Samma PK maffia i går som i dag!

”ENSAMKOMMANDE BARN SKA SKICKAS HEM TILL FÖRÄLDRARNA!
Sveriges PK-maffia och de svenska godhetsrasisterna ska nog prata tyst om barnkonventionen. Detta då de hela tiden propagerar för att BRYTA mot nämnda FN-konvention!”

Ovan citat var inledningen på ett långt inlägg av gästkrönikör Karin Ferm, som fortsatt sin granskning av regeringens följsamhet till internationella konventioner. Nu har turen kommit till FN:s barnkonvention, vilket har stor relevans i jultider, barnens högtid!

Precis som vid tidigare granskning av FN:s konvention om mänskliga rättigheter, så bevisar hon med klar stringens hur regeringen flagrant bryter mot dessa artiklar.

Karin Ferm konstaterar att de största brotten är att makthavarna i sin självpåtagna godhet totalt negligerar hemlandets och föräldrarnas ansvar för sina unga, upp till 18 år, som skall skickas hem, om de är på ”rymmen.”

Från barnkonventionen lyfter hon också fram att inget enskilt land på egen hand får lägga sig i ett annat lands angelägenheter, om hemlandet ej klarar av sina skyldigheter mot barn. Detta får endast ske via FN/UNHCR, annars kallas det för intervention = krigshandling.

Urval av några artiklar som Sverige bryter emot
Jag tar mig friheten att välja ut några av de artiklar, samt Karin Ferms anmärkningar, där Sveriges brott är mest upprörande.

”Artikel 5 : Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.

Anmärkning: Nästa instans för barnets levnadsvillkor är hemlandet om föräldraskapet brister. Inte ett land med bättre levnadsvillkor 600 mil bort.

Artikel 24. Varje barn har rätt till bra hälsa, rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa skall avskaffas.

Anmärkning: Sverige tillåter och låter utföra könsstympning av pojkar, samt underlåter att skydda flickor boende i Sverige från könsstympning. Barnäktenskap får fortsätta om de är ingångna i hemlandet och de som i smyg ingås här blundar man för. Alltså tillåter regeringen pedofili! Detta är resultatet av hämningslös acceptans för migranters kulturidentitet.

Artikel 35: Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten skall bekämpa handel med barn.

Anmärkning: Sverige utvisar ej pedofiler, sexförbrytare som saknar medborgarskap. Flera av landets kommuner har rapporterat att högstadieflickor från invandrarfamiljer saknades, när höstterminen började efter semester i hemlandet, som familjen tidigare flytt ifrån…

Artikel 36: Varje barn skall skyddas mot alla former av utnyttjande.

Anmärkning: Sverige kontrollerar inte om ett barn som följer med en vuxen, verkligen är den vuxnes barn.”

Beträffande ”säkra” länder finns stor skillnad mellan nätverket #vistårinteut och migrationsverkets bedömningar.

Många byar i Afghanistan och Iran har tömts på unga män, släkten/klanen har samlat ihop pengar till smuggelresa för äldste sonen i familjen, vars förhoppning är att familjen/anhöriga skall få komma efter. Vilket utgör en stor press på dessa unga män att lyckas ta sig till Europa, där bidragslandet Sverige står högst i kurs. Största skälet är förbättrade levnadsvillkor, vilket ej är asylgrundande, men här gör Sveriges regering en annan bedömning än vad som står i FN:s deklarationer om asyl/flyktingstatus, som flertalet migranter saknar.

Gymnasieamnesti
Förslaget om ”gymnasieamnesti” innebär i praktiken att alla får stanna, som inte skall vara här.

Ansökningarna om gymnasiestudier trillar nu in, när polisen förgäves försöker verkställa avvisningar enligt lagen och advokaterna gnuggar händerna, när nya, inkomstbringande fakturor signeras.

Dock är studieresultaten mycket skrala, men här har statsministern i vanlig ordning vältrat över ansvaret på andra. Nu kommer lärare att få ett sjå med att höja upp dessa gossars snällhet i klassen, när de inte klarar de nationella proven. Om testosteronfyllda, kulturella aktiviteter begås mot flickorna, så blundar både lärare och rektorer hårt. Att plocka av invandrargossar deras knivar, verkar betraktas som en kränkning och att sparka ut de som plågar andra elever kommer inte på fråga, det brukar endast resultera i fler värdegrundslektioner.

Snyftinlägg från flyktingindustrin
Hur många snyftartiklar har inte redan publicerats från gode män, advokater, kärvänliga medelålders kvinnor och lärare, som alla kräver amnesti åt främst unga män, som tagit sig hit.
Generellt har gode män snott > 23 miljoner från personer vars ekonomi de har i uppdrag att sköta (Rapport 14/12). Frivilliga uppdrag utan kompetens har lättare att halka av den rätta vägen, men migrationsminister Helene Fritzon mumlade bara otydligheter, i stället för att säga skandal och kräva adekvat utbildning för uppdraget. För solidaritet med svaga värderas högt inom rörelsen, oavsett vad som ligger bakom.

