Blir Ryssland och Kina nya migrantmål, för folk från ett Europa i sönderfall?

Här vänder gästskribent Olle Ljungbeck blickarna mot Ryssland och presenterar ett intressant inlägg. Sverige med EU bakom om sig, har nog rekord i skrämsel och fördömanden, allt för att trigga gammal rysskräck.  Men OL ser detta enbart som en avledande manöver från invandringens dystra konsekvenser, som nu spiller över på allt fler. Annekteringen av Krim har många förklaringar, men här råder bara en; övergrepp som skall straffas, för det har Nato med USA befallt. Ryssland tillsammans med Kina har framtiden för sig, till skillnad från Europa som faller sönder, när islam med dess medeltida kultur, där sharialag frodas och alltmer breder ut sig.

……………………………………………………………………………………………………

En lögnaktighet som är jämförbar med demagogi

Ingen utvärdering av hot
I dag pågår det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringens och sex av sjuklöverpartierna som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk. Det har från demagogernas sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger.

USA bakom sanktioner
När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga ”rationella” orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. ”Annekteringen” av Krim var inte heller skäl  för detta. Utan sanktionerna var ett led i USA.s och Natos maktspel och inget annat. Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan.

Som den lydige vasall EU är så böjde man sig för USA.s krav. När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring.

Finansministern; välj ett annat land!
Orsaken i det här fallet är heller inte ”rationell”. Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen. För var dag som går blir följderna av denna uppenbart alltmer katastrofal och samtliga partier i sjuklövern fasar för framtiden. Men tiger givetvis om detta. Tills den 21/12 då Magdalena Andersson inför det skräckscenario vi har framför oss äntligen talade klartext!
Men kommer regeringen att agera?
Fridolin har redan höjt rösten för att protestera. Och talat om, att detta inte är regeringens inställning. Kanske han inte vet att finansministern ingår i regeringen? (Rapport 22/12)
Vart ska de asylsökande ta vägen då? Undrar han. Svaret är enkelt, de ska stanna hemma, för majoriteten saknar riktiga asylskäl. Vi får hoppas att han tystnat efter valet nästa år.

Sanningen döljs med hot utifrån
Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet. Att spela upp ett hot utifrån – som inte finns – när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Naturtillgångar är Putins ”guldägg”
Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrikesäventyr när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre utan kanske den skarpaste statsmannen i världen i dag. Vilka är då guldäggen?
JO! Inget annat land har såda enorma naturresurser som Ryssland. De består av av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc.
Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis som södra halvklotets stater. Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas ”kornbod”, ja kanske världens. Man är redan på väg. Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland. Allt detta leder till ”megainfrastrukturprojekt” som järn- motorvägar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer. I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana. Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns.

Några siffror:

– Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i  oktober jämfört med samma månad i fjol.

– Perioden jan – okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

– Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar.

– Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren.

Såväl Kinas som Rysslands ekonomier exploderar. Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa, men Europa mer än väl behöver Ryssland.

Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Som i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin. Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär.

Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP,C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren  m fl söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland – som ett hot – har sannolikt aldrig tidigare förekommit. Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget. Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan än att Ryssland skulle vara ett hot.

Landets folkförledare
Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland, äger rum. Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma subjektiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga som om vi är hotade av ett annat land. Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte i dag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.

Objektiv utredning kan främja samarbete
Min uppfattning är att en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot. Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland om samarbete på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av. Om inte, kommer Europa att bli en förlorare liksom Sverige. Ja ett scenario som ingen av demagogerna har tänkt sig kan bli verklighet.

Ryssland immigrantland?
Om utvecklingen, pga av massinvandringens konsekvenser, fortsätter att rasera Sverige som välfärdsstat, är det inte osannolikt att Ryssland blir det immigrationsland för svenskarna, som USA var på 1800-talet. Islamistiska värderingar eroderar både välfärden och tryggheten för medborgarna.

Jag tror att Putin skulle ta emot oss. Att leva i Sverige, om inte utvecklingen vände, kommer kanske hundratusentals svenska medborgare att se som en omöjlighet.

Verkligheten i dag. 40 mördade, 306 skjutna och 135 skadade endast i år. När tom DN i maj skrev att invandrare från Mellanöstern och Nordafrika står bakom 9 av 10 skjutningar, då förstår vi att det är högt vatten.
I Linköping har våldtäkterna fördubblats bara på ett år, vilket illusterar utvecklingen i landets större städer. En utveckling som kommer att accelerera varje år, såvida inte några radikala politiker tar över och kastar ut minst hundratusen, som inte skall vara här.

Till detta kommer också tusentals våldtagna och misshandlade kvinnor/flickor.  Deras och övriga kvinnors frihet att vistas ute, som varit en självklarhet före massinvandringe har tagits ifrån dem! Med en sådan framtidsbild kommer självklart Putins Ryssland att te sig som drömlandet.

Väljare grundlurade
Så Svensson, Du är som i allt annat som gäller sjuklöverns agerande – grundlurad – därför måste din målsättning inför nästa års val vara klar och entydig. De skall bort och därefter bestraffas. Endast då kan Sverige räddas!”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

En tanke kring ”Blir Ryssland och Kina nya migrantmål, för folk från ett Europa i sönderfall?

  1. Är Krim annekterat?
    Krimborna ordnade en folkomröstning om återanslutning till Ryssland. Ja-sidan vann. Krims ansökan om återgång beviljades av Ryssland. Det var f.ö. i grevens tid, ty Väst hade planer på att annektera halvön för att upprätta en Nato-bas. Men nu blev Nato således blåst på konfekten. (Källa: veckotidningen Nya Tider, där förre biträdande finansministern i Ronald Reagans regering, Paul Craig Roberts, ibland medverkar.)

Kommentarer är stängda.