Största möjliga tystnad är maktens budskap

Största möjliga tystnad är maktens budskap, som tyvärr ännu majoriteten av väljarna lyder.
I slutna rum och i trygga sällskap blossar ilskan och vreden. Utanför är man tyst eller håller med fast man vet att det är fel. Den postmoderna vänstereliten har brett ut sig som en farsot, värre än kolera, i hela samhällskroppen.
Den multikulturella värdegrunden kväver protester och ligger som ett lock över hela samhället, vars välfärd minskas för folket som tvingas att betala, med allt högre avgifter och skatter, trots att Sverige ”går som tåget”. Där de som har betalt dyra biljetter har knuffats av. Nu får vi använda apostlahästarna, när EU kräver ytterligare 16 miljarder…

Skillnad i bakgrund ger olika åsikter
Jag funderar ofta över hur våra åsikter formas. Social bakgrund, erfarenheter och kunskap tror jag är tre pelare, som kan ge klokskap. Jag förstår att t.ex liberalernas partisekreterare Maria Arnholm och jag varken delar bakgrund eller erfarenheter. Jag har till skillnad från henne kämpat hårt under min yrkestid inom rehabilitering, för att hjälpa drygt ett 100-tal utomnordiska invandrare  med sin funktionsnedsättning, för att de skulle komma in i samhället, men till skillnad från Maria Arnholm så har blivit mer besviken än berikad.

I Östgöta Correspondenten den 23 april konstaterar hon att det finns ett starkt förakt mot etablissemanget idag, men hon frågar sig inte varför? Att hennes vision om ett öppet Sverige är svaret, finns varken hennes hjärnkontor eller i partiets verklighetsfrånvända och samhällsförstörande  nyliberalism. Sedan klämmer hon i med att ett öppet Sverige blir landets styrka på sikt, medan jag endast ser förlust och förfall.

Annie Lööfs förräderi med ny partner?

Illustration från Steget efter/twitter.

När jag läste Annie Lööfs inlägg i DN den 29 april, då förstår jag att hon inte borde få gå lös, utan få vård för sitt ambivalenta beteende. Först ”Ensamkommande ska inte straffas av regeringens brister”, men att resurssvaga, som gamla, sjuka, svaga och hela värdlandets befolkning straffas på alla plan är henne likgiltigt. Sedan vill människan ha en bred och långsiktig migrationsöverenskommelse, ”…..det måste bli ett slut på det lappande och lagande genom tillfälliga lagar i migrationspolitiken….” Att hon själv gjort största revan i migrationspolitiken inser inte denna godhetsmadame. Vid närmare eftertanke så gör hon det, för nu vill hon ta stafettpinnen och lyfta fanan för att dölja sitt svek. Det viktigaste för henne är att visa Bilderbergarna att hon är att lita på.

Nu tycker hon som krävde att en landsman skulle ”krypa under en sten” på sociala medier, att debatten måste hyfsa till sig och nu är hon riktigt sur över alla paket som anlänt med gamla skor! I valrörelsen 2014 lovade hon att äta upp sin gamla sko om hennes parti skulle bli stödhjul åt sossarna, men nu när hon utgör bakhjulet på Löfvens cykel, så betecknar hon skohjälpen som trams  (hon vill väl använda samma ord som utrikesministern, när avslöjanden sker efter detta ingifte).

K-A Arnstberg ger alltid nya infallsvinklar i sina blogginlägg. Här skriver han om samhällets aktörer, observatörer och människors rädsla för att lämna komfortzonen. https://morklaggning.wordpress.com/2018/04/29/komfortzonen/#more-17612