Åldersbedömningar sågas
Rättsmedicinalverkets resultat från åldersbestämningar sågas nu av  expertis , ofta från samma håll. Trots att Nordens övriga länder med sin expertis kommit fram till samma ålderslögner.
Dessa lögner har rättsväsendet inte tid med, till skillnad från utfärdandet av böter för ovarsamma formuleringar på nätet, som vips blir till hets mot folkgrupp. Hänsynstagandet är däremot stort för våldtäktsmän som mår dåligt och slipper, tack vare sin flexibla ålder, både kännbart straff och utvisning.

Samma undfallenhet i går som i dag
Detta får mig att minnas läkare med privata anläggningar för kostsam rehabilitering under 80-talets sjukskrivningsepidemi, dit långtidssjukskrivna patienter kunde få förstående terapi. Läkare tjänade storkovan och flera av dem blev dåvarande regerings expertis, för deras kompetens överensstämde med vänsterns ideologi.

Att skavanker kan orsakas av tunga och slitsamma jobb  är fakta, inte minst efter många års kvinnoarbete inom vård och omsorg.

Men många av dessa sjukskrivna hade inte den bakgrunden, utan mer drag av lathet och smarthet, som med verbal förmåga blev till sjukdom.  Eget ansvar för sin hälsa var då inte så populärt som idag. Lathet var ett ord som inte fick nämnas, precis som lögner i dag bortförklaras med ”tycka synd om” känslor, som kan förstärka godhetspoängen.

Flera av patienterna med ”rygginsufficiens” som jag då  inte fann några större fel på vid besök hos mig, (förutom svaga, strama muskler och dålig kondition) kunde få komma till privata rehabiliteringsanläggningar av generös FK, men väl hemma igen, så blev det vanligen önskad förtidspension.

Den egentliga orsaken var att regeringen ville dölja arbetslöshetsstatistiken. Då gick fack, arbetsgivare, sjukvården och FK ihop i symbios och förvandlade normala avvikelser i ryggen tillsammans med livets förtretligheter till sjukdom/skada som skulle rehabiliteras. Dirigenten var en nöjd socialdemokratisk regering.

Men sen brakade systemet ihop och de riktigt sjuka fick betala för att friska skulle sluta sjukskriva sig! 

Samma händer i dag av fega makthavare, som bryter mot internationella konventioner genom att låta vänsteraktivister kullkasta lagen. De som ljuger sig hit får stanna, medan de ärliga åker ut och de med störst asylbehov, förblir kvar i flyktinglägren.

Att landets välfärd nu håller på att braka ihop, försöker regeringen krångla sig förbi med höjd pensionsålder och ökad skatteindrivning. Enda orsaken är att vi lever längre, men i vanlig ordning får inte elefanten i rummet nämnas, massinvandringen!

Pelarna i Stefan Löfvens byggnadsbeskrivning för hans nya Sverige är jobba tills Du stupar och betala mer i skatt!

Sverige har stor fallenhet att mästra andra länder för brott mot internationella konventioner. Men efter Karin Ferms granskningar, så kan evangelisterna Matteus och Lukas varningar om hyckleri vara på sin plats, när dessa bibelns män förkunnade att vi gärna ser grandet i grannens öga men inte bjälken i vårt eget.

 

 

 

6 tankar kring ”Samma PK maffia i går som i dag!

 1. PK-folket stämplar all kritik mot migrationspolitiken som främlingsfientlighet.
  Spelar just ingen roll, hur mycket elände som räknas upp. Det avfärdas rakt av som rasim.
  En i SVT som är duktig på det är Ring P1:s Täppas. Lyssna på hans program idag! Finns nog på SVT Play.

 2. Alla sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara. A. Schopenhauer (1788-1860)

 3. Din beskrivning av ”sjukskrivningshysterin” på 1980-talet kommer jag ihåg !

  Läkarna sjukpensionerade hellre än skrev en remiss till specialister och rehabilitering !

  Fick själv leta upp specialister och en sjukgymnast som hjälpte mig så jag kunde återgå i arbete. Men det tog mig flera år av kamp mot sjukvården för att få rätt behandling.

  Dåtidens sätt att minska kostnaderna för sjukvården som många missbrukade !

  1. Du har helt rätt. Förutom fynden från funktionsbedömningen var återbuden en parameter på viljan att kunna återgå i jobb. Patienter med riktiga besvär kom alltid punktligt till utsatt tid. De gjorde sina hemövningar och var enormt motiverade för behandling. Hos den andra gruppen var återbuden många, ex skall passa barnbarn, gå ut med hunden, husvagnssemester, hårfrissan etc.
   Beträffande besök av invandrare, så uteblev många av dem utan att meddela, trots tolk vid första besöket, som noga förklarade regelverket. Undantag var när undersökning för intyg om bidrag skulle ske, behandling, träning var det inte så noga med.
   De få med högre utbildning var betydligt mer motiverade för rehabilitering. Funktionsbortfallets omfattning hade här ringa betydelse för att nå fram till ett arbete, vilket flera av dem lyckades med.

 4. Från min sxyster:
  Starkt skrivet om barnkonventionen, att jag inte tänkt på det själv, att ingen påvisat detta tidigare!
  Gängvåldtäkten i Malmö, det går bara att må illa av skräck och rädsla för framtiden!

Kommentarer är stängda.