Brev till justitieminister Morgan Johansson

Detta brev önskar jag att alla riksdagsmän tog del av. Gästkrönikör Olle Ljungbeck fortsätter här att agera externt.
Han gör en träffsäker analys om varför brottsligheten med våldtäkter, hederskultur, rån, mord och bedrägerier inte kommer att minska.
Orsaken är regeringens feghet att se och erkänna grundorsaken till den dramatiska ökningen.
Strävan inom forskning och kartläggning av problem är att fånga orsaken innan åtgärder sätts in, men här råder förbud från vår feministiska regering. Sanning förvandlas lätt till hets mot folkgrupp, det har många forskare och ”wisselblåsare” fått erfara. Regeringens åtgärder förblir därför resultatlösa.
De smetar ut kulturellt betingad brottslighet på alla medborgare, speciellt vita män och banar därigenom vägen till fortsatt ökning och allt fler medborgaroffer.

……………………………………………………………………………………………

”Till Justitieminister Morgan Johansson.

Du har kritiserat moderaterna därför att de vill klarlägga etnicitet hos de  som bl a begår våldtäkt. Detta tycker jag är synnerligen angeläget och befogat om vi skall kunna komma åt dessa fruktansvärda brott.

I din osakliga och av feghet generaliserande kritik uttrycker Du dig på följande sätt; ”För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Begår man brott ska man buras in”.
Så långt delar jag din uppfattning. Men inte i vad Du säger där näst; ”Sexualbrott förekommer överallt. Den gemensamma nämnaren är att de som begår dessa brott är män”.

Eftersom Du inte gör någon skillnad på de män som genom sexuella anspelningar och fysiska närmanden i första hand ser kvinnor som könsvarelser, men ändå inte är beredda att begå våldtäkt – med dem som också har samma syn på kvinnor, men inte tvekar att begå våldtäkt tom gruppvåldtäkt är Du inte intresserad av sanningen.

Du formulerar dig minst av allt stringent. Och vet Du, att jag vet varför Du formulerar dig så generaliserande.

DU ÄR FEG!

Du vågar inte vara distinkt och formulera dig klart, därför att då kan Du hamna i sanningssägarnas krets och det är absolut förbjudet bland de politiskt korrekta.
Du har en chef Stefan Löfven, som sagt att han leder den främsta feministregeringen i världen. Men har också varit mån att tala om att han själv är feminist.

Därtill har han av förre FN-chefen mottagit – och accepterat – uppdraget att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor i hela världen. Trots detta kräver han vid besök i Iran att de kvinnliga ministrarna skall hölja sig i slöja när de träffar Irans regering och statschef. Eftersom Iran är medlem av FN skulle Löfven inte gjort sig skyldig till något brott mot de diplomatiska reglerna, men han valde ändå att svika sina egna ministrar, såväl som uppdraget han fått av FN-chefen. Men oavsett detta skulle han självklart stått upp för kvinnorna om han är en riktig feminist.
Att han inte gjorde detta kan inte förstås på annat sätt än att han liksom de två tidigare grupperna jag nämnt enbart ser kvinnor som könsvarelser. Han bortsåg helt ifrån att dessa ministrar har hög utbildning, innehaft kvalificerade tjänster innan de blev ministrar och troligen fått arbeta hårt innan de blev ministrar. Sett utifrån förvärvade kvalifikationer överstiger dessa säkert med råge de Löfven själv har. Trots detta såg han dem enbart som könsvarelser!

Du påstår att det inte är någon skillnad på de män jag nämnt – att den ena gruppen inte är beredd att begå våldtäkt – medan den andra är det. Om jag då gör samma generalisering som Du, så skiljer sig inte Löfven från någon av de båda grupperna för han är ju man. Om vi sedan ägnar en stund åt din egen syn på kvinnor så imponerar den faktiskt inte.

Du har nu varit justitieminister i tre år. Inom ditt uppdrag ligger bl a rättsväsendet. Det innebär att Du skall hävda lagarna vilket innebär att Du skall ingripa mot alla som bryter mot dessa. Det gör Du genom ny lagstiftning, brottsförebyggande insatser och en fungerande polisorganisation.

Det Du inte vågar erkänna, när Du drar alla män över en kam är att massinvandringen resulterat i en brottslighet som aldrig tidigare förekommit i Sverige. Men faktum är också att massinvandringen efter 2005 har resulterat i en enorm överrepresentation för invandrade personer. De är överrepresenterade i flertalet brott. Men mest vad gäller våldtäkter. Klart är att invandrarbrottsligheten är starkt kulturellt och religiöst betingad. Inte minst får detta konsekvenser för kvinnorna efter som de såväl kulturellt som religiöst har en mycket svag och underordnad ställning i sina hemländer.

