Dags för ett Folkets #MeToo?

Folkets protest!
Kanske kan bli en medborgarrörelse, ett folkets #MeToo
undrar också Cornelia Dahlberg på sin blogg
https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/
Där delar av denna text tidigare publicerats.
Hon är en av många som vill samla väljare, som är missnöjda med landets utveckling och som ser hur de går i otakt med politiker, som har förvandlat sina landsmän till andra klassens medborgare i strid med den omhuldade ”alla lika värde lagen.”
CD gör i detta gästinlägg en sammanfattning av krafterna bakom nationalstatens gradvisa eliminering, där makten i det fördolda har lämnats över till EU.
Protester har tidigare skett med ”Folkets demonstration” och sker i Stockholm av ”Mynttorgsaktivisterna” och genom olika upprop, men är det inte nu dags för en samlad ”Folkets protest” ett Folkets #MeToo, som kan protestera mot förd politik från olika nivåer? Frågar sig gästskribenten och ger tips på hur intresseanmälan kan ske.
……………………………………………………………………………………………………………

Folkets protest
Olle Ljungbecks kamp för att stoppa ödeläggelsen av Sverige genom politikers ansvarslösa ”flykting” politik har inspirerat oss att bilda ett forum för aktiviteter på olika nivåer under vinjetten ”Folkets protest” t.ex  med manifestationer med plakat, enskilt eller i grupp, som myntorgagsaktivisterna i huvudstaden gjort.

En  annan fråga kan vara att sprida information via en sanningskommission om hur politiker under åren brutit mot både grundlag och regeringsform i sin iver att vara EU till lags. Med övergripande syfte att ställa ansvariga politiker och statsråd  inför rätta (f.d. riksrätt) för att ha brutit mot eller åsidosatt vår grundlag och motarbetat vårt demokratiska system.

Den globala finanselitens medel för att eliminera nationalstaten
Tidigare blev Olle Ljungbeck, så gott som alltid publicerad av vår skattefinansierade och av amerikanska banker ägda media, men när han kritiserade massinvandringen så blev det stopp! En erfarenhet han delar med många andra, som protesterat mot politiken under åren.
Boken ”Priset”  av 12 kända sk. dissidenter ger god illustration att ”Svensk demokrati är tig eller tyck som vi.” (red.prof Karl-Olof Arnstberg)
Varför?
Jo, för att  utstötning av oliktänkande  är ett led i pågående genomdrivande av bankirernas globaliseringsagenda, vars syfte är deras kontroll över världsfinansen. Dessa våra egentliga makthavare kallas oligarker och vill för nämnda ändamål ta kontrollen över tidigare demokratiskt styrda områden:

Genom raserandet av nationer har oligarkerna redan lyckats eliminera fram för allt svenska folkets rätt att i frihet styra över sig själva, d.v.s. den reella demokratin. Folkens olika lagar är naturligtvis besvärande för de rika familjernas törst efter fria finansflöden i sina storföretag, d.v.s. oinskränkt kontroll över sina tillgångar, undanslippande av höga skatter och att slippa återställa vår natur efter sin förödande framfart.

– Genom låtsad ”demokratiexport” som enbart givit konflikter mellan olika folkgrupper, kan dessa familjer  lyfta fram sig själva i vacker dager, genom ägd media. Syftet är endast utökad kontroll över världens tillgångar.

Genom massiv invandring av okvalificerad arbetskraft kan den av svenska folket uppbyggda arbetsrätten elimineras. Arbetsgivarna kan välja och vraka bland fattiga arbetstagare och snart finns ingen kvar som vågar kräva någon arbetsrätt. Alla är rädda om sitt eget jobb. Därutöver åderlåts välfärden genom alla subventioner  för att nyanlända skall få ett arbete, numera är det helt gratis för arbetsgivare att anställa, men ändå går det trögt med extratjänsterna. För skattebatalarna återstår bara att svälja och slita såsom slavar i alla tider gjort.

Genom total kontroll över inte bara media utan även bokförlag och landets läromedel har dessa familjer i hög grad lyckats styra vem svenska folket röstar på. Ett annat ord för fenomenet är hjärntvätt. Se även Goebbels arbetsmetoder, Hitlers propagandaminister. ”Vår” media arbetar ungefär likadant.

