Regeringens nya förslag till välfärdsmigranter; saknas asylskäl så kom ändå!

Callis Amid (L) är med all rätt upprörd över regeringens nya förslag om urholkning av asylrätten för gruppen ensamkommande afghaner utan asylskäl. Särbehandling efter att ha skrikit högst tillsammans med vänsteraktivister räcker för att kullkasta lagen med migrationsdomstolens beslut. Makten är viktigare än demokratin anser statsministen, inte konstigt att Nordkorea uppskattar Sveriges regering.
Jag begriper inte hur väljare tänker, som planerar att ge sin röst till regeringen med dess stödpartier och centerpartiet kan se sig själva i spegeln?

Callis Amid har tidigare kämpat för att afghanska tolkar skall få asyl i Sverige, som hjälpt svensk trupp, för att sedan bli lämnade åt sitt öde. Här saknas både känsla och förnuft, när politikernas kvarn malde långsamt. Men för sina aktivisters målgrupp, då går det fort.

Men först en eloge till ledarskribent Caroline Dahlman på Kristianstadbladet som alltid skriver kloka ledare, denna gång konstaterar hon att vänstern har rullat ut röda mattan för afghaner utan asylskäl, utan en tanke på vad det kostar och de ger heller inget svar på från vem och vilka pengarna skall tas. Dessa partiers godhetsknarkare verkar ha samma uppfattning, som mina patienter med annan etnicitet, att i Sverige finns det hur mycket pengar som helst. Nu hänger det på centern om detta förslag vinner laga kraft.
Så här twittrade Ann Heberlien
”För tre miljarder kan man alltså ge 9000 företrädesvis unga män utan asylskäl uppehåll och gymnasieutbildning i Sverige – eller lyfta
220 000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen. Politik är att välja.”
Men sådana val är nog inget för centerns kronprinssessa, för en fattigpensionär väcker inte samma känslosvall som bedjande mörkbruna ögon. Pensionärer är ett otyg som helst ska bort så fort som möjligt, inte minst för arga kommentarer på nätet.
Åter till Callis Amid som skrev följande på Facebook i går, den 20/3, om alla regeringens turer i fallet, som jag knappt längre orkar följa.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
………………………………………………………………………………………………………
”Regeringen har åter lagt ett förslag som urholkar asylrätten och som skapar en gräddfil för ensamkommande, primärt unga afghanska män som saknar skyddsskäl.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
Och likt förra gången blir förslaget påhejat av ett centerparti som inte tycks ha några som helst invändningar mot att rösta igenom ett förslag vars inrättande innebär en särlagstiftning för en specifik grupp asylmigranter som Migrationsverket och domstolsväsendet menar saknar skyddsskäl.
https://www.svd.se/c-om-ensamkommande-stort-steg-framat
Att det är en fråga om en specifik grupp asylmigranter är det ingen tvekan om. Frågan rör primärt de unga afghanska män som kom till Sverige under hösten 2015. Under 2015 (december inräknat) sökte 35369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Av dessa kom 23480 från Afghanistan, vilket motsvarar drygt 66 procent av de ensamkommande. 92 procent av de ensamkommande var av manligt kön och 93 procent av de ensamkommande var pojkar mellan 16-17 år.
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf 
Och regeringens förslag att ge tusentals asylmigranter som saknar skyddsskäl ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd handlar om Socialdemokraternas försök att klamra sig fast vid makten och hindra Miljöpartiet från att göra frågan om de ensamkommande till en kabinettsfråga, även om det är på bekostnad av gängse rättsordning och den reglerade invandringen. 
I oktober 2017 intervjuades migrationsminister Heléne Fritzon (S) i Agenda. På frågan om de ensamkommande skulle få stanna, som regeringspartners Miljöpartiet vill, oaktat den rättsordning som landat i att tusentals av dem saknar skyddsskäl, svarade hon:
”Jag bedömer att det inte är möjligt, då skulle vi överge den reglerade invandringen och ställa oss utanför prövningen av asylskälen”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-kan-inte-gora-avsteg-fran-asylratten
Drygt en månad senare, efter att frågan orsakat stora friktioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gjorde statsminister Stefan Löfven (S) ett uttalande:
”Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre.”
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JPmWm/intern-strid-om-unga-lamslar-regeringen-mycket-dalig-stamning
Några veckor senare gjorde regeringen en kovändning och presenterade ett lagförslag som undergrävde asylrätten, var djupt orättvist, riskerade att öka drunkningspåbuden på Medelhavet och utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/en-ny-mojlighet-till-uppehallstillstand-for-ensamkommande/Igår kunde vi läsa om hur regeringen väljer att gå vidare med detta förslag som har sågats av remissinstanser. Gårdagens lagförslag skiljer till del från det som presenterades i november förra året. Nu ska det även vara möjligt att beredas uppehållstillstånd vid studier på deltid samtidigt som den sökande inte längre ska behöva göra sin identitet sannolik.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

I samma lagrådsremiss skriver regeringen att ”Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning”. Men regeringens nya hafsverk ger inget svar på hur vandels- och säkerhetsprövningar ska kunna genomföras på ett godtagbart sätt när kravet på att göra sin identitet sannolik slopas för en grupp asylmigranter som saknar skyddsskäl. Ett tankefel Thomas Gür belyste förtjänstfullt under gårdagen.

