Ansvariga för landets förfall borde åtalas

Gästkrönikör Olle Ljungbeck fortsätter oförtrutet att agera externt mot makthavarnas underlåtenhetssynder, som främst gäller ökad brottslighet, hatet mot judar och förortens kvinnoförtryck.
Skyldiga är främst fundamentalistiska muslimer, som tolkar Koranen bokstav för bokstav. Men huvudansvaret för att dessa uppfattningar och seder har tillåtits och fått öka i Sverige är statsminister Stefan Löfvens och hans företrädare Fredrik Reinfeldts.
Stefan Löfven anklagar endast nazister och SD för framväxten av antisemitism, men stoppar huvudet i sanden, när brottens gärningsmän är islamister. Hans bristande ledarskap med lögner, hans vana att alltid skylla ifrån sig, förskjuta ansvar och endast fördöma i ord, utan handling ger upphov till graverande brottsrubriceringar.
………………………………………………………………………………………………

”Till Stefan Löfven, Konstitutionsutskottet, Högsta Domstolen, Riksåklagaren, Polismyndigheten, Ministrar, riksdagsledamöter och medborgare.

Du är den skyldige Stefan Löfven!
Du, tillsammans med övriga partiledare inom sjuklövern har förstört Sverige för lång tid, kanske för alltid!
Med hänsyn till det enorma lidande i form av mord, våldtäkter, rån, egendomsbrott etc ert ”humanistiska” engagemang orsakat svenska folket, måste ni anses vara de grövsta förbrytarna sedan Sverige blev en statsbildning.

Nu har det hat, våld antisemitism som vi visste skulle komma från invandrade, fundamentalistiska islamister åter drabbat judarna. Men det är inget nytt, det har pågått länge. Ni har alla vetat om det länge, men som den lögnare Du är har Du skyllt det på nazister och Sverigedemokrater.

Jag avskyr nazister, men likväl skulle det inte som Du gör, falla mig in att beskylla dem och andra för något de inte är skyldiga till. Hela svenska folket känner vid det här laget väl till att Du är en gemen lögnare. Troligen den värste vi någonsin haft på den post nu Du innehar.

Så här sa Du för några dagar sedan;

”Attackerna mot judar i Malmö och Göteborg är en naturligt följd av att SD släpptes fram av Alliansen. Så banades väg för nazismen”.

Det är en skam att en statsminister kan ljuga så grovt.

Tabu att kritisera muslimer
Du har inte någon gång haft modet att kritisera muslimer, oavsett vilka brott de skyldiga än har utfört. Att inte stigmatisera alla invandrare har varit mantrat, vilket endast har skyddat förövarna och svikit deras offer. Men politik handlar om viktiga röster och då är inget offer för stort för den maktgalne.

Först nu, när nyanlända unga män från Mellanöstern försöker bränna ned en judisk lokal reagerar Du, därför att Du är tvungen, eftersom Du inte kan skylla på någon annan och det finns bildbevis på vilka förövarna är. Du reagerar inte, trots otaliga bevis finns för all den brottlighet, som därutöver är resultat av invandringen.

Spricka i kristallen?
Ylva Johansson har nu äntligen trätt fram och erkänt att vi inte kan acceptera deras värderingar, utan de måste acceptera våra, om inte deras brottslighet skall göra Sverige till ett nytt Mexico.
Är det tecken på en spricka i kristallen`?

Du har hela tiden haft kännedom om utomeuropeiska invandrares överrepresentation i brottslighet, men inte gjort något. Det borde du bestraffas för. Du vet också att den kommer att fortsätta om inte radikala åtgärder vidtas, ändå gör Du ingenting?

Det finns endast två sätt att få ner invandrarbrottsligheten till nivåer vi kan leva med,

 1. Mycket långa fängelsestraff för brott som faller under allmänt åtal.
 2. Efter att dessa är avtjänade – utvisning.

Om inte, återstår endast stopp på all invandring.

