Riksrätt för ansvariga politiker?

Här kommer årets första gästinlägg av Olle Ljungbeck där han utifrån rättegångsbalken föreslår riksrätt både för statsministern och en passiv allians, som när som helst efter 2014 hade kunnat avsätta regeringen, men hellre får vänsterns fortsätta med sin destruktiva politik, än att samarbeta med SD. Ljungbeck tar åter upp kvinnornas otrygghet i det offentliga rummet och ger en rad konstruktiva förslag på åtgärder, för att förhindra landets islamisering.

……………………………………………………………………………………………

Riksrätt
Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”.

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc.

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408).

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).

Med ovanstående vill jag endast visa att Allianspartierna inte kan svära sig fria från den förstörelse som invandrade fundamentalister ges fria händer att utföra!

Vidöppna gränser utan tanke på konsekvenser
Genom att Stefan Löfven släppt in hundratusentals individer med en kultur och religion som utan överdrift måste betraktas som medeltida och inte civiliserad. Migranterna har sökt sig till Sverige för ett bättre liv, men utan tanke på anpassning till värdlandets lagar/regelverk och seder och bruk. Dessa enorma svårigheter har inte bekymrat statsministern, inga konsekvensanalyser har utförts, vilket förskräckt riksrevisionen, som givit Löfven stark kritik. Han har fört en ansvarslös politik och gjort sig skyldig till brottslig gärning, som aldrig någon tidigare gjort före honom. Den brottslighet han bär ansvaret för, tar sig uttryck i mord, våldtäkter, rån, stöld och förstörelse av privat och offentlig egendom avseende tiotusentals svenska medborgare.  Detta är oacceptabelt!

Kvinnors otrygghet
Till detta kommer en fruktansvärd utveckling för de svenska kvinnorna – OTRYGGHETEN – denna gör att flertalet av inte längre vågar gå ut ensamma! Endast detta, är skäl nog för att Löfven omedelbart måste avsättas eftersom han inte agerar enligt grundlagen – nämligen att garantera medborgarna trygghet.

En ”ledare” som Stefan Löfven, som kan utsätta medborgarna och inte minst kvinnorna för så fruktansvärda förhållanden att leva under måste avsättas och få det straff hans gärningar i underlåtenhet kräver.

Ett ledarskap som tillåter sådan OTRYGGHET och sådant VÅLD ske varje dag utan att göra något åt det, brister i alla egenskaper som humanism, empati, och handlingsförmåga.

Reinfeldt och Löfven ansvariga för landets islamisering
Den fortgående islamiseringen, som inte endast är en fruktansvärd skymf mot dagens kvinnor/flickor, utan också mot de kvinnor och män som fram till att Stefan Löfven tillträdde, hela tiden drev kvinnors rättigheter framåt. Med Stefan Löfven har de inte i dag ens den frihet och trygghet de garanterades efter kvinnofridslagarna på 1200-talet. Massinvandringen som skedde på Stefan Löfvens och hans företrädare Reinfeldts initiativ var enbart ett uttryck av ren egoism för att i andra länder och hos andra statschefer ge ett falskt intryck av humanisten. 

I stället för att fortsätta bygget av det goda samhället har Löfven lyckats förstöra Sverige totalt enligt följande. Det som varit en av Sveriges mest beundrade framsteg nämligen jämställdheten mellan kvinnor och män håller han på att rasera totalt. Denna reform, som skapats av kvinnor och män i Sverige de senaste hundra åren har han snart förvandlat till ett islamistiskt fängelse.

Hans tal om att vara feminist är inget annat än ett av de råaste hån, som en svensk politiker, vilken står för det Stefan Löfven gjort och i dag gör mot kvinnorna, – kan uttala.

Jag har varit personalchef och därmed också rekryterare av allt från springpojkar till direktörer. Därför anser  jag mig kunna ge en ganska klar karakteristik av Stefan Löfven. Han är en fullblodskarriärist och därmed också beredd att ”gå över lik” för att nå sina syften. Han är intellektuellt svag och därmed också obildad och okunnig. Han har stort behov av att visa sig i sammanhang där han umgås med etablissemanget. Som t ex vid kungabröllop- dop, nobelfestligheter etc. Ett tydligt tecken på hans ”litenhet” som människa. Han är ett extremt exempel på en individ som nästan alltid tar till de stora orden – superlativen – men aldrig låter dessa följas av handling. Personer som Löfven är alltid en katastrof på ett företag om han olyckligtvis hamnar som chef för företaget eller någon enhet.