Och mitt i allt detta dyker en rad frågor upp för mitt inre:

– Hur kommer det sig att andra utsatta folkgrupper såsom kristna assyrier har att rätta sig efter ett avslagsbeslut medan afghaner utan skyddsskäl bereds en ny möjlighet till uppehållstillstånd?

– Hur menar regeringen att vi är lika inför lagen i Sverige när en grupp som skriker sig hesa under en sittstrejk på Medborgarplatsen får igenom ett förslag på särlagstiftning medan andra utsatta minoriteter förväntas resa tillbaka till sina hemländer efter avslagsbeslut?

– Förstår regeringen och Centerpartiet att de, med detta förslag om särlagstiftning, underkänner det arbete som tjänstemän på Migrationsverket och juridiskt skolade på landets domstolar genomför, till stora kostnader?

– Dessa asylmigranter har kunnat tillgå en asylprocess som prövar individuella ärenden i inte mindre än tre instanser men har av professionella tjänsteutövare bedömts sakna skyddsskäl. Är Migrationsverkets och Sveriges Domstolars arbete ingenting värt?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vidden av det signalvärde som är associerat med detta förslag och att det faktiskt kan rendera fler drunkningspåbud på Medelhavet när fler söker sig till Sverige på nytt?

– Hur menar regeringen och Centerpartiet att Sverige ska kunna normalisera sin migrationspolitik till andra EU-länders när partierna så tydligt överger det fundament som utgör grunden i en reglerad invandring?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vilka effekter detta förslag kan ha på utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen? Upp till 50 000 utvisningsärenden beräknas lämnas över till polisen under de närmaste åren. Polisen räknar dessutom med att asylsökande som väljer att hålla sig gömda efter avslagsbeslut kommer att öka.
https://www.facebook.com/callis.amid/posts/10155376624480863

– När ska det gå upp ett ljus för regeringen och Centerpartiet att migration och integration hänger ihop? Sveriges kapacitet att ta emot nyanlända är kopplat till landets integrationspotential, Sveriges förmåga att erbjuda nyanlända en nystart.

– När ska regeringen och Centerpartiet komma till insikt att Sveriges förmåga att ta emot och integrera nyanlända är begränsad?

– När kommer regeringen och Centerpartiet förstå att Sverige gör bäst i att använda landets ändliga resurser till att bistå dem med störst skyddsskäl framför dem med störst möjlighet att ta sig hit?

– Vad avser regeringen göra för att migrationspolitiken ska bli mer jämställd? Dagens system premierar dem med pengar och muskler i krigs- och konfliktzoner (läs män) medan de mest utsatta, kvinnor och barn, lämnas åt sina öden.

I slutändan kokar frågan ner till detta:
– Varför ska en grupp afghaner få en andra chans medan andra människor inte får det?

– Varför får en sittstrejk på Medborgarplatsen regeringen och Centerpartiet att göra avsteg från den reglerade invandring som de säger sig stå bakom?” 

………………………………………………………………………………………………………

Den humana stormaktens rättvisa av dessa hyckleriets mästare!

3 tankar kring ”Regeringens nya förslag till välfärdsmigranter; saknas asylskäl så kom ändå!

  1. Vi (Sverige) vandrar vidare på inslagen väg. Konsekvenserna får vara barn och barnbarn uppleva, goda som dåliga, ingen vet hur framtiden blir. Sveriges folk avgör landets framtid genom val av företrädare vart fjärde år. Vi får det Sverige vi vill ha.
    Min vision är hittills inte samma som majoritetens, men i en demokrati bestämmer majoriteten.

    1. Ja, så är det, men det känns ändå fel att ett litet, verklighetsfrånvänt MP skall ha så stort inflytande och att SD:s väljarbas inte får inflytande alls, med den reglvidriga DO överenskommelsen, som i praktiken mår prima. S + C varning efter valet! Visserligen har SD påverkat övriga partier beträffande invandringspolitiken, men ännu gäller det mest i pratet, som säkert inte förverkligas efter valet.

Kommentarer är stängda.