Sverige har inte en regeringsduglig regering – vad väntar vi på?

Olle Ljungbeck skriver i detta gästinlägg om regeringens bristande duglighet. Dagens regeringar uppfyller inte definitionen av en stat. Anledningen är främst att de blundar för invandringens konsekvenser. Floskler utan handling är vardagsmat för luttrade landsmän.  Amnestiförslaget för brottsliga gärningar befäster en havererad migrationspolitik. Ljungbeck ger förslag på verkningsfulla åtgärder och har många frågetecken för 7-klöverns vilja till genomförande. Nya vägar måste prövas för att ge makthavare insikt och förändra politiken, annars finns risk för väpnade konflikter. En folkets tribunal är ett förslag. Klarsynta medborgare måste visa vägen. Krönikören är tacksam för spridning av detta inlägg.
……………………………………………………………………………………………………

”Ingen regeringsduglig regering
Sverige har inte längre en regeringsduglig regering.
För invandrare från dysfunktionella kulturer har tagit över och styr landets våldsmonopol.
Sverige är i dag i samma situation som Irak, Afghanistan, Syrien var, när IS började ta över. Ingen svensk medborgare kan i dag känna sig säker till liv och lem. Inget av sjuklöverpartierna är beredda att vidta de åtgärder som krävs, för att återta makten i Sverige.

Definition på en stat.

 • Genom regeringen skall man effektivt behärska territorium och statsapparat.
 • Högsta auktoritet skall organisationen ha över befolkningen inom sitt territorium.
 • Man erkänner ingen annan högre auktoritet än den egna staten.
 • Det egna territoriet behärskas och accepterar ingen yttre inblandning i sina inre angelägenheter.

Sverige uppfyller inte i dag ovanstående kriterier. Därför finns legitimitet för protester.

Överrepresentationen av invandrare inom kriminalitet går inte längre att förneka. Fakta finns hos BRÅ, i Tino Sanandajs bok ”Massutmaningen” och nu senast av Joakim P Jonassons genomgång av våldtäktsdomar kopplat till etnicitet.

Floskler utan handling
 Trots det katastrofala läget gör Stefan Löfven och rikspolischefen Dan Eliasson inget annat än att de strör floskler omkring sig, som inte är annat än munväder.

T ex. Löfven; ”De skall aldrig vinna – vi skall vara stenhårda. Det är fega personer.  Angrepp mot hela samhället. Vi skall visa handlingskraft och satsa mer på dialog”. Etc etc

Inget av dessa uttalanden har följts av handling.

Verkningsfulla åtgärder saknas
Det första som måste göras är att besluta om åtgärder som är verkningsfulla. Då kan man inte som regeringen vara hjärtnupen och klema med lagbrytarna utan ta till verkningsfulla metoder och åtgärder.

Då kan man inte heller som nu föreslagits ge olika straff för samma brott. T ex avser man att bestraffa ligisterna olika för samma våld beroende på om det är ”blåljuspersonal”, poliser eller vanliga medborgare. 

Flertalet av de individer som det rör sig om är invandrare. Deras kultur är så helt annorlunda vår, att man inte kan räkna med att de efter avtjänat straff blir laglydiga medborgare. De återvänder till klanen/parallellsamhället där de fortsätter sin inkomstbringande, brottsliga verksamhet.

Utvisning efter alla fängelsestraff
Skall vi befrias från att kriminaliteten i dessa kretsar fortsätter i generationer finns endast en väg.
Det är utvisning efter avtjänat fängelsestraff för alla brott, som ger fängelse. Om inte detta sker kommer vi om ett antal år vara kopior av Mexico och liknande stater. Något alternativ finns inte. Ingen vare sig i Sverige eller utanför kan ifrågasätta att det inte är ”sjuklövern” med Reinfeldt och Löven i spetsen, som med deras gränslösa politik banat väg för den ökade kriminaliteten. Därför är ansvariga för den katastrofala situation med mord, våldtäkter, rån, terror, otrygghet, förstörelse av såväl personlig som offentlig egendom till tiotals miljarder. Trots detta erkänner de aldrig detta, hur fruktansvärda förhållandena än är.

Ökad aktivitetsradie för de som inte manipulerats
Medierna, som i en stat, där de inte är maktens lakejer skulle ovillkorligen agerat så att hela folket orienterades om det fruktansvärda som skett, sker och kommer att ske. Men vi som ingen förmått manipulera, måste agera på flera sätt och med fler metoder än att endast skriva och skicka länkar till varandra. Det är självklart viktigt och vi skulle givetvis med detta nått ännu fler medborgare för vår sak, om vi kommit in i papperstidningarna.

En folktribunal inför valet
Vi måste därför pröva nya vägar. Min övertygelse är, ifall 50 tusen personer demonstrerade i Stockholm utanför riksdagen, då skulle vi få regeringen att avgå.

Men det finns ytterligare alternativ. Med en folktribunal inför kommande val skulle vi kunna nå åtskilliga, som i dag är väldigt ljumma eller inte alls är tillräckligt informerade. Här är några som kunde engagera sig i att arrangera en tribunal: Joakim Lamotte, Jan Sjunnesson, Gunnar Sandelin, Karl-Olov Arnstberg, Marika Formgren Tino Sannandaji och många fler veteraner, som fått betala ett högt pris för sina åsikter.
Kunde även respekteradepersoner som Inga-Lisa Ahlenius, Anne Marie Pålsson med fler delta med sitt kunnande, då skulle med all säkerhet en majoritet vända sig mot ”sjuklövern”. Några av journalisterna på Göteborgsposten skulle självklart vara en förstärkning, men får säkert inte delta för tidningen. Kostnaderna för en sådan skulle troligen bli rätt avsevärda, men jag är övertygad om att vi skulle kunna få in dessa genom gåvor.

