Tänkvärd information inför valet!

Inför valet.
Här återkommer Olle Ljungbeck med ett gediget gästinlägg, som ger vägledning inför valet. Främst för tveksamma och för de som tänker lägga sin röst på 7-klövern och därmed bidra till ökat samhällsförfall.
Här på Stortorget i Gävle den 21 april fortsätter Ljungbeck sin ensamma plakatmanifestation, där fakta finns om migrationens konsekvenser. Tänk om han kunde få sällskap av fler!

…………………………………………………………………………………………………

”Viktig information till ”Svensson”
Svensson inför det kommande valet står Du inför en situation då konsekvenserna av hur du väljer att lägga din röst kan få katastrofala följder för dig själv, såväl som för din familj som svenska folket och landet Sverige. Ett återväljande av sjuklöverpartiernas nuvarande riksdags-och regeringsledamöter kan endast sluta i ytterligare sammanbrott för Sverige som ett tryggt samhälle att leva i.

Med det menar jag inte minst en fortsättning av det våld, som massinvandringen inneburit i form av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom. Men också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Liksom framväxten av ytterligare parallellsamhällen med olika lagar för samma brott beroende om Du är svensk eller individ tillhörande en utomeuropeisk kultur/religion. Med andra ord ett tudelat samhälle där vi så småningom går mot regelrätt inbördeskrig.

Sveriges förvandling
Sverige är ett helt annat land jämfört med vad det var före 2005 med hänsyn till trygghet, välfärd etc. För de svenska kvinnorna och flickorna innebär livet i dag en ständig otrygghet. Orsaken är massinvandringen. Nu har regeringen lagt fram sin budget. Löfven och finansministern skryter om hur man satsar på skola, sjukvård, åldringsvård etc etc. Men om Du tar dig en fundering på beloppens ”storlek”, på de områden som regeringen satsar till vad vi hänför som välfärd, kommer en sak att slå dig. Nämligen, hur små dessa belopp är i förhållande till vad som går till invandringen, för denna gökunges aptit har ingen broms.

Bilden kommer från Jeanders-bilder.blogspot.com

De belopp regeringen nu anslår i budgeten för skola, sjuk- och åldringsvård täcker inte på långt när behoven. Självklart är de inte tillräckliga, när vi de tre senaste åren fått in inte mindre än ca fyrahundratusen nya invandrare. Lägger man därtill att efter 8 år har endast varannan av dessa migranter arbete så är det uppenbart att tillskottet till nämnda områden inte på långt när räcker för att ge de egna medborgarna en rimlig välfärd, som de med världens högsta, totala skattetryck, betalt flera ggr om. Detta innebär att vi går mot en än större försämring för skola, sjuk- och åldringsvård, när samhällskontraktet ligger i statsministerns papperskorg.

Konjunkturinstitutet inser detta och tvekar inte om att skatterna måste höjas. De som får bekosta detta är de svenska medborgarna. En stor del av de utomeuropeiska invandrarna, som enbart är tärande får däremot en höjd standard på svenska folkets bekostnad!

Lagboken nonchaleras och illegala favoriseras
Ett utmärkande drag hos regeringen Löfven är tron på att kunna lösa alla problem skattevägen. Att inte våga använda sig av vår lagstiftning för att nå reella resultat är ett av hans mest utmärkande drag.

Vad innebär det t ex för Sveriges ekonomi  att inte utvisa minst de 80.000 personer som inte fått asyl, trots att lagen tydligt medger detta?

Vad innebär det ytterligare att regeringen vägrar utvisa 9000 unga män utan i stället skapar en ny lag som enligt Lagrådet totalt strider mot vad som enligt grundlagen gällerför stiftning av ny lag?

 Detta är inte endast ett brott mot demokratin utan också en respektlöshet mot det regelsystem och fundament denna vilar på.

För att få igenom lagen måste de rödgröna få stöd av centern som antytt att man kan komma att stödja ”lagen”. Samtidigt beskyller Annie Lööf SD för att inte vara demokratiska. Detta gör man tom mot bakgrunden av att Centern tillsammans med övriga sjuklövern skapade decemberöverenskommelsen! Ett grovt brott mot grundlagen och därmed demokratin. SD var däremot enda riksdagsparti som vägrade acceptera detta.

Höga betyg är inte lika med klokskap
Vi är många som förvånats och förvånas över Annie Lööfs ofta omogna och okunniga uttalanden och hennes utlovade ja till denna regelvidriga gymnasieamnesti visar att någon klokskap förde dessa juridik studier inte med sig.