Ord utan handling
 Jag observerade, att när invandrare försöket bränna ned judarnas lokal i Göteborg uttryckte Du dig som vanligt på det sätt Du brukar. Nämligen att någon annan har ansvaret för att de lagförs och straffas. Nu förhåller det sig så, att Du som statsminister har högsta ansvaret för att brottsligheten minimeras. Därför skall Du omgående ta initiativ till att stifta sådana lagar jag nämnt här tillsammans med justitieministern. I annat fall har Du ingen trovärdighet och allt förblir som det är i dag.

Vi vill inte varje gång höra; ” Det är oacceptabelt” och sedan händer ingenting

En fortsatt brottslighet på den nivå Du bär skulden till, leder självklart till det svenska samhällets sönderfall och vad värre är att ökade motsättningar resulterar i ett framtida inbördeskrig. Där Du och Dina mångkulturella vänner redan barrikarderat sig i vaktförsedda Gate Communitys.

Medborgargarden resultat av politikers högmod och förräderi
Vi är många som inte kommer att tveka om hoten blir mer akuta. Och då är det självförsvar, nödvärn med medborgargarden som gäller.
Men det är inte endast svenska folket Du har svikit. Du sviker också alla invandrarkvinnor/flickor. Det gör Du genom att inte ta tag i dessa frågor. Det räcker inte med att hundra gånger upprepa att det är oacceptabelt. Nedanstående är minimum av vad som måste göras för att nå ett civiliserat tillstånd bland dagens invandrare.

Omgående förbud med kännbara straff för utövande av hedersvåld och diskriminering av kvinnor:

 • Utrota könsstympning
 • Förbjud barn- och tvångsäktenskap med kusingiften
 • Förbjud religiösa- och skolor som drivs av religiösa eller liknande samfund.
 • Förbjud och bestraffa hårt allt hedersvåld.
 • Förbjud klädkoder.
 • Förbjud könsskilda bad och aktiviteter.

Men för att åstadkomma något enligt ovan måste Du ovillkorligen ta Ylva Johansson på orden (som vaknat ur dvalan) och kräva ovillkorlig lydnad till de värderingar vi såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, och inte tro att det räcker med ”det är oacceptabelt,  det är oacceptabelt”  hundra gånger utan att det följs av handling.

Därför anklagar undertecknad Dig för Dina underlåtenhetssynder med följande brottsrubriceringar:

 • Brott mot grundlagens stadgande om demokrati.
 • Brott mot regeringsformens 2.a § om trygghet för medborgarna.
 • Brott mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Brott innebärande oskickligt ledarskap i egenskap av regeringschef.
 • Brott mot regeringens regelverk genom felaktig tillämpning av detta.

Den som anser sig inte få tillräckligt underlag i grundlagen (Regeringsformen, men också Yttrande- och tryckfrihetsgrundlagen) för bekräftelse om brott mot demokratin bör studera förarbeten till regeringsformen, då denna behandlades i sin helhet. Detta är ett självklart förfarande vid våra domstolar om tveksamhet råder.

Hur känns det statsministern?
Hur känns det Stefan Löfven, när Du går och lägger dig på kvällen? Sänder Du en tanke eller kan Du ens somna, när Du lägger dig och påminns om all den olycka du vållat svenska folket. Den som orsakats av din självtillräcklighet, som gjort att Du kan gå över lik för att framstå som den du inte är, nämligen humanist.

Sänder Du en tanke till alla de av invandrare våldtagna kvinnorna/flickorna som fått sina liv förstörda för all framtid? Eller de som på annat sätt fått sitt liv raserat för att Du därigenom skall framstå som såväl humanist som feminist?

Att påstå att Du är såväl humanist som feminist är lika sant som att påstå att Hitler älskade judar. Sanningen om dig är i stället den, att andra människors liv och framtid inget betyder, om Du kan göra karriär på deras bekostnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

En tanke kring ”Ansvariga för landets förfall borde åtalas

Kommentarer är stängda.