Kristenssons moderater med många ??
 Vi ser nu hur Moderaterna tar röster från såväl L, som C och detta är kanske något vi borde känna glädje över. Men då får vi inte glömma att Kristersson var Reinfeldts hängivne sekundant. Inte heller stöttade han Tobias Billström, när denne ville tala om volymer etc.

Ej heller verkar det som om moderaterna med Kristersson i spetsen insett såväl dagens katastrofala situation, som den vilken inträffar, om vi inte kraftfullt ingriper mot våldet och kriminaliteten, men också mot de kultur- och religionsinslag som etableras och växer sig allt starkare för varje dag.

Parallellsamhällen måste brytas upp
Bryter vi t ex inte upp parallellsamhällena med det snaraste, har vi förlorat möjligheten att göra det i framtiden. Självklart måste kraftfulla åtgärder med det snaraste utrota könsstympning, barn- och tvångsäktenskap liksom att ge invandrarbarnen rätt att själva välja partner. Sverige skall ju vara en sekulär stat och kanske därför inte skulle lägga sig i vad som sker i moskèer etc. Men faktum är att Sverige skrivit under en FN-konvention där vi förbundit oss att bekämpa all slags ojämlikhet mot kvinnor.

Svenska viktigare än hemspråket
Självklart är också att hemspråksundervisningen skall var ett avslutat kapitel om vi strävar efter integration. Samma gäller givetvis också alla religiösa skolor. Dessa åtgärder är ett minimum av vad som måste göras om vi inte skall hamna i en helt ohållbar situation inom en snar framtid. Den otrygghet de svenska barnen inte minst flickorna nu tvingas leva under skoltid kommer att medföra svåra psykiska men för många. De tvingas nu med ”sjuklöverns” goda minne så gott som varje dag, på många skolor, gå till skolan med en klump i halsen och en orolig mage.

Fega regeringar anser sig utan skuld
Den katastrof och det enorma brott ”sjuklövern” har utsatt svenska folket för går inte att göra ogjord, men kommer att bli mer fasansfull än i dag, om inte de som har regeringsmakten inser detta och för att normalisera situationen vågar ta till dramatiska beslut.

Att ”sjuklövern” genom sina handlingar och agerande är de största brottslingar Sverige någonsin haft går inte att betvivla.  Deras ovilja att erkänna sin skuld är ett tecken på deras primitivitet och bristande intellekt. Enda möjligheten för denna att till någon liten del rehabilitera sig är att ”sjuklövern” ovillkorligen vidtar de åtgärder jag här skissat. Om inte, kommer väpnade konflikter att göra det som regeringen av feghet inte vågar göra.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

…………………………………………………………………………………………………

I antikens Rom fanns så kallade folktribuner, vars uppgift var att skydda plebejerna (folket, arbetare, hantverkare) mot patricierna (styrande, adel, senatens makthavare). Behovet är lika stort i dag.

Olof Palme tog bort tjänstemannaansvaret 1974, vilket har rullat ut röda mattan för vidlyftigheter. Många kanske minns de så kallade Russeltribunalerna i mitten på 70-talet då bl.a. USA anklagades för brott mot mänskligheten genom Vietnamkriget.

En tribunal kan lägga fram anklagelser och bevis för att brott mot mänskligheten har ägt rum och dra slutsatser. Brott kan därmed både bevisas eller avvisas.

Men frågan förblir alltid vem väljer, vilka som ska ingå i en tribunal? Folket eller eliten?

6 tankar kring ”Sverige har inte en regeringsduglig regering – vad väntar vi på?

 1. Skarpa formuleringar av Olle L.
  Men ett område som inte berörs är sjukvården – vi berikas nu sedan en tid tillbaka av
  flera mycket oönskade tidigare utrotade, andra nytillkomna sjukdomar som vårt hälsosystem står handfallna till.
  Här en skrämmande intervju med en läkare med skinn på näsan och erfarenhet – Utmärkt researchjobb av Katerina Janouch.

  http://katerinamagasin.se/next-stop-ronneby-lakarens-larm-vi-haller-pa-att-fa-tillbaka-sjukdomar-som-varit-utrotade-sverige/

  1. Hon skulle också passa in i en folktribunal och alla författarna i boken ”Priset” och övriga författare i ”Haveriet- Den humanitära stormaktens fall”.

 2. Anledning till att den så kallade oppositionen inte störtat regeringen beror på att oppositionen inte har någon annorlunda politik. I den viktiga frågan om migrationspolitiken tycker 7-partierna i stort sett lika. De vet att en stor del av befolkningen har en annan åsikt. Därför vågar de inte utmana regering, d v s väljarna, av rädsla för att backa. Då inväntar de hellre ordinarie val och gör som strutsen, stoppar huvudena i sanden till dess de måste se verkligheten.

 3. Bra idé. Den 50000-hövdade demonstrationen kommer inte att ske ännu. Det har vi sett med Folkets demonstration som var ett lovvärt initiativ men som samlade alldeles för få. Många flr måste drabbas mycket hårdare innan vi kan samla en tillräcklig skara; och då kan det vara för sent.

  Om alla kända dissidenter fick förfrågan om att delta i en folktribunal kanske vi skulle kunna få med så många kända namn att oligarkmedia inte skulle kunna ignorera det och därmed blev tvungna att rapportera. Det skulle kunna fungera. Bra idé!

Kommentarer är stängda.