Det påminner mig om en händelse när jag arbetade vid ett stort företag som personalrekryterare. Annie Lööf skryter ju ofta över sin begåvning. Hon lär ha haft högsta betyg i alla ämnen. Efter en lång tid av brist på civilingenjörer lossnade det plötsligt och verkställande direktören bestämde att vi skulle rekrytera ett stort antal sådana.

Jag blev något förvånad när VD ratade de som hade högsta betyg genomgående. Hans förklaring var emellertid att dessa många gånger är studiebegåvningar och när de kommer ut i arbetslivet ofta blir misslyckade. Han valde därför personer som hade ett mindre antal höga betyg, resten fick gärna vara slätstrukna. Hans förklaring var att dessa individer hade en inriktning och visste vad de ville och blev oftast lyckade rekryteringar av denna anledning.

Svaga och obildade politiker
Faktum är att vi inte sedan det demokratiska genombrottet på 20-talet haft så intellektuellt svaga, obildade och utan yrkeserfarenhet som dagens regerings- och riksdagsledamöter. Detta kan vara en av orsakerna till respektlösheten mot demokratin och grundlagen men också mot lagarna i allmänhet och statsskickets regler.
Jag har givit några exempel ovan?

Var finns exempelvis logiken när Löfven satsar en miljard för ökad jämställdhet i världen men tvingar sina kvinnliga ministrar att bära slöja vid statsbesöket i Iran?

En av orsakerna är givetvis att han medvetet agerar på ett sätt, som skall få omvärlden att beundra honom och se honom som en stor statsman. Affärskontrakt sopar enkelt bort idealen hos denne låtsas-statsman.

Ökat förfall
Nedanstående har vi redan, men kommer att få mer av detta om sjuklövern vinner valet.

– Accelererande grov brottslighet som mord, våldtäkter, rån och enorm materiell förstörelse av egendom.

– Ökad otrygghet och våld mot kvinnor/flickor.

– Fler parallell/klansamhällen där inte svensk lag utan islamisk lag styr samhällena.

– Ökat våld i skolor, vid sjukhusmottagningar etc som kräver bevakning av  vakt- och polispersonal.

Redan i dag vädjar sjukhuspersonalen om skydd mot beväpnade gäng. 7 av tio skolor har anställt vakter!

– Mer vidskepelse, återgång till primitivare förhållanden och framförallt en tillbakagång för kvinnor som i dag gäller i muslimska/islamska stater.

En förutsättning för att Sverige inte skall gå tillbaka till det barbari som i dag råder i många stater där islam är statsreligion är, att vi på alla områden bestämt hävdar svensk värdegrund som den finns inskriven i grundlagen och allmän lagstiftning. Endast genom att konsekvent hävda de svenska lagarna kan vi bibehålla ett civiliserat, tryggt och humanitärt högtstående samhälle. Islamsk värdegrund för oss tillbaka till medeltiden, glöm inte det Svensson!

Kom inte och beklaga dig när det inträffat som jag förutspår här. Om Du än en gång röstar fram de nämnda i sjuklövern som måste klassas som de värsta landsförrädare Sverige någonsin haft kan Du inte skylla på någon annan än dig själv. Men tänk också på att Du med en röst på sjuklövern har förstört framtiden för dina barn och barnbarn. Ja, Du kan genom din röst ha lagt grunden till ett kommande inbördeskrig.

Framgångssaga??
 För ca en vecka sedan visade SVT ett reportage som man kallade en framgångssaga.
En 35-årig kvinna som vistats i Sverige i >16 år utan att någon gång haft ett arbete. Hon hade nu fått ett sk. nystartjobb (som ju också betalas med skattemedel) där arbetsuppgiften bl a är att städa.

I sin fanatism att manipulera medborgare att tro att arbetslösheten för invandrare löser sig, drar sig varken Ylva Johansson eller övriga rödklövern med hjälp av SVT för att förnedra och kränka dessa omedvetna offer, som förvandlas till avskräckande exempel på den humanitära stormaktens sönderfall.

Vad visar då reportaget. Jo en kvinna som skall utföra ett smutsigt arbete i nästan släpande långkjol och i övrigt en klädsel som allra minst hör hemma i denna typ av arbete. Inte heller arbetsredskapen är anpassade för uppgiften. En svensk yrkesarbetande lokalvårdare skulle varit klädd i långbyxor och för övrigt till jobbet anpassad klädsel. Inte heller skulle hennes arbetsredskap varit en skyffel och sopborste, utan en dammsugare anpassad för städning i trappor.