Konkreta åtgärder ett måste
Det är mycket hög tid för handling om inte islamisterna skall ta över vårt land. Vi ser dagligen, förutom våldet och den otrygghet detta skapar, nya former av islam. Därför måste följande åtgärder vidtagas.

–  Islam förbjudas om utövare och förkunnare fortsättningsvis agerar mot våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

–  Ingen hemspråksundervisning.

–  Inga skolor med annan än staten eller kommunerna som huvudman och ansvarig för driften.

–  Om förbuden mot barn- och tvångsgifte, könsstympning    överträds skall ansvarig utvisas.

–  Brottslig gärning som betingar fängelse skall följas av utvisning efter avtjänat straff.

–  Rätten att själv välja partner är den enskildes egen

–  Klädkoder förbjuds

–  Hedersvåld skall efter avtjänat fängelsestraff leda till utvisning.

–  Allt hindrande av kvinnors rätt till lika behandling som män skall bestraffas

–  Parallellsamhällen/klansamhällen skall ovillkorligen ”brytas upp”

–  Alla försök att införa värderingar eller regler etc som strider mot svensk lag eller stiftad värdegrund skall bestraffas.

–  Moskeer etc får ej byggas med medel från utlandet

–  Invandrare som tillämpar egna lagar och bestraffar individer enligt dessa i    parallellsamhällena/klansamhällen skall utvisas så länge dessa sam hällen finns kvar

–  Invandrare som påträffas med vapen eller sprängmedel skall omgående utvisas

Inför valet måste Du ha följande klart för dig SVENSSON! Alliansen kan när som helst av bryta förstörelsen av Sverige genom att avsätta Stefan Löfven. Om de inte gör detta är de medskyldiga till varje mord, våldtäkt, rån. misshandel, förstörelse av privat och allmän egendom som utförs av invandrare/asylsökande. De kan genom misstroendeförklaring åstadkomma detta så snart de önskar. Genom Sverigedemokraternas stöd är de garanterade att lyckas. De kan också härefter starta en rättegång mot honom. De har sålunda ingen annan än sig själva att skylla på att Sverige dag för dag närmar sig en nationell katastrof. De kan inte heller svära sig fria från att svenska kvinnor/flickor förlorat såväl jämställdhet som frihet. Inte minst friheten att röra sig fritt i samhället! ”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

5 tankar kring ”Riksrätt för ansvariga politiker?

 1. I en demokrati faller ansvaret alltid tillbaka på väljarkåren.

  Men eftersom vår form av demokrati är indirekt, så kan mycket hända i Riksdagen. Dvs partier kan gå ihop och bilda riksdagsmajoritet, där inte majoriteten väljare känner igen sig.

  1. Visst är det så, men kruxet är att vi inte får veta deras planer före valet. Att säga ett före valet och sedan göra ett annt efter, är vad vi fått vänja oss vid.

 2. Måste återigen påtala att det finns inget som helst intresse i Alliansens partier att avbryta S-regeringens förehavanden då man naturligtvis inte vill ha del i skulden till det som pågår i landet!

  Alliansens partier är klart övertygade om att samma ”reformprogram” måste fullföljas för Sverige och svenska folket. Samma folksplittring, samma etniska blandning, samma nedbrytning av välfärdssystemet, samma urlakning av den sociala sammanhållningen, samma smyginförande av islamska sedvänjor och kultur, samma utmanövrering av fackföreningsrörelsen. Allt som gynnar globalismen och de oligarkiska bakgrundsfigurerna.

  Detta är bestämt på allra högsta nivå och gäller i alla Europeiska länder. Särskilt Tyskland och Frankrike. England hoppade av för att istället närma sig de härskande som befinner sig i USA. Sverige kom med som ett exempel på ett väldigt rikt land med extremt hög svansföring och stark sammanhållning!

  Detta går inte att undvika då våra politiker är helt sålda på denna idé och det spelar ingen roll vem som sitter i regeringen. Endast ett parti står utanför detta men om de skulle komma till makten så kommer omval att ske på grund av ”valfusk” företrädesvis dirigerad från Moskva, alternativt att väpnade styrkor snabbt korrigerar en påstådd ickedemokratisk statskupp!

   1. – Hur skall detta vändas?
    Vi som är här är i minoritet.
    Majoriteten svenskar vill att ha det så här, om man ser till hur de röstar.
    För att ytterligare splittra oppositionen har det bildats ett nytt parti. MED det ökar inte möjligheterna till förändring.
    Gilla läget.

Kommentarer är stängda.