Stoppa Grundlagsändringen, som är High way to hell!

Yttrandefriheten i gungning
När makthavarna och den politiska eliten är hotade på riktigt då tar de till storsläggen för att hindra sanningen från att komma fram.
Folket skall duperas och lyckas inte det, så blir det enbart lögner och där är vi i dag.

Kruxet är det här med nätet, som kan ge alla och envar snabb information från olika källor, för att vi sedan kan ta ställning själva.

EU:s iver och vites hot på miljoner om inte nätets aktörer släcker sk. hat budskap inom 24 timmar, har fått Emanuell Macron (Rotschilds gullgosse) att gnugga händerna av förtjusning.

Självklart är regeringen på stort G.
Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetslagen (YGL) och tryckfrihetslagen (TL). Riksdagen skall nu fatta beslut och jag tror att 7 klövern och regeringen är lika eniga som när de införde den demokratiskt regelvidriga DÖ överenskommelsen. Därefter skall ett nytt beslut fattas av en nyvald riksdag för att förslaget skall vara giltigt. Inte konstigt att de har så bråttom.

Offentlighetsprincipen, bara offentlig för makthavarnas bröder
Men nu händer något intressant. Journalisterna har vaknat till och förstått att nu ryker offentlighetsprincipen, allt för att hindra att kommande skandaler skall nå till väljarna. För IT-skandalen fortsätter i oförminskad styrka och skrämmer visst dessa folkförrädare.

” …..Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser. Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen.  Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar….” (Citat från uppropet, stoppa grundlagsändringen)

En regering utan respekt för lagen
Men Svea Rikes Lag har regering och många riksdagsmän lika lite respekt för som förortens klanledare. Det är väl därför som de har svårt med hårdhandskarna, för de vill ju inte få en smocka själva.

”Yttrandefrihet för alla” skriver Nils Funcke, som är tryck- och yttrandefrihetsexpert och sitter i styrelsen för Publicistklubben.
https://www.expressen.se/kultur/yttrandefrihet-ar-inte-bara-for-journalister/

”…….Samma utmönstring ur grundlagarna vill kommittén göra när det gäller det rättsliga internationella samarbetet. Här skönjs konturerna av en lex Assange eller lex Snowden som öppnar för att svenska myndigheter i ökad utsträckning ska kunna tillgodose utländska staters begäran om utredningsåtgärder inom det yttrandefrihetsrättsliga området. Journalistkåren och mediebranschen måste lyfta sig i håret.
Se och värna yttrandefriheten som en medborgerlig rättighet och sluta sätta sig till doms över andra genom att beteckna icke brottsliga verksamheter som ett ”missbruk” av yttrandefriheten…..”

Och Jonas Nordling, Ordförande i Svenska Journalistförbundet, är inte sämre i sitt remissvar:

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.” 

Johan Westerholm har protesterat på ledarsidorna.se, som tidigare nämnts i ett blogginlägg.

”….På regeringens, och inom kort på riksdagens, bord ligger idag två omfattande lagförslag om förändringar i Yttrandefrihetslagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF. Förslag som kommer få vittgående konsekvenser om de antas i sin nuvarande utformning. Skulle dessa röstas igenom kommer jag stå inför ett val. Att lägga ned Ledarsidorna.se, att riskera att gå i fängelse eller gå i landsflykt. Dissident på riktigt, inte längre bara light-versionen….”

Denna gång är inte vägen till helvetet kantad av goda intentioner, utan av onda!

Följ därför denna länk och skriv på protestlistan, maila till din riksdagsledamot eller protestera direkt till konstitutionsutskottet.
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/

Bilden kommer från uppropet, se länken ovan.

2 tankar kring ”Stoppa Grundlagsändringen, som är High way to hell!

  1. Tack för länken: CITAT
   ”Europeiska unionen har program på plats som strävar efter att påverka de stora nyheterna och journalisterna med egna agendor – till exempel den fortsatta massmigrationen till Europa från Afrika och Mellanöstern. För detta ändamål finansierade Europeiska kommissionen nyligen publiceringen av en handbok med riktlinjer för journalister om hur man skriver om migranter och migrering.
   Det är uppenbarligen i intresse för dessa medierepresentanter att märka konkurrens från alternativa eller nya medier, ”falska nyheter”.
   En föreslagen fransk lag skulle göra det möjligt för myndigheter att blockera webbplatser under valstiderna, en drakonisk åtgärd för att bekämpa politiska motståndare, vilket skulle placera Frankrike i samma kategori som länder som Kina och Iran, som blockerar webbplatser som inte passar regimens agendor.”
   Här är det Kina och Iran som står för inspirationen. Kanske är det Rotschilds bankimperium som ger sin springpojke Emanuell Macron råd, när han nu vill ta över ledarskapet i EU, för Angela Merkel börjar få problem, när hon inte ”schaffen das” länge! Stefan Löfven bara tjatar om fördelning av flyktingkvoter, att ta reda på migrantskälen, finns inte på kartan. För det kan gynna nationalstaten, vilket är EU:s ve och fasa.

Kommentarer är stängda.