Att Ylva Johansson etc inte noterar galenskapen visar på deras ”engagemang” och bristande verklighetsförankring! Exemplen är oändliga. Trösten är att denna framgångssaga spridits i utländsk press och åter perforerat Sverigebilden.

Utmärkande i högre grad än någonsin är hur lättvindigt dagens regering öser ut miljarder som inte leder till någon som helst nytta eller förändring. Ett annat exempel är appen för nyanlända, en webbtjänst som arbetsförmedlingen har levererat för att få nyanlända i jobb, utan att ha involverat arbetsgivare! Till en nätt kostnad på > 90 miljoner. Inte konstigt att AF inte hinner med att förmedla jobb, när projekt sjösätts utan konkret innehåll.

Men när det däremot kommer till konkreta/reella åtgärder som t ex att genomföra åtgärder som grundar sig på lagstiftning händer ingenting. De 80000 + de 9000 är talande bevis för detta. Men de är inte de enda. Terrorister, våldtäktsmän, andra grova brottslingar får i många fall röra sig fritt, när de i stället skulle låsas in eller utvisas. Fortfarande förekommer barn- och tvångsäktenskap, månggifte, hedersrelaterad brottslighet, som bara accelererar liksom könsstympning.

Mångkulturella politiker, största samhällsfaran
De religiösa muslimska friskolorna får ha rektorer som med alla medel motverkar integrering och an-passning till vår grundlagsfästa värdegrund. Religiös vidskepelse med sin grund i islam vinner ökat fotfäste genom att svenska politiker i sin obildning inte har förstånd och begåvning att bannlysa den. I stället för ett sekulariserat samhälle är Sverige på väg mot accepterande av religiösa fördomar, vidskepelse etc. I stället för att verka efter upplysningstidens idéer är vi på väg mot ett mörker som rådde för flera tusen år sedan. Och de som skall bekämpa detta – politiker, regerings- och riksdagsledamöter som tjänstemän inom stat och kommun har varken bildning, mognad eller kurage att agera mot detta andliga, kulturella förfall och degeneration.

Men därför kommer de också att gå till historien som de vilka var på väg att bli det civiliserade samhällets dödgrävare. Men min förhoppning – Svensson – är att Du inte med din röst låter detta bli verklighet.

Kulturelitens knytblusprotest
 Förra veckan demonstrerade flera hundra ”Knytblusar” mot Akademin. Det är typiskt för etablissemanget och PK att göra meningslösa och till inte förpliktigande demonstrationer. Ingen av dessa skulle våga gå ut ensam med ett plakat på torget. Men vad jag vill säga här är att det för påverkan på verkligheten betyder lika lite om man samlas i knytblusar för att demonstrera eller som Löfven kastar ut miljarder. Resultatet på skeendet blir i båda fallen noll, när kulturetablissemanget bedriver sin symbolaktivism.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”
……………………………………………………………………………………………………..

Läs gärna Karl-Olof Arnstbergs inlägg på sin och Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning” om bakgrunden till krisen inom Svenska akademin.

https://morklaggning.wordpress.com/2018/04/19/svenska-akademien/#more-17583

och Johan Westerholms inlägg på Ledarsidorna.se om samma kris.

https://ledarsidorna.se/2018/04/symbolaktivismen-dar-man-branner-bocker-branner-man-till-slut-manniskor/

och Paula Neuding, redaktör för Kvartal, som i sin artikel belyser skillnaden i förstörelse av Sverigebilden med utgångspunkt i Akademikrisen.

-https://kvartal.se/kommentar/sverige-bilden-av-patriarkal-tyranni

4 tankar kring ”Tänkvärd information inför valet!

 1. Bra skrivit. Helt rätt att valet i höst är vårt sista avgörande. Kan bli S,C och V bildar regering.

  1. Tack för Dina uppmuntrande ord, här till Olle Ljungbeck, de ger ork till fortsatta inlägg om alla stolligheter i landet, som jag nu tycker eskalerar. Men kanske de synliggör att hela 7-klövern är naken?

   1. S,V,C,L, Kd och slutligen M har lovat inget politiskt inflytande för Sd och Sd har uteslutit så många medlemmar att det räckt till ett nytt parti Alternativ för Sverige. Komplicerat det här.
    Hörde för övrigt Janne Josefsson, uppdrag granskning, intervjua den så kallade komikern Nujen och hans bortförklaringar ang svarta löner till Akilov-
    Hyckleriet firar ständigt allt större triumfer

Kommentarer är stängda.