SVENSK LAG SKA GÄLLA ALLA SOM VISTAS I SVERIGE!

Karin Ferm, uppskattad gästkrönikör, skriver att Svensk lag skall gälla alla som vistas i Sverige. En självklarhet kan tyckas, men tyvärr inte för ensamkommande män, främst från Afghanistan. Där majoriteten vilselett migrationsverket och allmänhet med lögner om sin ålder och hemvist. Detta handlande är grovt bedrägeri och borde straffas enligt Brottsbalkens nionde kapitel, men inte i Sverige. Här gäller inte likhet inför lagen, så fort det handlar om utomnordiska förövare. Känslostyrt hänsynstagande har perforerat lagen.
………………………………………………………………………………………………….
Att medvetet ljuga, använda falska personuppgifter för att få ASYL i Sverige är GROVT BEDRÄGERI och ska STRAFFAS enligt SVENSK BROTTSBALK 9 Kap.

Men våra rödgröna politiker har sedan länge plockat bort fru Justitias ögonbindel, när det gäller asylbedrägerier. Då är det bara migrationsverkets ”tycka synd om” inställning med bortförklaringar som gäller, väl uppbackat av tjänstvillig media. 

När skadestånd skall utbetalas till afghanska förvuxna ”barn” som ljugit om sin ålder, för påstådd informationsmiss beträffande utfallet av ålderstest, då måste varenda medborgare, med sina hjärnfunktioner i behåll, förstå att något blivit skandalöst fel.

För intresserade kommer här några länkar från Svea Rikes lag, beträffande bedrägeri.

Bedrägeri – lagar och fakta
Bedrägeri / Så säger lagen:

För bedrägeri är straffet fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För bedrägligt beteende är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Beskrivning av bedrägeri
Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.
(Exempel på bedrägeri kan vara, när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit).
Om brottet med hänsyn till skadans omfattning bedöms som ringa döms personen för bedrägligt beteende. Med ringa avses bland annat att beloppet som bedrägeriet rör är under cirka 1000 kronor, men det är helheten som bedöms och ett bedrägeri kan bedömas som ringa även om beloppet är högre.

Grovt bedrägeri
Grovt bedrägeri kan innebära att en gärningsperson:

 • Missbrukat ett allmänt förtroende.
 • Använt förfalskade handlingar.
 • Utfört en särskilt farlig gärning.
 • Utsatt någon för en särskilt kännbar skada.

Åldersljugande män har missbrukat allmänt förtroende och även använt förfalskade handlingar med olika identiteter. Att slänga passet överbord för att erhålla ekonomisk vinning är också ett bedrägligt beteende. Hot mot tjänstemän på migrationsverket och socialarbetare tillhör vardagligheter med kännbar skada för de drabbade.
Allt detta är exempel på grovt bedrägeri.

Minns att ett par SD politiker i södra Sverige krävde att åldersljugande män skulle dömas för bedrägligt beteende, men denna uppmaning röstades direkt ner av upprörda kommunpolitiker, ett sådant främlingsfientligt förslag, ned med det i papperskorgen bara!

Vilseledande beteende
Enligt lagen så innebär ett vilseledande beteende att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.
Kan det bli mer vilseledande, när man genom att ljuga om både ålder och hemvist först roffar åt sig dygnet om uppassning på hutlöst dyra HVb platser, där sanering ofta behövs när aviseringslagen trätt i kraft.
Sedan belönas de med permanent uppehållstillstånd. Vilket kan innebära livstids försörjning för sig själv och därefter för hopen av anhöriga, som står och trycker i dörren. Att den som påstått sig vara minderårig har fru och flera barn tycks inte bekymra regeringen. Därefter finns exempel på att barnen kan skickas till hemlandets skola för att inte försvenskas, alla bidrag flödar ut oavsett var föräldrarna befinner sig.

Ekonomisk skadade blir vilseledda medborgare vars rätt till välfärd försvinner och längst ut befinner sig till exempel Lilla Anna och otaliga andra som dött pga av sjukvårdens besparingar och gamla Jenny med gelikar, som nekas annat boende av åderlåtna kommuner, vilket har beskrivits i tidigare blogg- inlägg.

Om brottsbalkens paragrafer i kapitel 9 skall vara kvar, så kräver jag ett tillägg, där det tydligt står att straff är tabubelagt för afghanska män, som vilselett och berikat sig genom bedrägligt beteende.

Straff borde också utdömas till politiker som genom acceptans av lögner förskingrat våra skattepengar.

Källa
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

6 tankar kring ”SVENSK LAG SKA GÄLLA ALLA SOM VISTAS I SVERIGE!

 1. Redan från start var jag EU skeptiker jag såg EU som ett sovjetiskt projekt med blåa förtecken med stora inslag av hyckleri. Om man ser hur olika polisen behandlas jämfört med hitresta dignitärer så reser sig nackhåren på mig i vad avser förtäring mm Sovjetstaten revisited

 2. Håller helt med – lysande skrivet av Karin F. – en fröjd att läsa.

  Ledarna för de två kommande muslimska nationerna S+FR tycks ha funnit varandra –
  Stefan L. kan ta vara på sin franska ?? – och sikta högre i rankingen – minns ni Volvo-Renault affären som gick i stöpet- men nu finns kineserna med i bilden (om det nu handlar om Volvo Cars vilket jag inte är säker på – media är otydlig).
  Olyckligt – jag gillar inte globalisten och förkämpen för UfM (fd Barcelonadeklarationen) pres. Macron.
  Unga invaderande män – totalt i åldern 0 -44 år är 34 % utlandsfödda av befolkningen i Sverige enl.SCB lovar gått eller..?

 3. Tillägg till mitt tidigare inlägg. Tror att vi är ett försöksland, vi är homogent och laglydiga , välorganiserat godtrogna.Sovande.

  1. Det är min känsla också. Perfekt för att få Kalergi planen på plats, med okunniga, karriärlystna politiker som under många år sakta indoktrinerat ”laglydiga och godtrogna” medborgare och styr med järnhand sina statliga verk och myndigheter. Belöning för med-jamsarna och straff för de som sätter sig på tvären.
   Löfven har julafton hela helgen. Han och Juncker leker jultomtar, men dessa herrar delar bara ut tomma paket med floskler.

 4. Mycket bra skrivit Karin Ferm. Vi är ockuperade inte av militärer utan av civila unga män. Vilka inte samma lagar gäller för dom, som oss. Tyvärr har många i det här landet inte begripit det.

Kommentarer är stängda.