Det anmärkningsvärda är att Du under din tid inte agerat på minsta sätt  för att få ned denna brottslighet. De mest frekventa är således mord, våldtäkter, hedersvåld (som ökar katastrofalt), kvinnlig könsstympning, barn-och tvångsäktenskap, kvardröjande kulturella skillnader mellan kvinnor/män, flickor/pojkar som strider mot svensk lag men som snarare ökar än minskar. Hellre får kvinnor/flickor bli offer än att Du lämnar din rädsla för att inte vara tillräckligt politiskt korrekt. När Du nu intar en generaliserande attityd till icke acceptabla och grovt brottsliga sexuella företeelser gör Du detta av feghet och så länge Du gör det kommer ingen förändring att ske. Att uppvisa den feghet Du gjort alltsedan Du blev minister är inte endast skamligt utan ett brott.

Först den dag Du och dina PK-vänner vågar i grunden undersöka dagens invandrarbrottslighet kan ni sätta in adekvata åtgärder och förhoppningsvis nå resultat. Du såväl, som övriga vilka räds sanningen är självklart helt olämpliga på era uppgifter så länge ni har detta förhållningssätt, för därigenom kommer problemen att växa er överhuvudet – frågan är om de inte redan gjort det!

Först den dag Du och dina gelikar vågar erkänna att en stor del av brottligheten och all brottslighet som berör kvinnor från utländska män är kulturellt och religionsmässigt betingad kan ni sätta in adekvata åtgärder för att bryta utvecklingen.

De muslimska länder där Islam är statsreligion accepterar inte FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, utan har en egen version där kvinnor har en underordnad och otryggare ställning än i FN-deklarationen. Först den dag ni med lagarnas hjälp ser till att invandrare från de muslimska länderna lever efter den värdegrund vi har såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, kan vi räkna med att invandrarvåldet avtar. Om vi accepterar deras värdegrund – vilket Du syns göra – når vi givetvis aldrig några resultat. Men låter man fegheten och den politiska korrektheten helt styra sina handlingar är det självklart att man aldrig kommer i närheten av en förändring. Då är man i stället orsak till att katastrofen kommer allt närmare och till slut utlöser den tickande bomb som allt fler medborgare blir en del av.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

8 tankar kring ”Brev till justitieminister Morgan Johansson

 1. Hatten av igen för Olle.L.
  I dagarna försöker Liberalerna tuffa till sig i migrationspolitiken – tänka sig – ev. få till
  slöjförbud i skolan och på offentliga arbetsplatser (typ) och tänka sig att även förbjuda religiösa friskolor , det är muslimska friskolor som ska förbjudas !! Våga !
  Men som så mycket annat – det är så sent så sent – tänk om detta kunde vara på g för tjugo -trettio år sedan. Islamiseringen ska störas och motarbetas på alla tänkbara plan i
  samhället – enda chansen!

  1. Förslaget var för bra för att bli sant. Förbud mot religiösa friskolor röstades ner av partistyrelsen. De vill väl inte stöta sig med ev. muslimska väljare, nu när de dinglar runt 4%.

 2. Me too kampanjen fortsätter.
  Igår huvudnyhet i rapport denna gång var det politikerna som vädrade gamla oförätter. Programledaren presenterade inslaget som största scoopet…

  Inte ett ord om Malmö och de råa gruppvåldtäkterna som grasserar där.
  Frustrationen över dimridåerna påverkar sinnestillståndet på ett obehagligt sätt…

  1. Apropå våldtäkter vill mitt långa minne erinra sig att mycket började med att kvinnor reste till mallis och övriga länder runt medelhavet under 50talet varvid de träffade kärleken med stort K. Charterbolaget par preferance var Spies väl hemkomna började kvinnsen spektakulära demonstrationer för att få hit sina älsklingar. Sveriges generösa invandrings- familjeåterföreningspolitik gjorde resten

   1. Ibland undrar jag om det är någon större skillnad på kärlek och prostitution?
    Betalning kan ske med mer än naturaförmåner.
    Varför har inte kulturelitens kvinnor slagit näven i bordet och sagt ”Nu, faen, får det vara nog”. Min misstanke är att i många fall har de bara fnittrat med och hoppats på belöning med avancemang, kontrakt, valbar plats etc. Men när detta uteblivit så stiger gruppens klagan, så härligt att få ge igen mot dessa usla karlar och med den kvinnliga offerkoftan på så vågar ingen påpeka att medskyldigheten kan vara stor.

Kommentarer är stängda.