Nordkorea och Sverige har många gemensamma nämnare!

Kanske ”kaka söker maka” är en bättre titel?

Jens Ganman redogör här för likheterna