Genom att rikta all uppmärksamhet på andra skurkar tror man sig själv kunna gå fri. De kommer lyckas så länge vi köper deras bedrägeri och är medlöpare som lever för att skydda våra egna tillgångar. Genomskåda de verkliga makthavarna, som får både jord och människor att falla sönder.

Genom totalitära media som enda informatör har svenska folket röstat för medlemskap i ett EU som snart utvecklades till en diktatur. Våra lagar stiftas till ca 80 % i Brüssel och bara den statsminister som slickar beskrivna familjer på djupet har en chans att komma till sin post. Ärliga, kompetenta ledare har ingen chans eftersom de smutskastas av samma media, precis som Goebbels (och vilken diktator som helst) förhindrade icke önskvärda röster.

Hur länge vill du se på medan dina fri- och rättigheter tas ifrån dig?
Vi, främst personer inom   MagMa-Direktdemokrati  har i alla fall fått nog och vill inte stillatigande se på när vår demokrati avvecklas. Därför skapar vi detta forum, som vi härmed inbjuder ALLA till!
Om vi samlar människorna bakom de väldigt många goda initiativen för att belysa och ibland även göra något åt katastrofen vi bevittnar,  kanske vi får möjlighet att enas i kampen för ett fredligt samhälle som inte tillåts ägas av ett fåtal giriga utsugare!

Det är värt ett försök – håll till godo och anslut dig genom att anmäla ditt intresse i kommentarsfältet nedan.
(Då behöver du skapa ett WordPress konto, viket är gratis så länge du inte klickar på Uppgradera, eller visa ditt intresse på vår Facebook-sida  MagMa-Direktdemokrati – eller SPRID i ditt forum och återkom! )

Nedan bjuder Olle Ljungbeck på några paragrafer som  kan användas för att åtala politiker, som sviket sitt främsta uppdrag enligt regeringsformen, att skydda folket och att respektera att makten utgår från desamma.

Ur artikeln Grovt åsidosatt tjänsteplikt av Olle Ljungbeck:
”Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”. 

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc. 

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408). 

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).” 

I sann Olle-anda vill vi tillverka plakat med olika budskap med förhoppning om att många vill ställa sig på gator och torg för att möta folket! Vi, inom  MagMa-Direktdemokrati   kommer dokumentera vad som händer på dessa platser.  För den som inte öppet vill manifestera, kan utdelning av faktablad, som signaturen ”Erik” föreslog i en kommentar, efter denna bloggs inlägg i går.
Så länge du/ni inte vill tala i mikrofon eller ställa upp ett bord kan ni utan tillstånd stå och gå med plakat på gator och torg för att nå ut till folket med Ert budskap!
Men det kan ändå vara säkrast att meddela polismyndighet innan, för bedömning att säkerhet, ordning och trafik ej påverkas.
…………………………………………………………………………………………………

 Intresserad av att deltaga?
Kan Du bidra med idéer, erfarenhet, kunskap efter tid och förmåga, så anmäl Ditt intresse till:
 MagMa-Direktdemokrati
eller i kommetatorsfältet på
https://word.harrietsblogg.se ”Utanför åsiktskorridoren” eller  direkt  till  Olle Ljungbeck, 
– olle.ljungbeck@gmail.com
Återkoppling erhålls efter samordning.

 

4 tankar kring ” Dags för ett Folkets #MeToo?

  1. Det går att skapa egna domstolar, strukturen är redan återuppbyggd från den ursprungliga grunden från före romersk rätt:  Lite klargörande ang. vad Östersjöväldet/Godland är OCH INTE ÄR, samt inte minst vad dess struktur ger för möjligheter.  http://monarkin-staten-sverige.lege.net/statements/Lite_klargorande_ang__vad_Ostersjovaldet_Godland_ar_OCH_INTE_AR.html eller https://web.archive.org/web/20180207151958/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/statements/Lite_klargorande_ang__vad_Ostersjovaldet_Godland_ar_OCH_INTE_AR.html

  2. Hörde idag att Löven skall skaffa en ny myndighet, så att det blir rätt parti som vinner valet i höst. Mycket otäckt diktaturen är här. Skyller som vanligt på Ryssland.

Kommentarer är stängda.