”…..Jag har levt i flera olika länder men aldrig upplevt sådan passivitet, rädsla och feghet hos människor, som jag upplever här i Sverige. Jag drar inte alla över samma kam men jag ser att många är bekväma och ointresserade. Drivet och glöden saknas hos många. /…/ Hade det svenska folket varit mer enat och vågat sig ut på gator och torg, hade man varit ihärdig med massprotester skulle kanske saker och ting sett annorlunda ut än de gör idag. Men vår tystnad leder till ännu mer maktmissbruk.
Jag är inte säker på hur mina medmänniskor resonerar. Tror gemene man att det kommer att ordna sig om de fortsätter att blunda och stillatigande acceptera de groteska orättvisor som pågår i Sverige i dag? Tror man att om man bara sköter sitt och inte bråkar att man ska slippa bli drabbad av det som pågår? Jag måste fråga rakt ut, vad har ni för plan? Ni som bor i era trygga hem och områden? Tror ni att saker och ting kommer att förändras till det bättre utan att någon behöver agera?…”

Men det mullrar i folkdjupet.  Några exempel på agerande är

 -Myntorgsaktivisterna i Sthl

Tantpatrullen  i Sthl

Föreläsningar i Göteborg

Magmas dissidentinsamling

Plakatmanifestationer i Norrköping

Olle Ljungbecks mångåriga kamp, allt för att väcka folket.

Vi är också ansvariga för det vi inte gör och inte säger!

Att alla varken kan, orkar eller vågar ge sig ut på gator och torg har jag full förståelse för. Men jag upprepar, att skriva till SVT, SR, media och påpeka deras filter, när det gäller migrationspolitiken, bidrar till utholkning av stenen. En observant vän har järnkoll på samhällsprogrammen och agerar mycket artigt, men med knivvass precision mot vinklad framställning. Att ge kommentarer i alternativa medier är också betydelsefullt.
Lägga fram fakta i samtal med närstående, be biblioteken ta hem böcker som avslöjar värdegrundens ihålighet, dela ut fakta flygblad, stödja alternativa medier efter förmåga mm.
Jag skulle önska landsomfattande demonstrationer, men ingen organisation eller förening  verkar våga stöta sig med etablissemanget. Flertalet sitter i regeringens knä och protesterar bara lite klädsamt för att sedan le och hålla med, när landsfadern kommer på besök.

Heder åt den krutgumma på ett sjukhem, som sa till nyutnämnda äldreministern Lena Hallengren, när hon kom på besök;  ”att det är inte så bra som det låter, för dä sa personalen att vi gamla skulle säga…”

För sker ingen mental förändring i valbåset, så är landet utan räddning.

Det är nu dags att lämna ”komfortzonen!”

Jag är mycket tacksam om Ni vill sprida detta upprop för en dissidentfond, som framför allt är en protest mot detta övergrepp mot främst pensionärer, som uttrycker rättmätig ilska på nätet. Bara genom att visa vår ilska mot orättvisor utanför köksbordet är mycket vunnit:

”Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för ”hets mot folkgrupp”!

Ideella föreningen MagMa, politiskt och religiöst oberoende, arbetar för ett mer rättvist och för alla hållbart samhälle. https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

Föreningens verksamhet består bland annat av samhällsengagemang gällande politikers, myndigheters och journalisters förljugenhet och övergrepp mot samhällsmedborgare. Paragrafen ”hets mot folkgrupp” anser vi vara illvilligt tolkad, ofta mot pensionärer som uttryckt ilska över politikers uppenbara orättvisor i en kommentar på nätet. Därför har föreningen genom Harriet Larsson startat uppropet för en dissidentfond för bötfällda.

Andra aktiviteter från medlemmar i föreningen är plakatmanifestationer: https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

Föredöme är protestveteranen Olle Ljungbeck i Gävle och Mynttorgsaktivisterna i Stockholm.

Överför valfritt belopp till kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank). OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879

Betalningsmottagare: MagMa:s Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!

Utbetalningar till bötfällda personer kommer att rapporteras till de forum som publicerar detta upprop. Nästa gång kan det vara Du som blir ”jaktoffer”.

Upplysningar: Lars-Erik Nilsson, ordförande i ideella föreningen MagMa.
 
E-post :seje@telia.com.”