen, lämnar över ”sista minuten” skapade problem som håller nästa maktkonstellation sysselsatt. Sossarna fick ju ärva 165.000 inkommande problem från Reinfeldt där han i ett slags förtäckt tal vädjar till det svenska folket att vi agerar utifrån det medmänskliga perspektivet. ”Öppna era hjärtan”, var ingenting annat än en uppsåtlig gärning med avsikt att skada det svenska samhället till de kommande makthavarna. Det som hände med de 9.000 som får stanna, kan det vara sossarnas ”ge igen” taktik? Det vill säga att sossarna överlåter de nya skapade problemen till nästa makthavarkonstellation. De kommer att få fullt upp med ”bara” dessa 9.000. Den NYA politiken: Skapa alltid innan en massa problem när du vet att makten kommer att överlämnas efter kommande val. Är det ert nya nya sätt att JOBBA, Politiker?

 3. Enda sättet att lösa PROBLEMET är inte det att man placerar dessa 9.000 ”nya” gymnasieelever i anslutning till etablissemangens livsmiljöer som t.ex. Lidingö, Djurgården, Östermalm etc. Man kan väl även ge dem bostäder där också så påskyndas nog att BESLUTET behöver rivas upp. Omgående, antagligen! Man kan inte bara sitta och ta in problem utan att själva också leva bland dem. Gör NI det Politiker? Förmodligen inte! Men NU är det dags att NI visar på Kurage och ”öppnar era hjärtan”, för det är ju NI som tagit in skiten.

 4. Centern menar att vi inte kan utvisa de 9000 männen till ett ovisst öde i en orolig värld, ungefär så låter det.

  Menar Centern att vi därmed inte kan utvisa någon över huvud taget, eftersom världen är orolig. Eller vad skiljer dessa 9000 mäns situation från övriga utvisade migranters?

 5. Från min syster:
  Att all offentlig makt utgår från folket, undrar jag om dessa ledamöter känner till, det är nog snarare så att all offentlig makt utgår från regeringen för egen karriär, så ser det ut i det förtvivlade landet! Därför är media tyst om haveriet!

 6. Det är svårt att förstå detta beslutet, och andra med för den delen också, som regeringen lägger fram.
  Om det inte är så att någon eller något annat EGENTLIGEN styr i Sverige. Kan inte tro att vår regering är så inkompetent som det ser ut.
  Skrevs hela beslutet medvetet så illa att det inte skulle gå igenom i riksdagen för att tillfredsställa någon eller något ?? Lägga ansvaret på annat håll.
  (Men där sköt sig regeringen i foten!! Ty i riksdagen sitter det tydligen nyttiga idioter.)
  Nu kostar det förhoppningsvis.
  Vi får hoppas att nästa regering kan motstå trycket.

Kommentarer är stängda.